Stockmannin yhtiökokous 2022

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 23.3.2022 klo 12.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä, osoitteessa Kasarmikatu 21 A. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

 

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 4.3. 2022 klo 10.00 – 16.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana.

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ennakkoäänestyslomake

 

Yhtiökokousasiakirjat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystomikunnan ehdottamista uusista hallituksen jäsenistä: Timo Karppinen ja Sari Pohjonen.

Stockmann Oyj Abp:n hallintoelimien palkitsemispolitiikka

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset