Stockmannin yhtiökokous 2021

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 7.4.2021 klo 14.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä, osoitteessa Kasarmikatu 21 A. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 49 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 20,87 miljoonaa A-osaketta ja noin 16,87 miljoonaa B-osaketta, yhteensä noin 37,74 miljoonaa osaketta ja noin 225,55 miljoonaa ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020, myönsi vastuuvapauden tilikauden aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.

 

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 17.3.2021 klo 10.00 – 30.3.2021 klo 14.00 välisenä aikana.:

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
 

Yhtiökokousasiakirjat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystomikunnan ehdottamista uusista hallituksen jäsenistä: Anne Kuittinen, Roland Neuwald ja Harriet Williams.

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Stockmannin talouskatsaus 2020

Stockmannin hallinnointikatsaus 2020

Stockmannin palkitsemisraportti 2020

Ennakkoäänestyslomake

Fairness opinion (epävirallinen suomenkielinen käännös)

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja