Stockmannin yhtiökokous 2014

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 18.3.2014 Finlandia-talolla Helsingissä.

Yhtiökokousasiakirjat

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi
Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen 2014 esityslistalle 20.1.2014 mennessä. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Lakiasiat, PL 220, 00101 Helsinki.