Yhtiökokous

Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Stockmannilla on yksi osakesarja.  Jokainen osake oikeuttaa äänestämään yhdellä äänellä yhtiökokouksessa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat mm. hyväksyvät vuosittain:

  • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
  • tilintarkastuskertomuksen

ja päättävät

  • toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio antavat aihetta
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta sekä näiden palkkioista.


Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä tai yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukauta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on tehnyt yhtiölle osallistumisilmoituksen aikana ja paikassa, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa.