Yhteiskuntavastuuraportit

Stockmannin yhteiskuntavastuuraportti 2014

Stockmannin vuoden 2015 yhteiskuntavastuun katsaus on osa raportointikokonaisuutta, jonka muut osat ovat:  Vuosi 2015 -liiketoimintakatsaus, tilinpäätös ja hallinnointikatsaus.

Tutustu Stockmannin vuoteen 2015 tästä.

Yhteiskuntavastuun katsaus 2015 esittelee Stockmannin vastuullisuustyön painopistealueet ja tulokset Global Reporting Initiative (GRI) G4 -raportointiohjeiston mukaisesti.

Aiemmat raportit:

Vuoden 2014 yhteiskuntavastuuraportti + GRI-sisältövertailu
Vuoden 2013 yhteiskuntavastuuraportti + GRI-sisältövertailu
Vuoden 2012 yhteiskuntavastuuraportti
Vuoden 2011 yhteiskuntavastuuraportti
Vuoden 2010 raportti
Vuoden 2009 raportti

Vuotta 2008 aiemmat yhteiskuntavastuuraportit ovat ilmestyneet osana Stockmann-konsernin vuosikertomusta. Vuosikertomuksia pääset selailemaan täältä.

Lindex julkaisee vuosittain erillisen yhteiskuntavastuun raportin kotisivuillaan.