Yhteiskuntavastuun organisaatio

Stockmann-divisioonatason vastuullisuusstrategian painopistealueet, -tavoitteet sekä toimenpiteet hyväksyy divisioonan johtoryhmä. Vastuullisuustoimenpiteiden edistymistä seurataan johtoryhmässä puolivuosittain. Käytännön toteutus ja päivittäisen vastuullisuustyön etenemisen seuranta tapahtuu kaikissa toiminnoissa osana kunkin yksikön operatiivista toimintaa.

Stockmannin viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet -toiminto vastaa konsernin yhteiskuntavastuutyön kehittämisestä, koordinoinnista ja raportoinnista yhdessä yhtiön johdon ja toimintojen asiantuntijoiden kanssa. Yhteiskuntavastuun tavoitteisiin ja ajankohtaisiin asioihin liittyen muodostetaan tarpeen mukaan erillisiä työryhmiä, jotka valmistelevat tai toteuttavat johtoryhmän käsittelemät päätökset vastuullisuusasioissa. Lisäksi mm. Stockmannin ympäristöjohtamisjärjestelmän ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja seuraa ympäristöjohtamisen aiheita ISO 14001 -sertifikaatin vaatimusten mukaisesti.

Lindexin johtoryhmä vastaa vastuullisuustyön suunnasta ja strategiasta Lindexillä, linjassa Stockmannin konsernitason strategian kanssa. Lindexin vastuullisuustiimi on vastuussa Lindexin vastuullisuuden kehittämisestä ja tekee tiivistä yhteistyöstä ostokonttoreissa sijaitsevien tuotannon vastuullisuustiimien kanssa. Kukin osasto ja toimintamaa toteuttavat vastuullisuustyötä yhteisen linjan mukaisesti. Lindexin johtoryhmä käsittelee vastuullisuuskysymyksiä säännöllisesti. Päätökset viedään käytäntöön ja niiden toteutumista seurataan normaalien johtamisjärjestelmien kautta.