Yhdessä Stockmannin strategiaa kehittämässä 

Stockmann käynnisti vuonna 2014 strategiauudistuksen. Työntekijät ovat olleet mukana strategiatyössä ennen kaikkea useiden strategiatyöryhmien kautta, joissa on jäseniä eri puolilta organisaatiota. Jokaisella ryhmällä on oma teemansa, kuten tuotevalikoima, kanta-asiakasohjelma tai Herkku. Henkilökuntaa osallistettiin myös järjestämällä useita strategia-aiheisia tiedotustilaisuuksia, joita tukivat intranetin ja henkilöstölehden kautta jaetut materiaalit ja uutiset sekä keskustelufoorumi. 

Osana Stockmannin strategiaprosessia elokuussa 2014 järjestettiin organisaation tilaa selvittävä tutkimus, joka oli ensimmäinen laatuaan ja kattoi kaikki Stockmannin toiminnot. Tutkimuksen aiheita olivat johtamiskäytännöt, työympäristö ja työilmapiiri. Tulokset osoittivat, että työntekijämme Venäjällä ja Baltian maissa ovat varsin tyytyväisiä työhönsä, mutta suomalaiset työntekijät etenkin tukitoiminnoissa kaipaavat merkittäviä parannuksia. Eniten arvostelua sai osakseen ylin johto, eivät niinkään suorat esimiehet. Tutkimus osoitti myös, että Stockmannin väki välittää työpaikastaan, on halukas ja valmis käyttämään osaamistaan sen kehittämiseen, sekä valmis radikaaleihinkin uudistuksiin. 

Tutkimuksen seurauksena käynnistettiin mittava kulttuurinmuutosprojekti osana strategiatyötä. Tärkeä osa projektia on Muutosagenttiryhmä, johon kuuluu noin 50 työntekijää eri tiimeistä, toiminnoista ja tehtävätasoilta ympäri Suomen organisaation. Vuonna 2014 ryhmä kokoontui kahteen puolen päivän mittaiseen työpajaan, joiden välillä heillä oli myös “kotitehtäviä”. Työpajoissa pohdittiin syitä alhaiseen työtyytyväisyyteen ja kehitettiin parannusideoita. Työ jatkuu vuonna 2015.