Vastuullisuustyön tavoitteet

Sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan on keskeinen osa Stockmannin arvoja ja jokapäiväistä tapaamme toimia.  

Stockmannin toiminnassa  vastuullisuustyö kattaa koko arvoketjun, alkaen turvallisten työolojen varmistamisesta hankintaketjussa, jatkuen ympäristövaikutusten minimointiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme vastuullisia vaihtoehtoja tuotevalikoimassamme. Asetamme asiakkaat etusijalle ja kiinnitämme huomiota niin työhyvinvointiin kuin ympäristönäkökohtiin. Takaamme tuotteidemme turvallisuuden sekä inspiroimme ja tuemme asiakkaitamme vastuullisiin valintoihin.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat Stockmannin strategia ja arvot, Stockmannin toimintaperiaatteet, vastuullisuusstrategia, toimintamaiden kansalliset lait ja säädökset sekä kansainväliset sopimukset, julistukset ja suositukset. Käytännön työtämme ohjaavat myös lukuisat vapaaehtoiset sitoumukset ja aloitteet sekä muut periaatteet, politiikat ja käytännöt kuten ihmisoikeusperiaatteet, korruption vastainen politiikka, henkilöstöpolitiikka, ympäristöpolitiikka ja tuotelinjaukset. Stockmann toimii eettisesti korkealla tasolla ja noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä sekä toimintamaiden kulloinkin voimassa olevia kansallisia lakeja ja säädöksiä. Pyrimme liiketoiminnassamme ylittämään lakien, säännösten tai käytäntöjen asettamat vähimmäisvaatimukset.