Vastuullisuusstrategia

Stockmannin vastuullisuusstrategia on laadittu vuosille 2019–2021. Vastuullisuusstrategia on linjassa konsernin strategian kanssa, ja strategian tavoitteet edistävät ainutlaatuisen ja innostavan asiakaskokemuksen luomista kaikissa kanavissa. Osana strategiaprosessiamme toteutimme laajan sidosryhmätutkimuksen, jonka tuloksia hyödynsimme strategian laadinnassa ja vastuullisuustyön kehittämisessä.  

Vastuullisuusstrategian prioriteettialueet ja tavoitteet

Vastuullisuusstrategiassamme strategiset tavoitteet ja toimenpiteet on ryhmitelty neljän prioriteettialueen alle, jotka määrittävät vastuullisuustyömme tulevaisuuden. Jokaiselle tavoitteelle on asetettu suorituskykymittarit, jotka mahdollistavat vastuullisuustyön jatkuvan seurannan ja kehityksen arvioinnin.

Inspiraatiota vastuullisiin valintoihin

 • Inspiroimme vastuulliseen kuluttamiseen ja elämäntapaan
 • Tarjoamme vastuullista, pitkäkestoista ja laadukasta muotia
 • Edistämme hankintaketjun vastuullisuutta

Kestävä ostosympäristö

 • Olemme sitoutuneet vähentämään pakkausmateriaaleja ja niiden ympäristöjalanjälkeä
 • Teemme toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
 • Toteutamme kiertotalous lähestymistapaa toiminnassamme

Vastuullinen liiketoiminta

 • Olemme sitoutuneet noudattamaan hyvää hallintotapaa ja  toimimme Stockmannin toimintaperiaatteiden mukaisesti
 • Tuotamme lisäarvoa sidosryhmillemmme
 • Viestintämme on avointa ja luotettavaa ja olemme aktiivinen osa yhteiskuntaa

Vastuullinen työyhteisö

 • Varmistamme turvallisen työympäristön ja parannamme henkilökuntamme työhyvinvointia
 • Edistämme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta
 • Tuemme henkilöstön ammatillista kasvua

Lindex

Lindexin tavoitteena on olla johtava muotialan yritys, joka tunnetaan yhtenä alan vastuullisimmista, avoimimmista ja luotettavimmista toimijoista. Lindex haluaa, että se tunnetaan yrityksenä, joka ylittää perinteisiä rajoja ja pyrkii ajamaan muutosta. Olemalla innovatiivinen, avoin ja toimimalla positiivisen vaikutuksen luomiseksi, Lindex ajaa kestävää muutosta yhdessä tavarantoimittajien, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Koska Lindex voi vaikuttaa eniten tuotteisiinsa, se on asettanut niille kunnianhimoisia tavoitteita sekä ympäristö- että sosiaalisista näkökohdista. Vuoteen 2020 mennessä 80 % Lindexin vaatteista valmistetaan vastuullisimmista materiaaleista, vastuullisempien prosessien mukaisesti ja vastuullisemmissa tuotantolaitoksissa. 100 % tuotteissa käytetystä puuvillasta tulee olemaan luomupuuvillaa, BCI-puuvillaa (Better Cotton Initiative) tai kierrätettyä puuvillaa.