Kysymyksiä ja vastauksia toimintamme vastuullisuudesta

Tälle sivulle on koottu usein esitettyjä kysymyksiä vastauksineen. Jos et löytänyt vastausta etsimääsi tai haluat antaa palautetta vastuullisuustyöstämme, ota yhteyttä: csr@stockmann.com.

Vastuullisuustyö

Mitä vastuullisuus tarkoittaa Stockmannin toiminnassa?

Vastuullisuus on ollut tärkeä osa Stockmann-konsernin liiketoimintaa yhtiön perustamisesta alkaen jo yli 150 vuotta. Stockmann toimii eettisesti korkealla tasolla ja noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä sekä toimintamaiden kansallisia lakeja ja säädöksiä. Lisäksi Stockmannin toimintaa ohjaavat kansainväliset sopimukset ja suositukset.

Stockmannin toiminnassa  vastuullisuustyö kattaa koko arvoketjun, alkaen turvallisten työolojen varmistamisesta hankintaketjussa, jatkuen ympäristövaikutusten minimointiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme vastuullisia vaihtoehtoja tuotevalikoimassamme. Asetamme asiakkaat etusijalle ja kiinnitämme huomiota niin työhyvinvointiin kuin ympäristönäkökohtiin. Takaamme tuotteidemme turvallisuuden sekä inspiroimme ja tuemme asiakkaitamme vastuullisiin valintoihin.

Mitkä ovat Stockmannin vastuullisuustyön prioriteettialueet?

Vastuullisuusstrategiassamme strategiset tavoitteet ja toimenpiteet on ryhmitelty neljän prioriteettialueen alle, jotka määrittävät vastuullisuustyömme tulevaisuuden:

  • Inspiraatiota vastuullisiin valintoihin
  • Kestävä ostosympäristö
  • Vastuullinen liiketoiminta
  • Vastuullinen työyhteisö

Lue lisää yhteiskuntavastuun strategiastamme

Miten vastuullisuutta johdetaan Stockmannilla?

Yhteiskuntavastuun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä kehitystyöstä ja seurannasta konsernissa vastaa yhteiskuntavastuun ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Stockmannin Viestintä ja yhteiskuntavastuu -yksikön johtaja Nora Malin.

Yhteiskuntavastuun ohjausryhmä hyväksyy konsernitason toimintatavat, asettaa vastuullisuustavoitteet ja määrittelee toimenpiteet, jotka viedään käytäntöön normaalien johtamisjärjestelmien tukemina. Yhteiskuntavastuun tavoitteisiin ja ajankohtaisiin asioihin liittyen muodostetaan tarpeen mukaan erillisiä työryhmiä, jotka valmistelevat tai toteuttavat ohjausryhmän käsittelemät asiat ja päätökset.

Stockmannin viestintä ja yhteiskuntavastuu -toiminto vastaa konsernin yhteiskuntavastuutyön kehittämisestä, koordinoinnista ja raportoinnista.

Ympäristö

Miten ympäristöasiat hoidetaan Stockmannilla?

Ympäristötyö Stockmannilla pohjautuu yhteiskuntavastuun strategiaan ja ympäristöpolitiikkaan. Stockmannin tavoitteena on hallita ja minimoida liiketoiminannan aiheuttamia ympäristövaikutuksia, ja toimintaa kehitetään jatkuvasti muun muassa kehittämällä energiatehokkuutta, lajittelua ja jätehuoltoa. Suomen Stockmann-tavarataloilla on ollut käytössä sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä jo vuodesta 2003. Yritys huomioi ympäristöasiat omaan käyttöön tulevien tuotteiden ja palveluiden hankinnassa, hankintaketjussa sekä tarjoaa asiakkailleen vastuullisia tuotteita osana valikoimia.

Mitä ympäristömittareita Stockmannilla on käytössä?

Suomen Stockmann-tavarataloilla on ollut käytössä sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä vuodesta 2003. Tutustu tarkemmin Stockmannin ympäristösertifikaatteihin

Stockmann seuraa myös hiilijalanjälkensä kehittymistä. Laskennan toteuttaa ulkopuolinen taho ja se tehdään kansainvälisten Greenhouse Gas (GHG) Protocol -raportointiperiaatteiden mukaisesti. Stockmann raportoi hiilijalanjälkensä vuosittain myös kansainvälisessä Carbon Disclosure Project (CDP) -kyselyssä.

Tuotteet

Missä Stockmannin omien merkkien vaatteet on valmistettu?

Stockmann-tavaratalojen omien muotimerkkien tuotteet on suunniteltu Suomessa. Omien merkkien tuotteille on myönnetty Design from Finland -merkki, joka kertoo suomalaisesta korkealuokkaisesta muotoiluosaamisesta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Stockmann-konsernin omia muotimerkkejä valmistetaan pääosin Aasiassa ja hankintaan konsernin kuuden ostokonttorin kautta, jotka sijaitsevat Kiinassa, Bangladeshissa, Turkissa, Intiassa ja Pakistanissa. Stockmann-konsernilla ei ole omia tehtaita tai tuotantolaitoksia, vaan tuotteet ovat sopimustoimittajien valmistamia. Paikalliset ostokonttorit mahdollistavat tiiviin yhteydenpidon toimittajiin ja tehtaisiin. Suurin osa omien merkkien vaatteista valmistetaan Kiinassa ja Bangladeshissa.

Haluamme viestiä vastuullisuusasioista läpinäkyvästi. Siksi valmistusmaa on merkitty kaikkiin omien muotimerkkien tuotteisiin, ja julkaisemme käyttämämme tehtaat ja toimittajat. Lue lisää muodin valmistusmaista, ostokäytännöistä ja tehdastarkastuksista.

Miten Stockmann huolehtii hankintaketjujensa vastuullisuudesta?

Yhtenä Stockmann-konsernin ja koko vähittäiskaupan alan haasteena on hankintaketjun vastuullisuus. Stockmann-konsernilla on kuusi muodin ostokonttoria viidessä maassa (Kiina, Intia, Bangladesh, Pakistan ja Turkki). Läsnäolo hankintamaissa lisää mahdollisuuksia valvoa hyvien ja turvallisten työolosuhteiden toteutumista. Lisäksi Stockmann-konserni on ollut vuodesta 2005 jäsenenä Business Social Compliance Initiative (BSCI) -aloitteessa, jonka avulla kehitetään ja valvotaan hankintaketjun sosiaalista vastuuta. Lue lisää Stockmannin ostokäytännöistä.

Miten vastuullisuus näkyy Stockmannin valikoimassa?

Stockmann pyrkii jatkuvasti laajentamaan vastuullisista materiaaleista valmistettujen tuotteiden valikoimaa. Muodin, kosmetiikan ja kodin alueilla on valittavana luonnonmukaisista ja kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja tuotteita sekä tuotteita, joilla on ympäristömerkintä, kuten Joutsenmerkki, energiamerkki ja Ökotex 100 -merkki.

Stockmannin valikoimassa on myös kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita, kuten naisten urheilutrikoita, miesten villakangastakki kierrätysvillasta ja 95-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistetut Kånken-reput.

Kodin valikoimassa on esimerkiksi luomupuuvillaisia lakanoita, tyynyjä ja pyykkipusseja, kierrätyskartonkisia säilytyslaatikoita ja 70-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistetut Fiskarsin Rotisser-paistinpannut ja -kasarit.  Myös puhdistusainevalikoimista löytyy lukuisia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, kuten biohajoavat Method- ja Ecover-tuotteet.

Vastuullisten materiaalien osuutta konsernin omien merkkien muotituotteissa lisätään järjestelmällisesti. Stockmannin omien merkkien vastuullisista materiaaleista valmistetut vaatteet tunnistaa vihreästä Sustainable Design -merkistä. Stockmannin omien merkkien mallistoissa luomupuuvillaisia tuotteita on NOOMin naistenvaatteissa, Cap Hornin ja Bodyguardin miestenvaatteissa sekä Bogi- ja Cube&CO- merkkien lastenvaatteissa.

Lindexin valikoimista jo puolet prosenttia on valmistettu vastuullisista materiaaleista, eli luomupuuvillasta, kierrätyspuuvillasta tai Better Cotton -puuvillasta.

Onko Stockmannilla myynnissä turkistuotteita?

Stockmann  haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisimman monipuolisen ja laajan valikoiman tuotteita. Tällä hetkellä valikoimissamme on joitakin turkissomisteisia asusteita ja takkeja. Turkista sisältävien tuotteiden osuutta on valikoimissa vähennetty vuosien myötä ja tilalle on otettu enemmän turkisjäljennöksiä. Edellytämme kaikilta tavarantoimittajiltamme eläinten oikeuksien kunnioittamista. Lue lisää tuotelinjauksista täältä.

Hyväntekeväisyys

Lahjoittaako Stockmann rahaa hyväntekeväisyyteen?

Stockmann tukee eri hyväntekeväisyysjärjestöjä vuosittain antamalla lahjoituksia valituille yleishyödyllisille yhteisöille. Hyväntekeväisyyttä tehdään myös osana kaupallisia kampanjoita, joista Lindexin Roosa Nauha -kampanja on tunnetuin. Lue lisää lahjoituskäytännöistä

Lahjoittavatko tavaratalot tai muotiketjut tuotteittaan hyväntekeväisyyteen?

Suomen tavarataloista lahjoitetaan säännöllisesti poistotuotteita, mallikappaleita ja ylijäämämateriaalia, sekä tapauskohtaisesti muita tuotteita, kuten vanhoja työvaatteita ja toimistokalusteita uudelleen hyödynnettäväksi muutaman yhteistyökumppanin kautta. 

Lindexillä on omat kumppaninsa, joiden kautta luovutetaan esimerkiksi mallikappaleita hyväntekeväisyyteen.

Pääsääntöisesti emme myönnä pienimuotoisia tukia kuten arpajaispalkintoja, tuki-ilmoituksia tai tuotelahjoituksia. Lue lisää lahjoituskäytännöistä

Henkilöstö

Miten Stockmann panostaa oman henkilöstönsä osaamiseen ja hyvinvointiin?

Vastuu omasta henkilökunnasta on olennainen osa Stockmannin yhteiskuntavastuuta. Vastuu henkilöstöstä näkyy mm. hyvänä henkilöstöpolitiikkana, palkitsevana ja tasa-arvoisena työyhteisönä sekä motivoivana työilmapiirinä. Stockmannin sosiaalisen vastuun ulottuvuuksiin kuuluvat lisäksi työterveys ja -turvallisuus, henkilöstön työtyytyväisyys, henkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä koulutus- ja uramahdollisuudet.

Missä yhteiskuntavastuun kannalta olennaisissa järjestöissä Stockmann on edustettuna?

Stockmann tekee aktiivista yhteistyötä viranomaisten ja eri järjestöjen kanssa esimerkiksi verkostojen ja eri järjestöjen jäsenyyksien välityksellä sekä kehitystyön ja kehittämishankkeiden yhteydessä. Stockmann on mukana useassa eri edunvalvontaorganisaatiossa. Listaus: Stockmannin jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa.

Stockmann.com

Miten vastuullisuus otetaan huomioon verkkokaupan pakkauksissa?

Pakkauksen ensisijainen tehtävä on suojella tuotetta kuljetuksen aikana. Pyrimme pitämään pakkausmateriaalien ympäristökuormituksen mahdollisimman alhaisena ja tarjoamaan asiakkaillemme materiaalitehokkaita ratkaisuja.

Uudistamme verkkokaupan pakettivalikoimaa vastaamaan paremmin verkkokaupan tarpeisiin. Materiaalin säästämiseksi käytämme vanhat materiaalit loppuun, mistä johtuen siirtymävaiheen aikana käytössä on monia erilaisia pakkausratkaisuja.

Suurin osa käyttämistämme pahvilaatikoista on noin 50%:sti kierrätyskuidusta valmistettuja. Käytön jälkeen pahvilaatikot tulee lajitella pahvin keräykseen.

Jatkossa pakkaamme entistä useammin postituspussiin, joka on hyvä ja tilaa säästävä vaihtoehto etenkin vaatelähetyksille. Vähentyneen tilantarpeen ansiosta voimme vähentää kuormien määrää ja sitä kautta logistiikan päästöjä. Uusissa pussipakkauksissa otetaan huomioon palautuksen helppous ja maksimoidaan kierrätysmateriaalin osuus.

Tarkastelemme ympäristönäkökulmaa kaikessa pakkaamisessa, myös pakkausten täytteissä. Täytteitä tarvitaan, jotta kuljetettava tuote on suojattu kuljetuksen aikana, eikä liiku pakkauksen sisällä.

Miksi sain verkkokauppatilaukseni liian isossa paketissa?

Vaikka suurin osa lähetyksistä pakataan sopivan kokoiseen pakkaukseen, mukaan mahtuu myös tapauksia, joissa pieni tuote on jouduttu pakkaamaan tarpeettoman suureen pakkaukseen, koska sopivampaa ei ole ollut saatavilla. Näitä tapauksia sattuu etenkin Hullujen Päivien aikana, jolloin verkkokaupan volyymit ovat valtavat.

Miksi sain verkkokauppatilaukseni useassa erässä?

Stockmannin verkkokauppalähetykset kerätään ja lähetetään Stockmannin logistiikkakeskuksesta Tuusulan Jusslassa. Logistiikkakeskus jakautuu erillisiin osioihin; esimerkiksi huonekalut ja kosmetiikka sijaitsevat eri varastoissa logistiikkakeskuksen sisällä, jolloin ne kerätään erikseen. Etenkin Hullujen Päivien aikana on mahdollista, että samassa tilauksessa ostetut tuotteet lähetetään erikseen, sillä johtuen verkkokaupan suuresta volyymistä kampanjan aikana, lähetyksiä ei ole mahdollista yhdistellä.

Miksi verkkokaupasta ostettu kosmetiikka pakataan ensin muoviin ja sitten laatikkoon?

Kosmetiikkapakkaukset pakataan turvapussiin tai sinettipussiin, jotta voimme olla varmoja, että palautettavat tuotteet ovat käyttämättömiä, ja ne voidaan palauttaa takaisin myyntiin. Näin minimoimme hävikin.

Kierrätys

Voiko Stockmann-tavarataloihin palauttaa käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita?

Stockmann-tavarataloissa vastaanotetaan sähkö- ja elektroniikkaromua (SER). Stockmann-tavarataloihin voi palauttaa käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja pienakkuja, loisteputkia sekä energiansäästölamppuja. SER-laitteet tulee palauttaa ilman pakkausta, pölypusseja tai irtonaisia lasiosia. Lisätietoja SER-kierrätyksen verkkosivuilta.

Voinko kierrättää käytettyjä vaatteita Stockmann-tavarataloissa?

Stockmann tekee ja myy laatuvaatteita ja haluaa tukea niiden kiertoa. Jokaisesta tavaratalosta löytyy käytettyjä vaatteita myyvän verkkokauppa Emmyn keräyslaatikko. Lue lisää täältä tai Emmyn sivuilta.