Vastuullisia työtehtäviä

 

"Uskon kestävään kehitykseen. Työni on tärkeää niin yrityksen kuin yhteiskunnankin kannalta", ympäristöasiantuntija Susanna Segercrantz kertoo työstään.

Unelmien ammatissa edistämässä vastuullisuutta

Susanna Segercrantz hoitaa Suomen Stockmann-tavaratalojen ympäristöasioita. Tärkeä osa hänen työtä on stockmannilaisten kouluttaminen, ympäristöasioista viestiminen, auditoinnit sekä kemikaali- ja ympäristöaiheisiin asiakaskyselyihin vastaaminen.

"Ympäristöasiat ovat esillä osastojen kokouksissa ja myymälöiden info-ruuduilla. Koulutamme säännöllisesti omaa henkilökuntaa ja vuokralaisia ympäristöasioissa. Työni jälki näkyy asiakkaalle asti, sillä ympäristöosaaminen on osa asiantuntevaa palvelua", Segercrantz kertoo.

Stockmann-tavarataloissa työskennellään määrätietoisesti ympäristöasioiden edistämiseksi. "Käymme aktiivista vuoropuhelua kumppaneidemme kanssa, jotta saamme parhaat ympäristökäytännöt tietoomme ja käyttöön. Seuraamme myös reaaliajassa esimerkiksi jätemääriä ja poikkeamatilastoja. Ympäristöasioille asetetaan joka vuosi uudet tavoitteet, jotta toimintamme kehittyisi jatkuvasti", Segercrantz sanoo.

Susanna Segercrantz tuli Stockmannin palvelukseen vuonna 2000. Nykyisessä tehtävässään ympäristöasiantuntijana hän on unelmiensa ammatissa: "Uskon kestävään kehitykseen. Työni on tärkeää niin yrityksen kuin yhteiskunnankin kannalta. Työssäni parasta on sen monipuolisuus, vaihtelevuus ja haasteet. Mukavat työtoverit sekä ulkoiset yhteistyökumppanit kannustavat minua. Yhteistyöstä saa myös voimaa, jonka avulla tavoitteet ovat saavutettavissa."

 

Lindexin Ruotsin maajohtaja Elisabeth Pereg on tehnyt 15 vuoden uran muotiketjussa.

Innostava työ muodin parissa

Elisabeth Peregin tyypillinen työpäivä on täynnä vauhtia. Peregi toimii Lindexin Ruotsin maajohtajana ja hänen vastuullaan on yli 200 myymälää, joissa vierailu on osa hänen työtään. "Myymälä-vierailut ovat inspiroivia ja opettavaisia, koska muoti on henkilökunnallemme intohimo", kertoo Peregi. "Myymälävierailulla näen myös, kuinka arvomme jalkautuvat osaksi arjen toimintoja.Lindexissä panostetaan paljon arvojohtamiseen. Lisäksi viestinnällä on menestyksessä merkittävä rooli. Sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä on itse sanoman lisäksi tärkeää, kuinka asioista kerrotaan."

Elisabeth Peregi aloitti Lindexillä Ruotsin myyntiorganisaation controllerina vuonna 1999. Noin viidentoista vuoden uran aikana hän on työskennellyt eri tehtävissä. Ruotsin ja koko Lindexin  talouslukujen lisäksi tutuksi ovat tulleet myös muotiketjun toiminta Norjassa ja Saudi-Arabiassa.

Peregiä on vienyt tehtävästä toiseen voimakas into oppia uusia asioita sekä mahdollisuus olla mukana kehittämässä yritystä. "Sisäinen urakierto on loistava tilaisuus oppia uutta. Muuttoliikettä voi tehdä moneen suuntaan. Kansainvälisessä konsernissa kokemusta voi kartuttaa esimerkiksi vaihtamalla osastoa, työtehtäviä, toimintamaata tai vaikka liiketoimintayksikköä", sanoo Peregi.

 

Jonyed Mostafa työskentelee Stockmannilla Bangladeshissa.

Töissä Stockmannilla Bangladeshissa

Stockmannilla on kuusi ostokonttoria Aasiassa, joissa jokaisessa työskentelee vastuullisuuteen perehtynyt asiantuntija. Jonyed Mostafa työskentelee Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa nimikkeellä Sustainability Developer. Hänen työnsä sisältää tarkastusten suorittamista tehtaissa, joissa valmistetaan Lindexin tai Stockmannin omien merkkien vaatteita.

”Tarkastus alkaa lyhyellä kokouksella tehtaan johdon kanssa. Jos olemme ilmoittaneet tulostamme etukäteen, tarvittavat asiakirjat ovat jo valmiina. Nykyään teemme kuitenkin yhä enemmän ilmoittamattomia tarkastuksia, jotta varmasti näemme, miten tehtaassa oikeasti toimitaan. Seuraavaksi käyn läpi tehtaan kaikki osastot. Haastattelen työntekijöitä, etenkin ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutuksen saaneita, mutta myös tavallisia työntekijöitä kuullakseni heidän näkemyksensä. Sitten perehdyn asiakirjoihin varmistaakseni, että esimerkiksi palkat on maksettu ajallaan eikä ylityörajoituksia ole rikottu. Lopuksi teen havainnoistani yhteenvedon johdolle. Jos vakavia puutteita ilmenee, kerron niistä välittömästi. Laadin kaikista havainnoistani raportin, ja keskustelen tärkeistä asioista ostokonttorin päällikön kanssa. Lähetän myös kaiken tiedon eteenpäin Stockmannilla.”