Valiokunnat

Hallitus on asettanut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksessaan 7.4.2021.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Roland Neuwaldin ja muiksi jäseniksi valittiin Stefan Björkman ja Leena Niemistö.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi  hallitus valitsi Esa Lagerin ja muiksi jäseniksi valittiin Stefan Björkamn ja Leena Niemistö.