Valiokunnat

Hallitus on asettanut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksessaan 23.3.2022.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Roland Neuwaldin ja muiksi jäseniksi valittiin Sari Pohjonen ja Harriet Williams.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi  hallitus valitsi Timo Karppinen ja muiksi jäseniksi valittiin Stefan Björkman ja Sari Pohjonen.