Valiokunnat

Hallitus on asettanut keskuudestaan  tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan  kokouksessaan 22.3.2023.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi  hallitus valitsi Timo Karppisen ja muiksi jäseniksi valittiin Roland Neuwald ja Sari Pohjonen.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Stefan Björkmanin ja muiksi jäseniksi valittiin Tracy Stone ja Harriet Williams.