Tuoteturvallisuus

Myytävien tuotteiden on aina täytettävä niille asetetut laatuun, ympäristöön ja tuoteturvallisuuteen liittyvät vaatimukset.

Stockmann-konserni vastaa siitä, että myynnissä olevat tuotteet ovat turvallisia eivätkä aiheuta vaaraa asiakkaan terveydelle tai omaisuudelle. Yhtiön osto-organisaatio huolehtii, että tuotteet täyttävät voimassaolevat kemikaali- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön ja muiden säädösten vaatimukset. Valmistajat ja maahantuojat testaavat tuotteita säännöllisesti näytteiden avulla ja riskianalyysin pohjalta. Stockmann testaa tuotteita omien merkkien tuotteiden ja oman maahantuonnin osalta. Tuotetesteillä varmistetaan, että tuotteet täyttävät kaikki lainsäädännössä asetetut laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä mahdolliset Stockmannin omat, lain säädäntöä tiukemmat vaatimukset.

Lisäksi Stockmann seuraa EU:n tuotevirheilmoituksia voidakseen tiedottaa asiakkaitaan mahdollisimman nopeasti tuotteista, jotka voivat olla käyttäjälleen vaarallisia. Euroopan Unionin nopean tietojenvaihtojärjestelmän RAPEX:n avulla jäsenvaltiot ja komissio voivat vaihtaa tietoja toimista, joilla estetään tai rajoitetaan vakavan vaaran kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle aiheuttavien tuotteiden markkinointia ja käyttöä. Lisäksi Suomen tulli, turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja elintarviketurvallisuusvirasto Evira edistävät ja valvovat tuoteturvallisuutta.

Mahdolliset tuotteiden takaisinvedot käsitellään sisäisten takaisinveto-ohjeiden mukaisesti, joissa määritellään vastuut ja tarvittavat toimenpiteet. Stockmannin tavoitteena on nolla takaisinvetoa omien merkkien ja oman maahantuonnin tuotteista.