Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Oikaistu liiketulos
liiketulos - oikaisuerät

Tulos ennen veroja
liiketulos + rahoitustuotot - rahoituskulut

Oman pääoman tuotto, %
100 x tilikauden tulos / oma pääoma yhteensä  (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, %
100 xtulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut / sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma
taseen loppusumma - laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Pääoman kiertonopeus
Liikevaihto / taseen loppusumma - laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Vaihto-omaisuuden kiertonopeus
365 / vaihto-omaisuuden kiertoaika

Omavaraisuusaste, %
100 x oma pääoma yhteensä / taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste , %
100 x korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset / oma pääoma yhteensä         

Korollinen nettovelka
korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

OSAKEKOHTAISTEN TIETOJEN LASKENTAPERIAATTEET

Tulos/osake
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos – verovaikutuksella oikaistu hybridilainan korko / osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma/osake
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / osakkeiden  lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko tuloksesta, %
100 x osinko/osake / tulos/osake

Liiketoiminnan rahavirta/osake
liiketoiminnan rahavirta  / osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Efektiivinen osinkotuotto, %
100 x osinko/osake / pörssikurssi tilinpäätöspäivänä

Osakkeiden P/E-luku
pörssikurssi tilinpäätöspäivänä / tulos/osake

Tilikauden keskikurssi
osakkeiden euromääräinen vaihto jaettuna vaihdettujen / osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä tilikauden aikana

Osakkeiden vaihto
osakkeiden kappalemääräinen vaihto tilikauden aikana

Osakekannan markkina-arvo
osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain