Stockmannin vuoden 2022 näkymät

Johdon osavuotinen selvitys Q3/2022, julkaistu 28.10.2022:

TULOSENNUSTE VUODELLE 2022 (ennallaan):

Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna. Tulosennuste perustuu olettamukseen, että kulutuksessa ei tapahdu suuria muutoksia loppuvuoden aikana. Maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon, toimitusketjujen haasteisiin ja kansainväliseen logistiikkaan sekä COVID-19-rajoitusten aiheuttamat haasteet edellyttävät kummaltakin divisioonalta mukautuvuutta ja joustavuutta tulevaisuudessa.

VUODEN 2022 NÄKYMÄT

Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Geopoliittinen epävarmuus tulee vaikuttamaan toimitusketjuihin sekä kansainväliseen logistiikkaan, ja pandemia vaikuttaa edelleen maailmantalouteen, kunnes koronatilanne saadaan paremmin hallintaan. Lisäksi kiihtyvällä inflaatiolla on vaikutus kotitalouksiin sekä kulutukseen, ja se johtaa myös käyttökustannusten nousuun. Vähittäiskaupan markkinoiden odotetaan pysyvän haasteellisina kuluttajien käyttäytymisen ja luottamuksen muutosten vuoksi. 

Stockmann-divisioona jatkaa saneerausohjelman toteuttamista, ja Lindex tutkii uusia kasvumahdollisuuksia.