Stockmannin vuoden 2022 näkymät

Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote Q4/2022, julkaistu 24.2.2023:

TULOSENNUSTE VUODELLE 2023:

Vuonna 2023 Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon olevan 960–1 020 miljoonaa euroa ja konsernin oikaistun liiketuloksen 60–80 miljoonaa euroa, valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa toteutumaan. Tulosennuste perustuu oletukseen, että korkeana jatkuva inflaatio kasvattaa kustannuksia vuoteen 2022 verrattuna ja heikentää kuluttajakysyntää. Samaan aikaan Stockmann-konserni jatkaa määrätietoista työtään kustannusnousun vaikutusten pienentämiseksi.

VUODEN 2023 NÄKYMÄT:

Nykyisen haasteellisen geopoliittisen tilanteen ja korkean inflaation odotetaan jatkuvan. Inflaation ennustetaan kuitenkin hidastuvan vuoden 2022 loppupuolen tilanteeseen verrattuna. Tämän yhdessä korkeiden korkojen kanssa arvioidaan heikentävän kuluttajien luottamusta ja ostovoimaa. Vähittäiskaupan markkinoiden odotetaan pysyvän haasteellisina kuluttajakysynnän laskun sekä ostohintojen ja toiminnan kulujen nousun seurauksena. Toimitusketjujen ja kansainvälisen logistiikan mahdollisten häiriöiden riskiä ei myöskään voida sulkea pois.