Bangladeshin Accord-sopimus

 

Stockmann on sitoutunut parantamaan tehtaiden turvallisuutta Bangladeshissa, joka on yksi merkittävimmistä valmistusmaistamme. Vuonna 2013 liityimme Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuus-sopimukseen (Bangladesh Accord of Fire and Building Safety) johtuen huonokuntoisten tehdasrakennusten aiheuttamasta turvallisuusriskistä maassa. Sopimuksen mukaisesti Stockmann on sitoutunut teettämään tarkastukset paloturvalli-suuden, sähkön ja rakenteiden osalta kaikissa Stockmann-konsernille vaatteita valmistavissa tehtaissa Bangladeshissa.

Rakenteiden tarkastamiseen kuuluvat esimerkiksi rakennuksen lujuuslaskelmat, joita ei voida tarkastaa amfori BSCI-auditointien tai omien auditointiemme yhteydessä.

Ensimmäinen sopimuskausi päättyy keväällä 2018, ja Stockmann on sitoutunut myös Accordin siirtymäsopimukseen, jonka tavoitteena on saada alkuperäisen sopimuksen piirissä olevien tehtaiden korjaukset valmiiksi ja siirtää vastuu paikallishallinnolle niin pian kuin mahdollista. Tilannetta tarkastellaan puolivuosittain ja siirtymäsopimus on voimassa vuoteen 2021 asti tai siihen asti, kunnes paikallishallinto on valmis jatkamaan tehtävää.

Vuoden 2018 lopussa 89 % sopimuksessa vaadittavista korjauksista oli tehty kaikkien Accordin piirissä olevien tehtaiden osalta ja Stockmann-konsernin käyttämien tehtaiden osalta 93 %.

Yleisimpiä havaittuja rikkomuksia ovat palo-ovien, automaattisten sadettimien tai palohälytys-järjestelmän puute sekä poistumisteiden tai porttien lukitseminen. Kiireisimmät puutteet on nyt korjattu. Sähköön liittyvät ongelmat, jotka ovat syynä noin 70 prosenttiin kaikista tulipaloista Bangladeshissa, on ollut helpointa ja nopeinta korjata. Muut ongelmat, kuten palo-ovien asentaminen, vievät pidemmän aikaa, sillä tuontitavaraa kuten palo-ovia ei ole saatavilla Bangladeshissa. Ongelma koskettaa kaikkia bangladeshilaisia tehtaita, ja sen ratkaisu vaatii yhteistyötä maan hallituksen kanssa. Seuraavana ovat vuorossa arviointeihin perustuvat korjaukset. Teemme yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa paikallisen ostokonttorimme kautta varmistaaksemme, että korjaussuunnitelmia noudatetaan ja että korjaukset tehdään aikataulun mukaisesti.

Tehdasvierailulla

Huhtikuussa 2014, Bangladeshin Dhakassa tapahtuneen tehdasonnettomuuden vuosipäivänä, maailman huomio kiinnittyi taas Bangladeshiin ja sen nykytilanteeseen: onko parannusta tapahtunut. Stockmann ei ole missään vaiheessa tehnyt yhteistyötä romahtaneessa Rana Plaza -rakennuksessa toimineiden tehtaiden kanssa, mutta tiedotusvälineet kiinnostuivat meistä, koska Stockmann oli julkisesti kertonut ostotoiminnastaan Bangladeshissa, ja koska Stockmann oli silloin ainoa suomalainen yritys, joka oli mukana Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuutta koskevassa sopimuksessa.

Useat tiedotusvälineet ottivat meihin yhteyttä ja pyysivät mahdollisuutta vierailla tehtaissa, joissa valmistetaan Stockmannille vaatteita, ja yritimme parhaamme mukaan järjestää näitä vierailuja. Sidosryhmämme olivat myös kiinnostuneita toiminnastamme Bangladeshissa ja siksi Stockmannin viestintäjohtaja, joka vastaa myös yhteiskuntavastuuasioista, Lindexin tiedotuspäällikkö ja Stockmannin vastuullisuusasiantuntija vierailivat Dhakan tehtaissa ja tapasivat kollegojaan Stockmannin ostokonttorissa Dhakassa sekä palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen ja BSCI:n edustajia. Vierailusta kerrottiin sisäisesti henkilökunnan tietoisuuden lisäämiseksi Stockmannin vastuullisuustyöstä, sekä ulkoisesti konsernin verkkosivuilla. Bangladesh ja palo- ja rakennusturvallisuussopimus olivat esillä myös Lindexin 60-vuotisjuhlissa sekä videomuodossa että Bangladeshista kutsuttujen tehtaanjohtajien puheenvuoroissa.