Toimitusjohtajan katsaus


Toimitusjohtaja, Jari Latvanen, Johdon puolivuosikatsaus Q3/2022 (28.10.2022):

Stockmann-konsernin vahva kasvu kolmannella neljänneksellä on erinomainen saavutus haasteellisissa olosuhteissa vähittäiskaupan alalla. Fyysinen ja digitaalinen myynti kasvoivat molemmissa divisioonissa paikallisissa valuutoissa kävijämäärien kasvun ja keskiostoksen nousun ansiosta. 

Stockmann-divisioonan myyntikate parani  korkeammista hankintahinnoista huolimatta, kun taas Lindexin suhteellinen myyntikate puolestaan pieneni johtuen Ruotsin kruunun heikkenemisestä Yhdysvaltain dollariin nähden. Kasvun jatkamiseksi ja hyvään asiakasarvoon perustuvan hinnoittelun säilyttämiseksi valuuttakurssin nousua ei ole siirretty täysimääräisesti kuluttajahintoihin. Lisäksi Lindexin muut kustannukset ovat kasvaneet, mikä on seurausta korkeammista investoinneista digitalisaatioon ja uusien brändien strategisista kasvukustannuksista sekä toimintaympäristön normalisoitumisesta pandemian vaikutusten ja koronatukien jälkeen. 

Oikaistu liiketulos laski kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta. Stockmann-divisioonan oikaistu liiketulos oli positiivinen ja ylitti myynnin kasvun ansiosta edellisvuoden tason. Lindexin liiketulos oli jälleen hyvä, mutta ei yltänyt edellisvuoden poikkeuksellisen korkealle tasolle strategisten kasvuinvestointien, epäsuotuisten valuuttakurssien ja normalisoituneempien kustannusten vuoksi. 

Liiketulokseen vaikutti varovaisuuden periaatteen mukaisesti kirjattu 15,9 miljoonan euron varaus, joka liittyy LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:tä koskevaan välimiesoikeuden päätökseen. Se on kirjattu tulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.  

Kolmannella neljänneksellä konsernin rahavirtaan vaikutti merkittävä investointi, kun Lindexin uuden kaikkikanavaisen jakelukeskuksen rakentaminen alkoi. Rahavirta tavanomaisesta liiketoiminnasta oli hyvä, mutta siihen vaikutti varastojen kasvu tavaroiden toimitusaikojen pidentymisen ja joulusesonkiin varautumisen seurauksena. Konsernin maksuvalmius pysyi vahvana, eikä konsernilla ole korollista velkaa vuokrasopimusvelkoja ja joukkovelkakirjalainaa lukuun ottamatta.

Vastuullisuushankkeidemme ja digitaalisen kehityksen järjestelmällinen toteutus etenee hyvin molemmissa divisioonissa. Meillä on vahvasti sitoutuneet tiimit, joita kaikkia haluan kiittää hyvästä työstä.