Toimitusjohtajan katsaus


Toimitusjohtaja, Jari Latvanen, Stockmann-konsernin tilinpäätös Q4/2022 (24.2.2023):

Vuonna 2022 Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi yli 9 %, mikä yhdessä tehokkaan kustannusten hallinnan kanssa paransi selvästi oikaistua liiketulosta molemmissa divisioonissa. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Lindex-divisioona saavutti kaikkien aikojen parhaan liiketuloksensa haasteellisesta makrotaloudellisesta tilanteesta huolimatta. Lisäksi Lindex-divisioona saavutti tärkeän virstanpylvään, kun sen liikevaihto ylitti 7 miljardia Ruotsin kruunua. Hyvä työ tuottaa tulosta. 

Myös Stockmann-divisioonan liikevaihto kasvoi vakaasti ja oikaistu liiketulos parani merkittävästi. Asiakkaidemme pandemian jälkeinen paluu niin Lindexin kuin Stockmannin myymälöihin on ollut ilahduttavaa. Kaiken kaikkiaan suorituksemme koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen osalta oli erittäin hyvä ottaen huomioon vaikean markkinatilanteen, jossa koronapandemia vuoden alussa, Ukrainan sota ja voimakkaasti kiihtynyt inflaatio vaikuttivat kielteisesti liiketoimintaympäristöömme.

Stockmann-konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski hieman, kun Lindex-divisioonan myynti laski Ruotsin kruunun ja euron välisen epäsuotuisan valuuttakurssin seurauksena. Samalla Stockmann-divisioonan liikevaihto kasvoi onnistuneen joulumyynnin ansiosta. 

Stockmann-konsernin oikaistu liikevoitto heikkeni neljännellä vuosineljänneksellä. Lindex-divisioonan kannattavuus parani Ruotsin kruunuissa edelliseen neljännekseen verrattuna, mitä voidaan pitää erinomaisena saavutuksena nykyisessä markkinassa. Raaka-aineiden ja rahdin hinnat nousivat voimakkaasti ja Yhdysvaltain dollari oli poikkeuksellisen vahva vuonna 2022. Tämän seurauksena tuotteiden hankintakustannukset nousivat huomattavasti sekä neljännen neljänneksen että koko vuoden aikana. Hyvän asiakasarvon säilyttämiseksi kohonneita kustannuksia ei siirretty täysimääräisesti asiakashintoihin. Pienempien hinnanalennusten ja kustannusten tehokkaan hallinnan ansioista Lindex-divisioonan suhteellinen myyntikate ja liiketulos eivät heikentyneet neljännellä neljänneksellä haasteista huolimatta. Samaan aikaan Stockmann-divisioonan tulos kehittyy hyvin, ja se tuotti voittoa neljännellä vuosineljänneksellä korkeammista vuokrista ja kasvaneista energiakustannuksista huolimatta. 

Vuonna 2022 Stockmann-konserni jatkoi molempien divisiooniensa strategioiden toteuttamista. Jatkoimme verkkokaupan alustojemme ja kivijalkamyymälöidemme uudistamista, läsnäolomme vahvistamista markkinoilla sekä valikoimamme ja palvelumme kehittämistä. Lindex-divisioona sai miljoona uutta rekisteröitynyttä asiakasta ja lanseerasi menestyksekkäästi Female Engineering -tuotteet. Stockmann-divisioona sai yli 82 000 uutta jäsentä kanta-asiakasohjelmaansa ja edistyi hyvin asiakaskokemuksen kehittämisessä. Asiakaskokemusta mittaava Emotional Value Index (EVI) parani ja oli 58 (49). Lisäksi Stockmann-divisioona parantaa taloudellista suorituskykyään askel askeleelta. Konsernin kassatilanne oli vuoden 2022 lopussa vakaa ja varastotasot tasapainoiset, mikä on hyvä lähtötilanne vuoteen 2023. 

Jatkamme myös toimintamme vastuullisuuden kehittämistä. Osana määrätietoista vastuullisuustyötämme saimme valmiiksi Stockmann-konsernin hiilijalanjälkilaskennan tieteeseen perustuvien tavoitteiden mukaisesti (Science Based Targets). Vähittäiskaupan yrityksenä haluamme vahvistaa asemaamme myös kiertotaloudessa, jotta voimme tukea asiakkaidemme vastuullisia kulutusvalintoja.

Stockmann-konsernin molempien divisioonien strategiat ovat osoittautuneet toimiviksi. Jatkamme niiden aktiivista toteuttamista, kuuntelemme asiakkaitamme tarkasti ja havainnoimme tiiviisti epävakaan toimintaympäristömme kehitystä. Valmistaudumme tulevaan arvioimalla strategisia vaihtoehtoja ja rahoitusta yrityssaneerauksen jälkeiselle ajalle. Vuoden 2022 haasteellisista olosuhteista huolimatta upeat tiimimme osoittivat jälleen kerran vahvan sitoutumisensa yhteisiin tavoitteisiimme. Haluan kiittää heitä kaikkia erittäin hyvästä työstä vuoden 2022 aikana.