Toimitusjohtajan katsaus


Toimitusjohtaja, Jari Latvanen, Puolivuosikatsaus Q2/2021 (23.7.2021):

Molemmat divisioonat paransivat tulostaan. Konsernin oikaistu liiketulos parani 0,8 miljoonasta eurosta 26,7 miljoonaan toisella vuosineljänneksellä. Konsernin kassavarat kasvoivat toisella neljänneksellä ja olivat kesäkuun lopussa 155 miljoonaa euroa. Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana vuokravastuut vähenivät ja nettovelkaantumisaste parani. Velkojen muuntaminen omaksi pääomaksi ja uudeksi joukkovelkakirjalainaksi saneerausohjelman mukaisesti saatiin onnistuneesti päätökseen heinäkuussa, ja ne vahvistavat entisestään taloudellista asemaa.

Markkinat alkoivat elpyä, ja on hyvin positiivista, että Lindex kehittyy jopa markkinoita nopeammin ja Stockmannin kehitys vastaa markkinakasvua. Asiakkaiden määrä kivijalkamyymälöissä kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Etenkin muodin tuotealue piristyi selvästi toisella vuosineljänneksellä.  

Lindex menestyi erittäin hyvin kasvattamalla myyntiään ja tulostaan kaikilla markkinoilla ja liiketoiminta-alueilla. Sekä myymälöiden että digitaalisten kanavien myynti on vahvistunut. Yhdessä suhteellisen myyntikatteen kasvun ja jatkuvien kustannussäästöjen kanssa tämä vaikuttaa tulokseen myönteisesti.
 
Positiivinen kehitys näkyy myös Stockmann-divisioonan kannattavuudessa, joka paranee selvästi. Mukauttamalla markkinointitoimenpiteiden, tavaratalojen kehittämisen ja virtuaalitapahtumien yhdistelmää Stockmann on pystynyt reagoimaan nopeasti markkinoiden heilahteluihin. Stockmannin verkkokaupan liikevaihto kasvoi 82 % verrattuna vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja laski 22 % verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Matkailijoiden puuttuminen näkyy edelleen kivijalkamyymälöissä.