Stockmannin toimintaperiaatteet

(Code of Conduct)

Stockmann pyrkii pitkäjänteisesti kannattavaan liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan on keskeinen osa Stockmannin arvoja ja jokapäiväistä tapaa toimia. Nämä toimintaperiaatteet, Stockmannin arvot sekä Stockmannin johtamiskäytännöt muodostavat kehyksen yhtiön toimintatavoille ja pyrkimyksille toimia kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Stockmannin toimintaperiaatteet määrittävät poikkeuksetta kaikkien työntekijöiden ja johdon tavan toimia. Stockmann edellyttää myös, että sen tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit noudattavat näitä toimintaperiaatteita. Stockmannin toimintaperiaatteita täydentävät tarvittaessa konsernin ja sen tytäryhtiöiden hyväksymät yksityiskohtaisemmat säännöt ja ohjeet. Nämä säännöt ja ohjeet eivät saa olla ristiriidassa Stockmannin toimintaperiaatteiden kanssa.

Toimintaperiaatteet kattavat seuraavat pääkohdat:

  • Lakien noudattaminen ja eettinen toiminta

  • Vapaa kilpailu ja kuluttajan oikeudet

  • Työntekijät ja työolot

  • Ympäristö

  • Korruptio ja eturistiriidat

Stockmannin toimintaperiaatteet

Stockmannin korruption vastaiset periaatteet

Stockmannin ihmisoikeusperiaatteet

Stockmannin ilmoituskanavapalvelu

(Whistleblowing)

Niin luotettavuutemme kuin menestyksemme ovat riippuvaisia päätöksistä, joita teemme arvoihimme ja eettisiin ohjeisiin perustuen.

Ilmoituskanavan kautta voit omalla nimelläsi tai nimettömästi jättää epäilyksesi Stockmannin toimintaperiaatteiden vastaisista toimista. Löydät ilmoituskanavamme täältä.

Lue lisää ilmoituskanavastamme ilmoitusmenettelyä koskevista ohjeista. Jos haluat tehdä ilmoituksen, pyydämme sinua ensin tutustumaan ilmoitusmenettelyä koskeviin ohjeisiin.