Tilintarkastajat

Yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi ja enintään kolme varamiestä. Tällä hetkellä Stockmann-konsernin tilintarkastajana kaikissa toimintamaissa ja tytäryrityksissä paitsi Isossa-Britanniassa toimii tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouksessa 2017 valittiin seuraavat tilintarkastajat:

Henrik Holmbom
KHT
Stockmannin varsinainen tilintarkastaja vuodesta 2015.

Marcus Tötterman  
KHT
Stockmannin varsinainen tilintarkastaja vuodesta 2015.

Varatilintarkastaja
KPMG Oy Ab

Tilintarkastajien palkkiot, €

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Tilintarkastuspalkkio

0,4 Me 0,4 Me 0,5 Me 0,5 Me 0,6 Me 0,8 Me

Muut

0,3 Me 0,4 Me 0,4 Me 0,8 Me 0,3 Me 0,2 Me

Yhteensä

0,7 Me 0,8 Me 0,9 Me 1,3 Me 0,9 Me 1,0 Me