Avainlukuja henkilöstöstä

 

Henkilöstö 2011 2010 2009
Henkilöstön määrä 31.12. 15 960 16 184 14 836
       Suomessa  7 237 7 430 7 153
       ulkomailla 8 723 8 754 7 683
Henkilöstö keskimäärin 15 964 15 165 14 656
Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna, keskimäärin 12 172 11 503 11 133
Henkilöstön keski-ikä 34 35 35
      Suomessa 34 36 36
      ulkomailla 37 34 34
Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus, keskimäärin % 30 24 23
      Suomessa 15 14 15
      ulkomailla 42 34 30
Sairauspoissaolot, % 4,9 4,3 5,4
     Suomessa 4,5 4,4 4,7
     ulkomailla 5,6 4,2 6,6
Koko/osa-aikaisten osuus henkilöstöstä, % 45/55 42/58 44/56
      Suomessa 43/57 41/59 42/58
      ulkomailla 46/54 43/57 45/55
Raportoidut työtapaturmat työpaikalla Suomessa, kpl 243 271 231
Henkilöstökulut, milj. euroa  390,0 361,9 327,4
      osuus liikevaihdosta % 19,4 19,9 19,3
Henkilöstön koulutusmenot (ilman välittömiä palkkakustannuksia), milj. euroa 0,8 0,7 0,6