STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.4.2006 klo 11.30

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006

Konsernirakenteessa tapahtui katsauskaudella merkittäviä muutoksia, kun Stockmann luopui 1.1.2006 lukien Venäjän Zara-liiketoiminnasta ja 1.3.2006 lukien Stockmann Auton liiketoiminnasta. Stockmann-konsernin kokonaismyynti pieneni liiketoimintojen myymisen seurauksena 1,2 prosenttia ja oli 395,7 Me (400,6 Me vuonna 2005). Konsernin myynti, josta on eliminoitu myydyt liiketoiminnat, kasvoi 7,7 prosenttia. Liiketoiminnan muut tuotot, jotka olivat 7,4 Me, muodostuivat Stockmann Auton luovutuksesta saadusta myyntivoitosta. Voitto ennen veroja kasvoi 7,0 Me ja oli 8,7 Me (1,7 Me vuonna 2005). Vuoden 2006 tulosarvio on muuttumaton.

Muutokset konsernirakenteessa

Stockmann sopi 20.1.2006 tytäryhtiönsä Stockmann Auto Oy Ab:n osakekannan myymisestä Veho Group Oy Ab:lle, Turun ja Espoon Ford-liiketoimintojen myymisestä SOK:lle sekä Stockmann Auton VW-Audi-liiketoiminnan myymisestä Kesko Oyj:n konserniyhtiölle Helsingin VV-Auto Oy:lle yhteensä noin 70 miljoonan euron kauppahinnasta. Kilpailuvirasto hyväksyi kaupat helmikuun lopussa, ja Stockmannin autoliiketoiminta siirtyi kokonaisuudessaan uusille omistajille 1.3.2006. Samassa yhteydessä Stockmann ja Veho käynnistivät autoja ja autoalan palveluja koskevan laajamittaisen kanta- asiakasyhteistyön.

Stockmann myi 30.1.2006 allekirjoitetulla sopimuksella Venäjällä Zara- liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä merkin omistajalle, espanjalaiselle Inditex-yhtymälle. Stockmann ja Inditex solmivat vuonna 2002 sopimuksen, jonka perusteella Stockmann sai vuoteen 2010 ulottuvalla sopimuksella franchising-oikeudet Zara-tuotemerkin liiketoimintaan Venäjällä. Stockmann avasi vuoden 2005 loppuun mennessä Venäjälle seitsemän Zara-myymälää, joiden toiminta käynnistyi hyvin. Stockmannin Zara-myymälöiden myynti Venäjällä oli runsaat 46 miljoonaa euroa vuonna 2005. Talouden voimakkaan kasvun myötä Venäjän markkinat ovat muuttuneet yhä mielenkiintoisemmaksi vähittäiskaupan toimintaympäristöksi. Tämän johdosta Inditex ja Stockmann päättivät yhteisymmärryksessä purkaa aiemman sopimusjärjestelyn ja keskittyä jatkossa omien liiketoimintojensa laajentamiseen Venäjällä. Tehdyn sopimuksen seurauksena Venäjän liiketoimintaa on harjoitettu Inditexin lukuun 1.1.2006 lukien, ja lopullinen sopimus tehdään 31.5.2006 mennessä edellyttäen, että Venäjän antimonopolikomitea hyväksyy kaupan. Kauppahinta on noin 41,5 miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä saatava myyntivoitto parantaa merkittävästi konsernin tulosta vuonna 2006. Suomessa Stockmann jatkaa Zara-liiketoimintaa.

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin myynti, josta on eliminoitu Venäjän Zara-liiketoiminta ja Stockmann Auton liiketoiminta molemmilta vuosilta, kasvoi 7,7 prosenttia. Ilman näitä eliminointeja myynti pieneni 1,2 prosenttia ja oli 395,7 miljoonaa euroa (400,6 miljoonaa euroa). Konsernin myynti ulkomailla oli 78,3 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 13 prosenttia. Myynti Suomessa pieneni yhden prosentin ja oli 317,5 miljoonaa euroa. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 17 prosentista 20 prosenttiin ja jatkuvien toimintojen osalta 24 prosenttiin. Liikevaihto oli 330,5 miljoonaa euroa ja vertailukaudella 334,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 3,3 miljoonalla eurolla ja oli 109,3 miljoonaa euroa, suhteellinen myyntikate oli 33,1 prosenttia (31,7 prosenttia). Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani Hobby Hallissa ja oli edellisen vuoden tasolla tavarataloryhmässä ja Seppälässä. Suhteellista myyntikatetta paransi matalakatteisen automyynnin jääminen pois maaliskuun alusta lukien. Toiminnan kustannukset kasvoivat 3,9 miljoonaa euroa, ja poistot pienenivät 0,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 6,9 miljoonaa euroa ja oli 8,5 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan muut tuotot, jotka olivat 7,4 miljoonaa euroa, muodostuivat Stockmann Auton luovutuksesta saadusta myyntivoitosta. Vertailukaudella ei ollut liiketoiminnan muita tuottoja.

Rahoitusnetto kasvoi 0,1 miljoonaa euroa ja oli 0,2 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 8,7 miljoonaa euroa eli 7,0 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat 0,3 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Stockmann Auto Oy Ab:n osakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto on kokonaisuudessaan verovapaata. Katsauskauden voitto oli 8,4 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 1,2 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,16 euroa (0,02 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,15 euroa (0,02 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 8,40 euroa (7,81 euroa).

Myynti ja tuloskehitys liiketoimintasegmenteittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 14 prosenttia 235,8 miljoonaan euroon. Myynti Suomessa kasvoi 9 prosenttia. Osaltaan myyntiä kasvatti lokakuussa kauppakeskus Jumbossa Vantaalla avattu tavaratalo. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvatti hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu Venäjän ja Baltian tavarataloissa sekä Venäjällä avatut Bestseller-myymälät. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 32 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä nousi 26 prosenttiin (23 prosenttia). Tavarataloryhmän

liiketulos pieneni 0,3 miljoonaa euroa ja oli -0,1miljoonaa euroa (0,2
miljoonaa euroa).Katsauskauden tulosta rasittivat kauppakeskus Jumbossa
Vantaalla avatun tavaratalon käynnistyskustannukset.Ulkomaantoimintojen
tulos kehittyi myönteisesti. Erityisesti Riiassa ja Moskovassa vuosina 2003 ja 2004 avattujen tavaratalojen tulokset paranivat selvästi.

Postimyyntikuvastojen edellisestä vuodesta poikkeavan määrän ja ajoituksen vuoksi Hobby Hallin myynti pieneni 13 prosenttia ja oli 52,6 miljoonaa euroa (60,5 miljoonaa euroa). Online-kauppa kasvoi edelleen voimakkaasti, ja sen osuus Hobby Hallin etäkaupasta Suomessa oli 44 prosenttia (31 prosenttia) sekä Hobby Hallin Viron etäkaupasta 29 prosenttia (16 prosenttia). Suhteellisen myyntikatteen kasvun ja tehokkaan kulujen hallinnan ansiosta Hobby Hallin liikevoitto parani 0,3 miljoonaa euroa ja oli 1,0 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Seppälän myynti kasvoi 8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 32,4 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi voimakkaasti Baltiassa ja Venäjällä, joissa sitä kasvattivat vuoden 2005 lopulla ja vuoden 2006 alussa avatut uudet myymälät sekä myynnin hyvä vertailukelpoinen kehitys. Voimakkaan uusperustannan takia kiinteät kustannukset kasvoivat myyntiä nopeammin. Tästä syystä Seppälän liikevoitto pieneni 0,5 miljoonaa euroa ja oli 0,8 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa).

Stockmann Auton myynti tammi-helmikuussa oli 74,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,7 miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy liiketoimintojen luovutuksesta saatu 7,4 miljoonan euron myyntivoitto. Stockmann Auto siirtyi uusille omistajille 1.3.2006.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 14,5 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 16,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2005 lopussa 18,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana ei lyhennetty lainoja eikä nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Korollisen vieraan pääoman määrä oli maaliskuun lopussa 97,9 miljoonaa euroa (82,7 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 13,4 miljoonaa euroa (14,9 miljoonaa euroa). Investoinnit olivat 14,9 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli 254,9 miljoonaa euroa, ja se kasvoi vuoden alusta 17,0 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääomaa kasvatti korottomien velkojen pieneneminen. Yhtiökokouksen 21.3.2006 päättämä vuoden 2005 osinko, 59,5 miljoonaa euroa, maksettiin maaliskuun 31. päivänä. Vuonna 2005 osinko maksettiin huhtikuussa, ja se on käsitelty vertailuluvuissa voitonjakona ja velkana osakkeenomistajille. Omavaraisuusaste kasvoi vertailukaudesta ja oli 64,1 prosenttia (54,8 prosenttia). Vuoden 2005 lopussa omavaraisuusaste oli 66,4 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta parani tuloksen paranemisen vaikutuksesta ja oli 21,6 prosenttia (19,6 prosenttia vuoden 2005 lopussa). Konsernin sitoutunut pääoma kasvoi 55,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden maaliskuusta ja oli katsauskauden lopulla 552,3 miljoonaa euroa (552,5 miljoonaa euroa vuoden 2005 lopussa).

Investoinnit ja ajankohtaiset hankkeet

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 14,9 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa).

Helsingissä käynnistyivät keskustan tavaratalon mittavan laajennus- ja muutoshankkeen rakennustyöt. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 125 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoteen 2010 mennessä.

Maaliskuussa avattiin kahdestoista Stockmann Beauty -myymälä Helsingissä. Venäjällä avattiin alkuvuoden aikana kolme Bestseller-myymälää, joista Pietarissa kaksi myymälää ja Kazanissa yksi.

Tavarataloryhmän tavoitteena on avata vuoden 2006 lopussa Moskovan neljäs tavaratalo Kaakkois-Moskovaan rakennettavassa Mega-kauppakeskuksessa. Vuokratiloihin rakennettavan tavaratalon ja erillismyymälöiden kustannusarvio on Stockmannin osalta noin 16 miljoonaa euroa. Tavoitteena on myös avata vielä seitsemän uutta Bestseller -myymälää Venäjällä vuoden 2006 aikana.

Stockmann allekirjoitti vuonna 2005 sopimuksen noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin ostamisesta Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille kokonaispinta-alaltaan noin 50 000 neliömetrin suuruisen kauppakeskuksen, johon on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen täysimittainen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, hotelli sekä maanalainen paikoituslaitos. Tavarataloon ja kauppakeskukseen tehtävä investointi on noin 120 miljoonaa euroa. Pyrkimyksenä on avata tavaratalo ja kauppakeskus syksyllä 2008.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 12,8 miljoonaa euroa.

Hobby Hallin investoinnit olivat 0,7 miljoonaa euroa.

Seppälän investoinnit olivat 1,2 miljoonaa euroa. Seppälä avasi katsauskaudella Venäjällä myymälän sekä Pietarissa että Kazanissa. Seppälän tavoitteena on avata vuoden 2006 aikana vielä noin kymmenen myymälää Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous päätti 21.3.2006 hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, ja valitsi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Lasse Koivun, toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, ministeri Christoffer Taxellin, viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtisen ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Järjestäytymiskokouksessaan 21.3.2006 hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi edelleen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja muiksi jäseniksi edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin ja kamarineuvos Henry Wiklundin.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Stockmannin kanta-asiakkaille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeuksien antamisella tarjotaan kanta-asiakkaille etu, joka palkitsee kanta-asiakkaita ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optioita annetaan kanta-asiakkaille, joiden ostot yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat 1.1.2006 - 31.12.2007 välisenä aikana yhteensä vähintään 6 000 euroa. Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2. - 28.2.2006 eli 33,35 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 21.3.2006 jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäajat ovat 2.5.2008 - 31.5.2008, 2.5.2009 - 31.5.2009 ja 2.5.2010 - 31.5.2010. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5 000 000 eurolla.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Stockmann-konsernin avainhenkilöille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille sekä Stockmannin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annetaan 1 500 000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla. Optio-oikeuksista 375 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2006A, 375 000 kappaletta tunnuksella 2006B, 375 000 kappaletta tunnuksella 2006C ja 375 000 kappaletta tunnuksella 2006D. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2006A 1.3.2008 - 31.3.2010, optio-oikeudella 2006B 1.3.2009 - 31.3.2011, optio-oikeudella 2006C 1.3.2010 - 31.3.2012 ja optio-oikeudella 2006D 1.3.2011 - 31.3.2013. Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala 2006B- ja 2006D-optio- oikeuksilla, elleivät hallituksen ennen näiden optio-oikeuksien jakamista määrittämät konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidotut kriteerit ole täyttyneet. Ne optio-oikeudet 2006B ja 2006D, joiden osalta hallituksen määrittämät kriteerit eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeuksilla 2006A ja 2006B yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2006 lisättynä 10 prosentilla, eli 36,69 euroa. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006C ja 2006D on yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 29.2.2008 lisättynä 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3 000 000 eurolla.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 396 876 oman B-osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 1 788,1 miljoonaa euroa (1 378,8 miljoonaa euroa). Vuoden 2005 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 1 761,3 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki CAP -indeksiä heikommin. Maaliskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 32,50 euroa, kun se vuoden 2005 lopussa oli 32,11 euroa, ja B-osakkeen kurssi 33,08 euroa, kun se vuoden 2005 lopussa oli 32,53 euroa.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla joulukuussa 2005 merkityt 23 350 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 28.2.2006, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.3.2006. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 46 700 eurolla. Osakepääoma oli korotuksen jälkeen 108 966 084 euroa. Stockmannilla oli 24 564 234 A-sarjan osaketta ja 29 918 799 B-sarjan osaketta 31.3.2006.

Stockmannin omistuksessa oli maaliskuun 2006 lopussa 386 946 omaa B- osaketta. Ne edustivat 0,7 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 5,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 9 986, mikä on 205 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärään vaikuttivat kasvattavasti kauppakeskus Jumbon tavaratalo sekä Moskovan ja Pietarin uudet myymälät, mutta sitä pienensivät Venäjän Zaran liiketoiminnan luovutus vuoden 2006 alussa sekä Stockmann Auton luovutus maaliskuun alussa. Venäjän Zaran ja Stockmann Auton henkilöstö siirtyi uusien omistajien palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 159 henkilöllä ja oli 8 112 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli maaliskuun 2006 lopussa 3 064 henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 3 016 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 32 prosenttia (31 prosenttia).

Loppuvuoden näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2006 noin 2-3 prosenttia. Venäjän ja Baltian markkinoiden arvioidaan kasvavan edelleen Suomen markkinoita nopeammin. Stockmannin vuoden 2006 myynti pienenee autoliiketoiminnan ja Venäjän Zara- liiketoiminnan myymisen seurauksena, ja sen arvioidaan olevan runsaat 1,6 miljardia euroa. Jatkuvien liiketoimintojen myynnin arvioidaan kasvavan.

Venäjän Zara-liiketoimintaa harjoittaneen yhtiön myynnistä saatava myyntivoitto parantaa merkittävästi konsernin toisen vuosineljänneksen tulosta. Myös jatkuvien liiketoimintojen tuloksen odotetaan olevan toisella vuosineljänneksellä parempi kuin edellisenä vuonna. Koko vuoden 2006 osalta tavoitteena on, että konsernin voitto ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2005.

Tase, konserni, milj. euroa 31/3/06 31/3/05 31/12/05 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet6,09,17,6
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet271,5284,1303,1
    Myytävissä olevat sijoitukset6,07,16,0
    Pitkäaikaiset saamiset, korollinen7,04,3
    Laskennalliset verosaamiset3,42,43,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä286,9309,7324,5
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus190,3228,3212,0
   Saamiset, korolliset108,1111,8107,5
   Saamiset, korottomat85,789,399,2
   Rahavarat14,516,218,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä398,6445,6437,0
Myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät22,9
varat Varat yhteensä 708,4 755,3 761,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma454,4414,2505,3
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä454,4414,3505,3
Pitkäaikaiset velat13,414,913,7
Laskennalliset verovelat26,929,028,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat, korollinen84,567,833,6
Lyhytaikaiset velat, koroton126,5229,4180,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä211,0297,1214,3
Myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät2,6
velat Oma pääoma ja velat yhteensä 708,4 755,3 761,5
Omavaraisuusaste, prosenttia64,154,866,4
Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia18,416,05,7
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa-0,58-0,571,53
Korollinen nettovelka, milj. euroa-32,7-52,4-83,3
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 100054 48353 42554 460
kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl54 07753 01753 350
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu 100054 99554 36154 129
kpl Rahavirtalaskelma, konserni, milj. euroa 1-03/2006 1-03/2005 1-12/2005 Liiketoiminnan rahavirta
   Tilikauden voitto8,41,276,9
   Oikaisut0,88,557,8
   Käyttöpääoman muutokset-33,3-35,8-18,8
   Rahoituserät-0,10,7-2,6
   Maksetut verot-7,4-4,9-31,3
Liiketoiminnan nettorahavirta-31,6-30,381,9
Investointien rahavirta
   Myydyt konserniyhtiöt45,711,7
   Luovutustuotot muista sijoituksista0,10,11,7
   Investoinnit aineellisiin ja-13,2-9,7-58,1
   aineettomiin hyödykkeisiin
Investointien nettorahavirta32,6-9,6-44,7
Rahoituksen nettorahavirta-4,814,7-60,2
Rahavarojen muutos-3,9-25,2-23,0
Rahavarat kauden alussa18,441,441,4
Rahavarat kauden lopussa14,516,218,4

Tuloslaskelma,1-03/2006
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto269,461,1330,5
Liiketoiminnan muut tuotot0,07,47,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-168,7-52,5-221,2
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-48,3-5,4-53,7
kulut
Poistot-8,0-0,3-8,3
Liiketoiminnan muut kulut-43,7-2,6-46,2
Liikevoitto0,87,78,5
Rahoitustuotot ja -kulut0,20,00,2
Voitto ennen veroja1,17,78,7
Tuloverot-0,3-0,1-0,3
Tilikauden voitto0,87,68,4
Tulos/osake, euroa0,020,140,16
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,010,140,15
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta0,312,62,6
Oma pääoma/osake, euroa8,40
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,19,4
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 21,6 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 655 456 8 112 muutettuna Investoinnit 14,9 14,9

Tuloslaskelma,1-03/2005
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto249,584,6334,1
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-157,0-71,1-228,1
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-43,6-7,3-51,0
kulut
Poistot-7,3-1,3-8,5
Liiketoiminnan muut kulut-40,6-4,4-45,0
Liikevoitto1,00,61,6
Rahoitustuotot ja -kulut0,2-0,10,1
Voitto ennen veroja1,30,41,7
Tuloverot-0,4-0,1-0,5
Tilikauden voitto0,90,31,2
Tulos/osake, euroa0,020,000,02
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,020,000,02
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta0,40,70,5
Oma pääoma/osake, euroa7,81
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,13,2
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 15,7 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7,045 909 7,954 muutettuna Investoinnit 7,6 1,3 8,9

Tuloslaskelma,1-12/2005
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto1 164,9377,71 542,6
Liiketoiminnan muut tuotot7,00,07,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-683,6-311,9-995,5
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-187,6-30,4-218,0
kulut
Poistot-29,9-5,8-35,8
Liiketoiminnan muut kulut-175,2-21,5-196,7
Liikevoitto95,68,1103,7
Rahoitustuotot ja -kulut-1,70,8-0,9
Voitto ennen veroja93,98,9102,8
Tuloverot-24,0-2,0-26,0
Tilikauden voitto69,96,976,9
Tulos/osake, euroa1,310,131,44
Tulos/osake, laimennettu, euroa1,290,131,42
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta8,22,26,7
Oma pääoma/osake, euroa9,34
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,15,8
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 19,6 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 503 1 034 8 537 muutettuna Investoinnit 54,3 2,7 57,0

SEGMENTTITIEDOT Segmentit Myynti milj. euroa 1-03/2006 1-03/2005 Muutos 1-12/2005 prosenttia

Tavarataloryhmä235,8207,0141 024,1
Hobby Hall52,660,5-13210,5
Seppälä32,430,08155,2
Jakamaton0,20,2-40,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä320,9297,781 390,7
Lopetetut toiminnot74,8102,9-27460,6
Konserni395,7400,6-11 851,3
Liikevaihto, milj. euroa1-03/20061-03/2005Muutos1-12/2005
prosenttia
Tavarataloryhmä198,5174,314860,0
Hobby Hall43,650,2-13174,7
Seppälä26,824,88128,1
Jakamaton0,50,21212,1
Jatkuvat toiminnot yhteensä269,4249,581 164,9
Lopetetut toiminnot61,184,6-28377,7
Konserni330,5334,1-11,542,6
Liikevoitto, milj. euroa1-03/20061-03/2005Muutos1-12/2005
prosenttia
Tavarataloryhmä-0,10,265,4
Hobby Hall1,00,7476,1
Seppälä0,81,3-4331,1
Jakamaton-1,4-0,1-7,3
Eliminoinnit0,6-1,10,3
Jatkuvat toiminnot yhteensä0,81,0-2095,6
Lopetetut toiminnot7,70,68,1
Konserni8,51,6425103,7
Investoinnit,
brutto, milj. euroa31.03.2006 31.03.2005Muutos 31.12.2005
prosenttia
Tavarataloryhmä12,85,811842,1
Hobby Hall0,70,31521,3
Seppälä1,20,25003,4
Jakamaton0,20,4-532,3
Jatkuvat toiminnot yhteensä14,96,712249,1
Lopetetut toiminnot2,2-1007,9
Konserni14,98,96757,0
Varat, milj. euroa31.03.2006 31.03.2005Muutos 31.12.2005
prosenttia
Tavarataloryhmä485,0450,98463,7
Hobby Hall111,1106,84106,3
Seppälä29,127,4631,2
Jakamaton60,446,72939,3
Jatkuvat toiminnot yhteensä685,5631,88640,5
Lopetetut toiminnot22,9123,5-81121,1
Konserni780,4755,3-6761,5
Korottomat velat, milj.31.03.2006 31.03.2005Muutos 31.12.2005
euroaprosenttia
Tavarataloryhmä98,786,314110,4
Hobby Hall18,817,01115,3
Seppälä3,94,2-810,9
Jakamaton29,5106,4-7232,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä150,8214,0-30169,4
Lopetetut toiminnot2,644,4-9439,6
Konserni153,5258,4-41209,0

Markkina-alueet1-03/2006
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)242,674,8317,5
Baltia 2)36,636,6
Venäjä 3)41,741,7
Konserni320,974,8395,7
Suomi, prosenttia75,680,2
Ulkomaat, prosenttia24,419,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)202,661,1263,7
Baltia 2)31,131,1
Venäjä 3)35,735,7
Konserni269,461,1330,5
Suomi, prosenttia75,279,8
Ulkomaat, prosenttia24,820,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)0,97,78,6
Baltia 2)1,31,3
Venäjä 3)-1,4-1,4
Konserni0,87,78,5
Investoinnit,31.03.2006
brutto, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Suomi 1)9,09,0
Baltia 2)0,20,2
Venäjä 3)5,75,7
Konserni14,914,9
Suomi, prosenttia60,460,4
Ulkomaat, prosenttia39,639,6
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)524,0524,0
Baltia 2)73,873,8
Venäjä 3)87,722,9110,6
Konserni685,522,9708,4
Suomi, prosenttia76,474,0
Ulkomaat, prosenttia23,626,0
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä Markkina-alueet

Markkina-alueet1-03/2005
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)234,796,5331,2
Baltia 2)32,732,7
Venäjä 3)30,36,536,7
Konserni297,6102,9400,6
Suomi, prosenttia78,993,782,7
Ulkomaat, prosenttia21,16,317,3
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)195,879,1274,9
Baltia 2)27,827,8
Venäjä 3)25,95,531,4
Konserni249,584,6334,1
Suomi, prosenttia78,593,582,3
Ulkomaat, prosenttia21,56,517,7
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)4,30,24,5
Baltia 2)-0,2-0,2
Venäjä 3)-3,10,4-2,7
Konserni1,00,61,6
Investoinnit,31.03.2005
brutto, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Suomi 1)4,11,35,4
Baltia 2)0,30,3
Venäjä 3)2,30,93,2
Konserni6,72,28,9
Suomi, prosenttia61,059,760,7
Ulkomaat, prosenttia39,040,339,3
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)487,4112,5600,0
Baltia 2)74,274,2
Venäjä 3)70,210,981,2
Konserni631,8123,5755,3
Suomi, prosenttia77,179,4
Ulkomaat, prosenttia22,920,6
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä Markkina-alueet

Markkina-alueet1-12/2005
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)1 106,8414,11 520,9
Baltia 2)140,8140,8
Venäjä 3)143,146,5189,6
Konserni1 390,7460,61 851,3
Suomi, prosenttia79,689,982,2
Ulkomaat, prosenttia20,410,117,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)923,2338,31 261,5
Baltia 2)119,7119,7
Venäjä 3)122,039,4161,4
Konserni1 164,9377,71 542,6
Suomi, prosenttia79,389,681,8
Ulkomaat, prosenttia20,710,418,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)92,23,195,4
Baltia 2)7,37,3
Venäjä 3)-4,05,01,0
Konserni95,68,1103,7
Investoinnit,31.12.2005
brutto, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Suomi 1)31,82,734,6
Baltia 2)1,71,7
Venäjä 3)15,65,120,7
Konserni49,17,957,0
Suomi, prosenttia64,834,960,7
Ulkomaat, prosenttia35,265,139,3
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)489,398,2587,4
Baltia 2)72,272,2
Venäjä 3)79,022,9101,9
Konserni640,5121,1761,5
Suomi, prosenttia76,477,1
Ulkomaat, prosenttia23,622,9
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä Markkina-alueet

Laskelma oman pääomanOmien
muutoksista,Osake-Ylikurssi- osakkeiden
konserni, milj. euroapääomarahastorahasto
Oma pääoma 31.12.2004106,8154,80,0
Siirto muihin rahastoihin0,0
Rahavirran suojaukset
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 31.03.2005106,8154,80,0
Oma pääoma 31.12.2005109,0166,50,0
Osakepalkkiot0,1
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 31.03.2006109,0166,60,0
* laskennallisella verolla vähennettynä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Vara-MuutMuunto-
konserni, milj. euroarahastorahastot*erot
Oma pääoma 31.12.20040,244,40,2
Siirto muihin rahastoihin
Rahavirran suojaukset-2,0
Osingonjako
Muuntoerot0,0
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 31.03.20050,242,40,2
Oma pääoma 31.12.20050,243,90,0
Osakepalkkiot
Osingonjako
Muuntoerot0,0
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 31.03.20060,243,90,0
* laskennallisella verolla vähennettynä

Laskelma oman pääomanVähem-
muutoksista,Kertyneetmistö-
konserni, milj. euroavoittovaratYhteensäosuusYhteensä
Oma pääoma 31.12.2004161,9467,90,0467,9
Siirto muihin rahastoihin0,10,10,1
Rahavirran suojaukset-2,0-2,0
Osingonjako-53,0-53,0-53,0
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos1,21,20,01,2
Oma pääoma 31.03.2005110,1414,30,0414,3
Oma pääoma 31.12.2005185,7505,20,0505,3
Osakepalkkiot0,10,30,3
Osingonjako-59,5-59,5-59,5
Muuntoerot0,00,00,0
Katsauskauden tulos8,48,40,08,4
Oma pääoma 31.03.2006134,7454,40,0454,4
* laskennallisella verolla
vähennettynä

Vastuusitoumukset, konserni, 31/3/06 31/3/05 31/12/05 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin 1,7 1,7 1,7 ja rakennuksiin

Pantit0,10,20,1
Muut vastuut1,718,715,5
Yhteensä3,520,617,3
Liiketilojen
vuokrasopimukset, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa49,760,066,0
Yli vuoden kuluessa372,4363,5383,4
Yhteensä422,1423,5449,5
Johdannaissopimukset,
konserni, milj. euroa Nimellisarvot
Valuuttajohdannaissopimukset5,3177,010,4
Korkojohdannaissopimukset35,0
Käytetyt valuuttakurssit
MaaValuutta31/3/0631/3/0531/12/05
VenäjäRUB33,546036,150033,9200
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,69610,69600,6962
LiettuaLTL3,45283,45283,4528

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q1Q4Q3Q2Q1
konserni, milj. euroa20062005200520052005
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto269,4379,3262,0274,0249,5
Liiketoiminnan muut0,07,00,00,00,0
tuotot Aineiden ja -168,7 -214,3 -155,7 -156,6 -157,0 tarvikkeiden käyttö Palkat ja työsuhde- -48,3 -56,5 -41,8 -45,6 -43,6 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-8,0-8,7-6,7-7,3-7,3
Liiketoiminnan muut-43,7-52,8-40,2-41,7-40,6
kulut
Liikevoitto0,854,017,523,01,0
Rahoitustuotot ja -0,2-2,00,6-0,50,2
kulut
Voitto ennen veroja1,152,018,222,51,3
Tuloverot-0,3-14,4-3,6-5,6-0,4
Tilikauden voitto0,837,614,516,90,9
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto 7,6 4,8 0,9 1,0 0,3 lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 8,4 42,4 15,4 17,9 1,2
Tulos/osake,euroa
Perus, jatkuvat0,020,700,270,320,02
toiminnot Laimennettu, jatkuvat 0,01 0,69 0,27 0,31 0,02 toiminnot
Tulos/osake,euroa
Perus, lopetetut0,140,090,020,020,00
toiminnot Laimennettu, lopetetut 0,14 0,09 0,02 0,02 0,00 toiminnot
Q1Q4Q3Q2Q1
Myynti milj. euroa20062005200520052005
Tavarataloryhmä235,8344,3228,4244,4207,0
Hobby Hall52,663,443,942,760,5
Seppälä32,445,140,139,930,0
Jakamaton0,20,20,20,20,2
Jatkuvat toiminnot320,9453,1312,6327,3297,7
yhteensä
Lopetetut toiminnot74,8117,4109,6130,6102,9
Konserni395,7570,5422,3457,9400,6
Liikevaihto, milj.
euroa
Tavarataloryhmä198,5289,0191,9204,8174,3
Hobby Hall43,652,636,435,550,2
Seppälä26,837,333,132,924,8
Jakamaton0,50,50,60,80,2
Jatkuvat toiminnot269,4379,3262,0274,0249,5
yhteensä
Lopetetut toiminnot61,196,489,9106,884,6
Konserni330,5475,7351,9380,9334,1
Liikevoitto, milj.
euroa
Tavarataloryhmä-0,137,812,115,10,2
Hobby Hall1,04,30,90,20,7
Seppälä0,814,56,98,41,3
Jakamaton-1,4-7,0-0,90,7-0,1
Eliminoinnit0,64,3-1,4-1,5-1,1
Jatkuvat toiminnot0,853,917,523,01,0
yhteensä
Lopetetut toiminnot7,74,11,91,50,6
Konserni8,558,019,524,51,6
Osavuosikatsaus on
tilintarkastamaton.

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q4Q3Q2Q1
konserni, milj. euroa2004200420042004
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto344,2247,1241,6236,4
Liiketoiminnan muut0,10,00,00,0
tuotot Aineiden ja -192,5 -148,8 -135,0 -145,7 tarvikkeiden käyttö Palkat ja työsuhde- -53,9 -40,2 -46,0 -42,9 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-7,8-7,2-7,4-7,0
Liiketoiminnan muut-48,7-37,7-38,6-39,3
kulut
Liikevoitto41,313,114,71,5
Rahoitustuotot ja --0,2-0,9-0,40,7
kulut
Voitto ennen veroja41,112,314,32,2
Tuloverot-12,4-3,5-0,8-0,5
Tilikauden voitto28,88,713,51,7
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto 1,0 1,3 2,8 1,5 lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 29,7 10,0 16,4 3,2
Tulos/osake,euroa
Perus, jatkuvat0,560,160,270,03
toiminnot Laimennettu, jatkuvat 0,54 0,17 0,26 0,03 toiminnot
Tulos/osake,euroa
Perus, lopetetut0,020,020,050,02
toiminnot Laimennettu, lopetetut 0,02 0,02 0,05 0,02 toiminnot
Q4Q3Q2Q1
Myynti milj. euroa2004200420042004
Tavarataloryhmä303,1210,3208,1196,3
Hobby Hall64,646,247,056,6
Seppälä43,538,133,528,6
Jakamaton0,20,20,30,2
Jatkuvat toiminnot411,4294,9288,8281,8
yhteensä
Lopetetut toiminnot104,3101,8130,8121,1
Konserni515,8396,7419,6402,9
Liikevaihto, milj.
euroa
Tavarataloryhmä254,8177,0174,7165,0
Hobby Hall53,438,338,947,3
Seppälä35,831,427,623,6
Jakamaton0,20,40,50,5
Jatkuvat toiminnot344,2247,1241,6236,4
yhteensä
Lopetetut toiminnot85,583,5107,299,6
Konserni429,7330,6348,8336,0
Liikevoitto, milj.
euroa
Tavarataloryhmä36,510,911,13,0
Hobby Hall1,5-2,7-0,9-0,7
Seppälä8,05,34,4-0,6
Jakamaton-1,2-1,1-0,4-0,8
Eliminoinnit-3,50,70,50,5
Jatkuvat toiminnot41,313,114,71,5
yhteensä
Lopetetut toiminnot1,11,63,92,5
Konserni42,414,818,64,0
Osavuosikatsaus on
tilintarkastamaton.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 26.4.2006 klo 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen