Stockmann-konsernin johdon osavuotinen selvitys 1.1.–31.3.2023

Stockmann-konsernin vuosi alkoi hyvin – sekä myynti että kannattavuus paranivat

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 28.4.2023 klo 8.00 EET

 

Tammi–maaliskuu 2023:
- Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi 1,2 % ja oli 198,5 miljoonaa euroa (196,1).

- Suhteellinen myyntikate laski 56,4 %:iin (57,8).
- Oikaistu liiketulos parani -2,4 miljoonaan euroon (-3,7).
- Sekä Lindex- että Stockmann-divisioona vahvistivat myyntiä ja kannattavuutta.
- Liiketulos oli -2,9 miljoonaa euroa (9,8).
- Katsauskauden tulos oli 19,5 miljoonaa euroa (2,8).
- Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,13 euroa (0,02).
- Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,12 euroa (0,02).

 

Tulosennuste vuodelle 2023 (ennallaan):
Vuonna 2023 Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon olevan 960–1 020 miljoonaa euroa ja konsernin oikaistun liiketuloksen 60–80 miljoonaa euroa, valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa toteutumaan. Tulosennuste perustuu oletukseen, että jatkuva korkea inflaatio nostaa kustannuksia vuoteen 2022 verrattuna ja heikentää kuluttajakysyntää. Stockmann-konserni jatkaa määrätietoisia toimia kustannusnousun vaikutusten minimoimiseksi.
 

Vuoden 2023 näkymät:
Nykyisen haasteellisen geopoliittisen tilanteen ja korkean inflaation odotetaan jatkuvan. Inflaation ennustetaan kuitenkin hidastuvan vuoden 2022 loppupuoliskon tilanteeseen verrattuna. Inflaation yhdessä korkeiden korkojen kanssa ennustetaan heikentävän kuluttajien luottamusta ja ostovoimaa.  Vähittäiskaupan markkinoiden odotetaan pysyvän haasteellisina kuluttajakysynnän laskun sekä ostohintojen ja toiminnan kulujen nousun seurauksena. Toimitusketjujen ja kansainvälisen logistiikan mahdollisten häiriöiden riskiä ei myöskään voida sulkea pois.  

 

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Stockmann-konsernin vuosi 2023 alkoi myönteisesti. Sekä Lindex- että Stockmann-divisioona vahvistivat myyntiään ja kannattavuuttaan toimintamaidemme haastavasta makrotalouden tilanteesta huolimatta. Vahvistuneen suorituksemme taustalla on omistautuneen henkilöstömme erinomainen työ, jota tukee niin Lindex- kuin Stockmann-brändien nauttima vahva asiakasuskollisuus ja brändiluottamus. Molemmat brändimme menestyvät ja kehittyvät strategisesti huolella harkittujen mallistojensa ja palveluidensa sekä vahvojen vastuullisuusohjelmiensa ja -toimiensa ansiosta. Edistämme käynnissä olevaa työtä valitsemillamme strategisilla painopistealueilla nopeuttaaksemme molempien divisioonien kasvua.

 

Vuosineljänneksen aikana konsernin liikevaihto parani 1,2 % ja nousi 198,5 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvun taustalla oli Stockmann-divisioonan myynnin hyvä, 15,8 %:n kasvu. Myynnin vahvistumiseen vaikuttivat kävijämäärien vahva kasvu ja onnistuneet kaupalliset toimet. Uudistetun viisipäiväisen Hullut Päivät -kampanjan kolme ensimmäistä päivää vaikuttivat osaltaan myönteisesti vuosineljänneksen myyntiin. Lindex-divisioonan myynti parani 0,7 % paikallisissa valuutoissa, mutta laski 5,6 % raportoidussa valuutassa. Myynti kasvoi seitsemällä yhdeksästä Lindexin markkina-alueesta. Alusvaatteet oli kategorioista vahvin.

 

Konsernin oikaistu liiketulos kasvoi katsauskaudella 1,3 miljoonaa euroa ja oli -2,4 miljoonaa euroa (-3,7) myynnin kasvun ja kustannusten hyvän hallinnan ansiosta. Lindex paransi jo ennestään hyvää kannattavuustasoaan, ja myös Stockmann-divisioona edistyi hyvin.

 

Liiketoimintaympäristön jatkuneesta epävarmuudesta huolimatta kykenimme palvelemaan nykyisiä kanta-asiakkaitamme hyvin ja lisäämään uusien asiakkaiden määrää. Lindex-divisioonan rekisteröityneiden asiakkaiden määrä kasvoi edelleen, ja divisioona vahvisti brändinsä tunnettuutta entisestään sen kahdella suurimmalla markkina-alueella eli Ruotsissa ja Norjassa. Asiakkaat arvostavat Lindexin vahvaa vastuullisuusohjelmaa, mikä on osaltaan vahvistanut Lindexin brändimielikuvaa. Stockmann-divisioona edistyi hyvin asiakaskokemuksen kehittämisessä. Tunnekokemusta mittaava Emotional Value Index (EVI) parani neljänneksen aikana 62 (59).  Lisäksi divisioonan uusien kanta-asiakkaiden määrä kasvoi vertailukaudesta.

 

Lindex-divisioonassa investoimme parhaillaan merkittävästi toimintamme digitaaliseen kehittämiseen, jotta voimme jatkossa vastata entistä paremmin asiakkaidemme odotuksiin ja laajentaa liiketoimintaamme tehokkaasti. Näin edistämme strategiamme mukaista globaalia, digitaalista ja kestävää kasvua. Uuden 110 miljoonan euron arvoisen kaikkikanavaisen jakelukeskuksen rakentaminen etenee hyvin. Keskus on suunniteltu otettavan käyttöön vuonna 2024. Haluan tuoda esiin myös Lindexin tuotevalikoiman strategisen kehittämisen innovaatioineen, joihin lukeutuu hyvän vastaanoton saanut uusi femtech-brändi Female Engineering. Uusi tuotemerkki tuki osaltaan Lindexin alusvaatekategorian menestystä ja vahvaa myyntiä ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Stockmann-divisioonassa edistämme parhaillaan muutosta, jonka puitteissa kehitämme vaiheittain perinteisestä tavaratalosta kohdetta, joka tarjoaa asiakkaillemme inspiroivan ostosympäristön lisäksi uudenlaisen kohteen viihtymiseen ja seurusteluun. Kehitämme ja uudistamme asiakaskokemusta nyt Helsingin lippulaivamyymälässämme. Ensimmäinen askel uudelleen asemoitumisestamme on Helsingin tavarataloon rakennettu uusi ja inspiroiva lastenmaailma. Elämyksellisyyden rinnalla kehitämme myös valikoimaamme, mistä Pieni Lelukauppa, joka on Pohjoismaiden suurin lelukauppa, on hyvä esimerkki. Pieni Lelukauppa avattiin uudistuneella lastenosastolla maaliskuussa.

 

Toinen esimerkki meneillään olevasta strategisesta uudelleen asemoitumisesta on luksusmerkkien ja kohtuuhintaisten luksusmerkkien tarjooman laajentaminen, mikä tarjoaa sekä mielenkiintoisen kasvupotentiaalin että paremman valikoiman asiakkaillemme. Katsauskauden jälkeen Stockmannin Helsingin lippulaivatavarataloon avattiin ranskalaisen muotitalon Louis Vuittonin myymälä. Kumppanuus on tärkeä askel kohti tavoitepositiotamme.

 

Toimintaympäristön haasteet huomioiden olen erittäin tyytyväinen tuloksemme paranemiseen. Vaikka inflaatio pysyi korkeana ja vaikutti kielteisesti kuluttajien luottamukseen sekä ostovoimaan, onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan oikaistua liiketulostamme. Myönteinen kehitys vaikeassa vähittäiskaupan tilanteessa osoittaa, että molempien divisiooniemme nykyisiä kategorioita koskevat strategiset valinnat ovat olleet oikeita. Valmistaudumme tulevaan arvioimalla strategisia vaihtoehtoja ja rahoitusta yrityssaneerauksen jälkeiselle ajalle.

 

Haluan kiittää lämpimästi Lindexin ja Stockmannin tiimien upeita kollegoita hyvästä panoksesta ja asiakaslähtöisyydestä vuosineljänneksen aikana. Haluan myös kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme, joiden kanssa yhdessä kehitämme ja jaamme Stockmann-konsernin inspiroivaa strategista muutosmatkaa.

 

AVAINLUKUJA

 

 

1–3/
2023

1–3/
2022

1–12/
2022

Liikevaihto, milj. euroa

198,5

196,1

981,7

Myyntikate, milj. euroa

112,0

113,4

568,3

Suhteellinen myyntikate, %

56,4

57,8

57,9

Liiketulos (EBIT), milj. euroa

-2,9

9,8

154,9

Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa

-2,4

-3,7

79,8

Katsauskauden tulos, milj. euroa

19,5

2,8

101,6

Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa

-0,06

-0,07

0,32

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa*

0,13

0,02

0,65

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa*

0,12

0,02

0,65

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä, milj. euroa

-65,3

-82,9

-45,8

Investoinnit, milj. euroa

13,6

6,3

62,5

Oma pääoma/osake, euroa

2,24

1,73

2,15

Omavaraisuusaste, %

27,9

19,6

26,2

 

* Lukuun vaikuttaa Stockmann Sverige AB:ta koskeva 29,6 miljoonan euron positiivinen verotuspäätös vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisvuoden lukuun vaikutti Riian kiinteistöjen myynnistä saatu 14,1 miljoonan euron myyntivoitto.

 

Johdon osavuotinen selvitys
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–maaliskuun 2023 johdon osavuotisesta selvityksestä ja sisältää sen olennaiset tiedot. Johdon osavuotinen selvitys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

 

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2023
Stockmann-konserni raportoi taloudesta seuraavasti vuonna 2023:
- 21.7.2023 puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023
- 27.10.2023 johdon osavuotinen selvitys tammi–syyskuu 2023

 

Webcast analyytikoille ja medialle
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään englanniksi suorana verkkolähetyksenä tänään 28. huhtikuuta 2023 klo 10.00. Tapahtumaa voi seurata tämän linkin kautta. Tallenne ja esitysmateriaali ovat saatavilla yhtiön verkkosivustolla tilaisuuden jälkeen.

 

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. +358 9 121 5606
Annelie Forsberg, talousjohtaja, puh. +46 706 43 00 59
Marja-Leena Dahlskog, Head of Communication & IR, puh. + 358 50 5020060
investor.relations@stockmann.com

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmann johdon osavuotinen selvitys Q1 2023.pdf


Takaisin listaukseen