Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat 12.12.2022 klo 8.00 EET

Stockmann on saanut tiedon, että JC Switzerland Holding AG:n osuus Stockmann Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 prosentin rajan 9.12.2022 tehdyn osakekaupan seurauksena.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin osuus on muuttunut: 9.12.2022

3. Osakkeenomistajan osuus ilmoituksen mukaan:

Osakkeiden ja äänten määrä,kpl. Osuus osakkeista
ja äänistä,
prosenttia
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
JC Switzerland Holding AG 7 818 466 5,02 155 880 206

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen