Stockmann-konsernin johdon osavuotinen selvitys 1.1.–31.3.2021

Oikaistu tulos parani tiukoista koronarajoituksista huolimatta

STOCKMANN Oyj Abp, osavuosikatsaus 30.4.2021 klo 8.00

Tammi–maaliskuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 155,7 miljoonaa euroa (168,4), jossa oli laskua 7,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 56,3 % (54,2).
- Liiketulos oli -27,7 miljoonaa euroa (-27,8).
- Oikaistu liiketulos oli -21,1 miljoonaa euroa (-26,7).
- Osakekohtainen tulos oli -0,41 euroa (-0,52).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,32 euroa (-0,50).

Vuoden 2021 näkymät:
COVID-19-pandemian pitkittyminen aiheuttaa epävarmuutta Stockmannin liiketoimintaympäristössä. Koska markkinanäkymä on epäselvä, Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun näkyvyys markkinoilla paranee. (Muuttumaton)

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Stockmann-konserni paransi tulostaan edellisvuoteen verrattuna tiukentuneista koronarajoituksista huolimatta. Liikevaihto laski vertailukaudesta, mikä johtui nopeasti muuttuvasta toimintaympäristöstä ja koronarajoituksista. Kustannusten sopeuttamistoimet ja verkkokaupan vahva kasvu tasoittivat haasteellisen tilanteen vaikutusta.

Digitaalinen kasvu on ollut erittäin vahvaa molempien liiketoimintayksiköiden omissa kanavissa, Lindexillä lisäksi yhteistyökumppanien alustoilla. Lindexin parempi suhteellinen myyntikate johtui suosiollisesta valuuttavaikutuksesta, tehokkaasta varastonhallinnasta ja aiempaa paremmista lähtökatteista. Stockmann-yksikön verkkomyynti parani merkittävästi, ja ensimmäisen neljänneksen pääkampanja, maaliskuussa järjestetyt Hullut Päivät, oli menestys ja onnistui hieman viime vuotta paremmin.

Stockmannin saneerausohjelma hyväksyttiin 9.2.2021, ja sen toteutus etenee järjestelmällisesti. Vuokrasopimusten uudelleenneuvottelujen tuloksena yhtiön vuokrasopimusvelat vähenivät merkittävästi ja kassatilanne on hyvä.

AVAINLUKUJA

1–3/2021

1–3/2020 1–12/2020
Liikevaihto, milj. euroa 155,7 168,4 790,7
Suhteellinen myyntikate, % 56,3 54,2 56,1
Liiketulos (EBIT), milj. euroa -27,7 -27,8 -252,4
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa -21,1 -26,7 4,9
Katsauskauden tulos, milj. euroa -29,5 -35,3 -291,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa -0,41 -0,52 -4,05
Henkilöstö, keskimäärin 5 331 6 599 5 991
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -16,9 -22,4 147,4
Investoinnit, milj. euroa 2,4 6,3 19,4
Oma pääoma/osake, euroa 2,41 5,75 2,90
Nettovelkaantumisaste, % 373,7 227,0 336,1
Omavaraisuusaste, % 12,9 24,9 14,6

YRITYSSANEERAUSMENETTELY

Helsingin käräjäoikeus on 9.2.2021 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausohjelman, ja saneerausmenettely on päättynyt. Saneerausohjelman valvojaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen. Saneerausohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen sekä Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen ja Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia.

COVID-19

Maaliskuun 2020 ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronapandemia aiheuttaa edelleen merkittäviä muutoksia Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristössä ja asiakasmäärissä. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana pandemialla oli edelleen negatiivinen vaikutus liiketoimintaan, etenkin kivijalkamyymälöiden asiakasmääriin. Laskua ei pystytty kompensoimaan täysimääräisesti verkkomyynnillä, vaikka verkkokauppa kasvoikin voimakkaasti.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,5 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ne koostuivat lähinnä Lindexin saamista koronapandemiaan liittyvistä julkisista avustuksista. Myynti kasvoi maaliskuussa molemmissa liiketoimintayksiköissä edellisvuoteen verrattuna.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2021

COVID-19-pandemian pitkittyminen aiheuttaa epävarmuutta Stockmannin liiketoimintaympäristössä. Koska markkinanäkymä on epäselvä, Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun näkyvyys markkinoilla paranee. (Muuttumaton)

VUODEN 2021 MARKKINANÄKYMÄT

Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2021 ajan, ja koronavirustilanteella on edelleen merkittävä vaikutus maailmantalouteen, kunnes tilanne saadaan paremmin hallintaan. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutoksen takia, joihin myös koronatilanne vaikuttaa.

Stockmann-yksikkö jatkaa saneerausohjelman toteuttamista vuonna 2021, ja Lindex parantaa edelleen tehokkuuttaan ja tutkii uusia kasvumahdollisuuksia.

Johdon osavuotinen selvitys
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–maaliskuun 2021 johdon osavuotisesta selvityksestä ja sisältää sen olennaiset tiedot. Johdon osavuotinen selvitys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 30.4.2021 klo 10.00 englanninkielisenä suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. 050 5705080

www.stockmanngroup.com
 

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmann johdon osavuotinen selvitys Q1 2021.pdf


Takaisin listaukseen