Stockmann-konsernin johdon osavuotinen selvitys 1.1.–30.9.2020

Stockmann-konsernin liiketulos parani kolmannella vuosineljänneksellä erityisesti Lindexin vahvan tuloksen ansiosta

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 30.10.2020 klo 8.00 EET

Heinä-syyskuu 2020:
- Konsernin liikevaihto oli 207,6 miljoonaa euroa (225,3), laskua oli 6,8 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 57,4 % (56,4).
- Liiketulos oli 11,7 miljoonaa euroa (2,1).
- Oikaistu liiketulos oli 13,9 miljoonaa euroa (5,4).
- Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,27).

- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,23).

Tammi-syyskuu 2020:
- Konsernin liikevaihto oli 558,7 miljoonaa euroa (674,8), laskua oli 16,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 55,3 % (56,2).
- Liiketulos oli -21,9 miljoonaa euroa (-9,1).
- Oikaistu liiketulos oli -17,3 miljoonaa euroa (1,0).

- Osakekohtainen tulos oli -0,80 euroa (-0,83).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,74 euroa (-0,69).
- Stockmann Oyj Abp hakeutui yrityssaneeraukseen 6.4.2020 (pörssitiedote 6.4.2020).

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2020:
COVID-19-pandemialla on merkittävä negatiivinen vaikutus koko Stockmann-konsernin liiketoimintaan. Neljänteen kvartaaliin liittyy koronatilanteen vuoksi normaalia suurempaa epävarmuutta. Liikevaihto vuodelta 2020 tulee jäämään viime vuodesta, ja liiketulos jää tappiolliseksi.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Stockmann-konsernin kolmannen kvartaalin tulos oli hyvä sekä Lindex- että Stockmann-divisioonissa myynnin tehostamisen ja kustannustehokkuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta. Poikkeuksellinen toimintaympäristö huomioon ottaen Stockmann-konserni onnistui toiminnassaan katsauskaudella hyvin. Liikevaihdon laskusta huolimatta Stockmann-konsernin liikevoitto parani ja oli 11,7 miljoonaa euroa, ja rahavarat olivat 132 miljoonaa euroa.

Tavaratalojen ja myymälöiden kävijämäärät kääntyivät nousuun kohti normaalitasoa kolmannella vuosineljänneksellä, kunnes Covid-19-pandemian muutokset alkoivat vaikuttaa liiketoimintaan katsauskauden lopussa. Koronapandemia on edelleen suurin syy myynnin laskuun digitaalisen myynnin vahvasta kasvusuunnasta huolimatta.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos osoittaa, että Stockmann-konsernin uusi strategia toimii hyvin myös poikkeusoloissa. Muutos etenee uudistetun strategian mukaisesti, ja yhtiö kykenee ketterästi mukautumaan kansainvälisen toimintaympäristön muutoksiin. Stockmann-konserni jatkaa kustannustason sopeuttamista toimintaympäristön mukaisesti.

Lindex jatkoi digitaalista kasvuaan ja aloitti toiminnan Zalandossa. Lindex lanseerasi myös uuden alusvaatebrändi Closelyn, jossa Lindex on toiminut brändin kumppanina ja sijoittajana alusta lähtien kahden vuoden ajan. Osana uusien liiketoimintamallien kartoittamista ja vaatteiden elinkaaren pidentämistä Lindex kokeilee lasten käytettyjen ulkovaatteiden myyntiä muutamissa valituissa myymälöissä. Lindex-divisioona käynnisti kustannussäästöohjelman, jonka tavoitteena on noin 14,5 miljoonan euron säästöt.

Stockmann-divisioona päivitti liiketoimintastrategiansa vallitsevaa tilannetta vastaavaksi katsauskauden aikana. Tavoitteena on vastata toimintaympäristön ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksiin panostamalla asiakassuhteeseen ja lojaalisuuteen, kehittämällä monikanavaista asiakaskokemusta, inspiroimalla asiakkaita kategorioissa muoti, kauneus, koti sekä ruoka ja juoma, kehittämällä asiakaslähtöistä kulttuuria ja keskittymällä kannattavaan liiketoimintaan. Stockmann-divisioona jatkoi uudistustoimia useissa tavarataloissa kolmannen vuosineljänneksen aikana. Stockmannin premium-asema vahvistui entisestään valikoimaan lisättyjen useiden designer-brändien ansiosta. Lisäksi Helsingin lippulaivamyymälään avattiin uusi luonnonkosmetiikkaosasto. Stockmann-divisioona julkisti myös kaksi uutta omien merkkien mallistoa.

Stockmann-divisioonan tavarataloja koskevia vuokraneuvotteluja jatketaan tavoitteena kustannustason laskeminen vallitsevan markkinatason mukaisesti. Lisäksi Stockmann-divisioona jatkaa toimintansa uudistamista ja prosessien tehostamista.  

Saneerausmenettelyn selvittäjän raportissa todetaan Stockmann Oyj Abp:n varoista, vastuista ja muista sitoumuksista sekä yhtiön taloudelliseen asemaan ja sen odotettuun kehitykseen vaikuttavista seikoista, että edellytykset elinkelpoiselle liiketoiminnalle ovat olemassa ja toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma voidaan laatia. Ehdotus saneerausohjelmaksi on valmisteltavana ja se jätetään määräpäivään 11. joulukuuta 2020 mennessä.

AVAINLUKUJA

7–9/
2020
7–9/
2019
1–9/
2020
1–9/
2019
1–12/
2019
Liikevaihto, milj. euroa 207,6 225,3 558,7 674,8 960,4
Suhteellinen myyntikate, % 57,4 56,4 55,3 56,2 56,3
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 11,7 2,1 -21,9 -9,1 13,3
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 13,9 5,4 -17,3 1,0 29,0
Katsauskauden tulos, milj. euroa 1,1 -18,2 -51,2 -56,1 -54,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa -0,02 -0,27 -0,80 -0,83 -0,84
Henkilöstö, keskimäärin 6 104 7 163 6 104 7 028 7 002
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 23,3 4,4 109,2 32,3 102,3
Investoinnit, milj. euroa 4,2 8,5 14,6 24,2 33,8
Oma pääoma/osake euroa 10,39 10,68 11,12
Nettovelkaantumisaste, % 104,4 125,8 112,4
Omavaraisuusaste, % 35,8 36,3 38,1

YRITYSSANEERAUSMENETTELY

Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja alentanut asiakasmääriä äkillisesti. Siitä huolimatta, että Stockmann-tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan voimakkaana, digitaalisen asioinnin kasvu ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin merkittävää laskua.

Koska yhtiön liiketoiminta on johdon ja hallituksen näkemyksen mukaan jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä, Stockmannin hallitus päätti, yhtiön rahoitusrakenne huomioon ottaen, jättää emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n osalta yrityssaneeraushakemus 6.4.2020. Koronaviruksella sekä sen seurauksena annetuilla rajoituksilla on ollut ja tulee olemaan olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin, kassavirtaan ja tulokseen.

Yrityssaneerausmenettely ei koske konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä.

Helsingin käräjäoikeus on 8.4.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt Stockmann Oyj Abp:tä koskevan, yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn aloitettavaksi. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jyrki Tähtisen Borenius Asianajotoimisto Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi.

Stockmann Oyj Abp:n yhtiösaneerausmenettelyn selvittäjä asianajaja Jyrki Tähtinen toimitti 17.8.2020 kaikille asianosaisille yrityssaneerauslain mukaisesti selvityksen Stockmann Oyj Abp:n varoista, vastuista ja muista sitoumuksista (8.4.2020 tilanteen mukaisesti) sekä yhtiön taloudelliseen asemaan ja sen odotettavissa olevaan kehitykseen vaikuttavista seikoista. Selvittäjä totesi, että elinkelpoiselle liiketoiminnalle on edellytys ja toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma voidaan laatia.

COVID-19

Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja alentanut asiakasmääriä äkillisesti. Koronvirusepidemian negatiiviset vaikutukset toimintaympäristöön jatkuivat toisella vuosineljänneksellä. Kansallisia rajoituksia purettiin osittain toukokuussa, mikä näkyi positiivisena kehityksenä tavaratalojen ja myymälöiden asiakasvirroissa. Kolmannella vuosineljänneksellä Stockmannin liiketoiminta normalisoitui vähitellen. Tavaratalojen ja myymälöiden kävijämäärät kääntyivät nousuun kohti normaalitasoa kolmannella vuosineljänneksellä, kunnes Covid-19-pandemian muutokset alkoivat vaikuttaa liiketoimintaan katsauskauden lopussa. Sekä Stockmannin että Lindexin verkkokauppojen kehitys oli erittäin hyvää, ja niiden myynti parani. Vuoden kolmannella neljänneksellä Lindexin verkkokauppa kompensoi lähes täysimääräisesti kivijalkaliikkeiden myynnin laskun.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana kertyi liiketoiminnan muita tuottoja 2,8 miljoonaa euroa. Tuotot koostuvat COVID-19 tilanteeseen liittyvistä julkisista avustuksista, joita Stockmannin konserniyhtiöt ovat saaneet eri toimintamaissa valtion viranomaisilta tai muilta vastaavilta julkisilta tahoilta. Katsauskauden aikana kertyi liiketoiminnan muita tuloja 8,1 miljoonaa euroa.

PÄIVITETTY TULOSENNUSTE VUODELLE 2020

COVID-19-pandemialla on merkittävä negatiivinen vaikutus koko Stockmann-konsernin liiketoimintaan. Neljänteen kvartaaliin liittyy koronatilanteen vuoksi normaalia suurempaa epävarmuutta. Liikevaihto vuodelta 2020 tulee jäämään viime vuodesta ja liiketulos jää tappiolliseksi.

Aiempi tulosennuste vuodelle 2020:

Liiketoimintaympäristössämme tapahtuneiden nopeiden muutosten takia Stockmannin aikaisempi, 13.2.2020 julkaistu tulosennuste ei enää ole voimassa. Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun markkinanäkymämme ovat selkeämmät.

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

Puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön, ja sillä on ollut olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan.

Maailmantalouden epävarmuustekijöiden odotetaan säilyvän vuoden 2020 ajan, ja koronavirustilanteella on merkittävä vaikutus maailmantalouteen. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutoksen takia, joihin myös koronavirustilanne vaikuttaa.

Stockmann valmistelee saneerausohjelmaehdotusta, joka käräjäoikeuden päätöksen mukaan tulee laatia 11.12.2020 mennessä.

Johdon osavuotinen selvitys
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–syyskuun 2020 johdon osavuotisesta selvityksestä ja sisältää sen olennaiset tiedot. Johdon osavuotinen selvitys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 30.10.2020 klo 10.00 englanninkielisenä suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. 050 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmann johdon osavuotinen selvitys Q3 2020.pdf


Takaisin listaukseen