Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat 3.12.2019 klo 12.30 EET

Stockmann on saanut tiedon, että HC Holding Oy Ab (Y-tunnus 2279939-4) osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta on alittanut 10 prosentin rajan 3.12.2019 tehdyn osakemyynnin seurauksena.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 3.12.2019

3. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä transaktion jälkeen:

Osakkeiden
määrä
A+B
Osuus
osakepääomasta,
prosenttia
Osuus
äänimäärästä,
prosenttia
HC Holding Oy Ab 6 115 614 8,49 10,03

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen