Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 20.12.2018 klo 14.20

Stockmann on saanut tiedon, että Föreningen Konstsamfundet r.f.:n (Y-tunnus 0200196-4) osuus Stockmann Oyj Abp:n osakkeiden äänimäärästä on ylittänyt 20 prosentin rajan 20.12.2018 tehdyn osakekaupan seurauksena.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 20.12.2018

3. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä transaktion jälkeen:

Osakkeiden
määrä
A+B
Osuus
osakepääomasta,
prosenttia
Osuus
äänimäärästä,
prosenttia
Föreningen Konstsamfundet r.f. 9 820 898 13,63 21,83

Osakeomistus jakautuu eri osakelajeihin siten, että A-osakkeiden määrä on 7 320 377 ja B-osakkeiden määrä 2 500 521.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen