Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018

Konsernin oikaistu liiketulos palasi voitolliseksi kolmannella vuosineljänneksellä

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 26.10.2018 klo 8.00 EET

Heinä–syyskuu 2018, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 232,5 miljoonaa euroa (242,0), kasvua 0,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 58,7 % (56,2).
- Oikaistu liiketulos oli 5,9 miljoonaa euroa (-1,4).
- Raportoitu liiketulos oli -4,9 miljoonaa euroa (-151,4), sisältäen -10,8 miljoonan euron arvonoikaisun Nevsky Centreen liittyen.

Tammi–syyskuu 2018, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 714,3 miljoonaa euroa (740,1).
- Suhteellinen myyntikate oli 57,5 % (55,3).
- Oikaistu liiketulos oli 4,9 miljoonaa euroa (-12,0).
- Raportoitu liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-162,0).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,47 euroa ja raportoitu osakekohtainen tulos -0,56 euroa (-2,64).

Liikevaihtoennuste päivitetty pääosin heikentyvien valuuttakurssien takia, vuoden 2018 tulosennuste ennallaan:
Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon laskevan edellisvuodesta. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:
Stockmann-konsernin tulos parani edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. Oikaistu liiketulos oli yli 7 miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuonna, jolloin tulos oli negatiivinen. Strategiset toimenpiteet tuottavat tuloksia ja olemme menneet eteenpäin.

Kolmannella vuosineljänneksellä Lindexin myynti ja kannattavuus jatkoivat kasvuaan syyssesongin vahvasta aloituksesta johtuen. Lindex kasvatti myös markkinaosuuttaan päämarkkinoillaan. Oikaistu liiketulos lähes kaksinkertaistui myynnin kasvun, paremman myyntikatteen ja kustannussäästöjen ansiosta.

Stockmann Retailin liiketulos parani hieman, mutta oli edelleen negatiivinen. Suhteellinen myyntikate kasvoi ja kustannukset pienenivät tukitoiminnoissa. Käynnissä olevat digitaaliset projektit ovat edenneet hyvin: joka päivä keskiyöhön saakka palveleva Click & Collect -noutopiste avautui Helsingin-tavaratalossa, ja verkkokaupan valikoima on kasvanut merkittävästi. Kerroimme uuden, keväällä 2019 avautuvan markkinapaikan lanseerauksesta, joka avaa digitaaliset ovet kumppaneille ja laajentaa valikoimaamme edelleen.

Vuosineljänneksen jälkeen lokakuussa järjestetyssä Hullut Päivät -kampanjassa myynti laski 9 % edellisvuodesta. Verkkokauppa kasvoi vahvasti, 7 %, mutta Suomen ja Baltian tavaratalojen myynti oli edellisvuotta alemmalla tasolla.

Real Estate -liiketoimintayksikön tuloskehitys jatkui vakaana. Lokakuussa allekirjoitettiin sopimus Nevsky Centre -kiinteistön myymisestä.

Painopiste on nyt vuoden viimeisissä kuukausissa, ja keskitämme kaikki panoksemme hyvän joulumyynnin ja vakaan viimeisen vuosineljänneksen saavuttamiseksi. Ruotsin kruunun heikkenemisen vuoksi vuoden 2018 raportoitu liikevaihtomme tulee olemaan ennakoitua pienempi. Vuoden 2018 tulosennuste pysyy kuitenkin ennallaan, ja odotamme koko vuoden oikaistun liikevoiton parantuvan.

AVAINLUKUJA

Jatkuvat toiminnot 7-9/
2018
7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
1-12/
2017
Liikevaihto, milj. euroa 232,5 242,0 714,3 740,1 1 055,9
Suhteellinen myyntikate, % 58,7 56,2 57,5 55,3 55,8
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 9,0 14,0 39,8 33,4 67,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 19,8 14,0 46,8 33,4 73,2
Liiketulos (EBIT), milj. euroa -4,9 -151,4 -2,2 -162,0 -148,4
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 5,9 -1,4 4,9 -12,0 12,3
Nettorahoituskulut, milj. euroa* -7,8 -4,8 -25,4 -20,1 -31,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa -12,7 -156,2 -27,6 -182,1 -179,5
Katsauskauden tulos, milj. euroa -13,8 -158,0 -36,7 -186,0 -198,1
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,21 -2,21 -0,56 -2,64 -2,82
Henkilöstö, keskimäärin 7 487 7 677 7 258 7 371 7 360
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot ** 7-9/
2018
7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
1-12/
2017
Osakekohtainen nettotulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,21 -2,25 -0,56 -2,78 -2,98
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 4,0 -29,9 21,9 -59,7 25,9
Investoinnit, milj. euroa 6,0 8,5 21,1 24,2 34,7
Oma pääoma/osake, euroa 11,72 12,09 12,29
Nettovelkaantumisaste, % 74,4 95,0 83,8
Omavaraisuusaste, % 44,9 41,9 43,0
Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 0,7 -7,5 -9,1

* Sisältää 3,8 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Stockmannin sijoitukseen Tuko Logistics -osuuskunnassa (Q2 2017), Seppälään liittyvän 2,0 miljoonan alaskirjauksen (Q3 2017) ja Hobby Halliin liittyvän 1,5 miljoonan euron alaskirjauksen (Q4 2017).
** Lopetetut toiminnot sisältävät Stockmann Herkun toiminnot Suomessa (2017).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät

Miljoonaa euroa 7-9/
2018
7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
1-12/
2017
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 19,8 14,0 46,8 33,4 73,2
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA)
Uudelleenjärjestelyt -3,2 -9,6
Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen voitot ja tappiot 4,0
Kiinteistöjen myyntivoitot 7,0
Myytävänä olevien varojen arvonoikaisu -10,8 -10,8
Oikaisut yhteensä -10,8 -7,1 -5,6
Käyttökate (EBITDA) 9,0 14,0 39,8 33,4 67,6
Miljoonaa euroa 7-9/
2018
7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
1-12/
2017
Oikaistu liiketulos (EBIT) 5,9 -1,4 4,9 -12,0 12,3
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
Lindexin liikearvon arvonalentuminen -150,0 -150,0 -150,0
Uudelleenjärjestelyt -3,2 -14,6
Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen voitot ja tappiot 4,0
Kiinteistöjen myyntivoitot 7,0
Myytävänä olevien varojen arvonoikaisu -10,8 -10,8
Oikaisut yhteensä -10,8 -150,0 -7,1 -150,0 -160,6
Liiketulos (EBIT) -4,9 -151,4 -2,2 -162,0 -148,4

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) lasketaan liiketuloksesta ilman poistoja, lyhennyksiä ja arvonalennustappioita. Oikaistu käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Stockmann-konsernin suurimmissa toimintamaissa, Suomessa ja Ruotsissa, yleinen taloustilanne on parantunut, bruttokansantuotteen kasvu on jatkunut vuonna 2018. Kuluttajien luottamus on myös jatkanut positiivista kehitystään. Vastaavanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuonna.

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu kuitenkin digitalisaation ja kilpailun lisääntyessä. Tämä heijastuu Suomen ja Ruotsin muotimarkkinoihin, jotka Stockmannin johdon arvion mukaan eivät kasva yhtä nopeasti kuin yleinen taloustilanne.

Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat johdon arvion mukaan paremmat kuin Stockmann-konsernin muilla markkina-alueilla.

Stockmann jatkaa konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista. Lindexissä vuoden 2017 lopussa ja Stockmannilla vuoden 2018 alussa käynnistetyt tehostamistoimet on pääosin toteutettu ja ne näkyvät kokonaisuudessaan toiminnan kuluissa vuonna 2019.

Vuoden 2018 investointien on uudelleenarvioitu olevan noin 35 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2018

Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon laskevan edellisvuodesta (päivitetty). Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018 (muuttumaton).

Aiempi tulosennuste vuodelle 2018:
Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018.

Osavuosiskatsaus
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 26.10.2018 klo 10.00 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B. Englanninkielinen tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmannin osavuosikatsaus Q3 2018.pdf.pdf


Takaisin listaukseen