Stockmann-konsernin puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2018

Konsernin oikaistu liikevoitto parani 9,3 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä – Lindexillä vahva neljännes

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 16.8.2018 klo 8.00 EET

 Huhti–kesäkuu 2018, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 279,4 miljoonaa euroa (281,3).
- Suhteellinen myyntikate oli 58,2 % (56,1).
- Oikaistu liiketulos oli 23,8 miljoonaa euroa (14,6).
- Raportoitu liiketulos oli 29,6 miljoonaa euroa (14,6), sisältäen 7,0 miljoonan euron myyntivoiton Helsingin Kirjatalo-kiinteistön myynnistä.

Tammi–kesäkuu 2018, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 481,8 miljoonaa euroa (498,1).
- Suhteellinen myyntikate oli 56,9 % (54,9).
- Oikaistu liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-10,5).
- Raportoitu liiketulos oli 2,7 miljoonaa euroa (-10,5).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,37 euroa ja raportoitu osakekohtainen tulos -0,35 euroa (-0,42).

Vuoden 2018 tulosennuste muuttumaton:
Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:
Stockmann-konsernin toinen vuosineljännes oli hyvä. Konsernin tulos parani ja oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 10 miljoonalla eurolla. Myyntikate parani edelleen, kun varastojen määrä on terveellä tasolla ja alennusmyynnit pienentyivät.

Lindex kasvoi vahvasti uudistettujen kevät- ja kesämallistojen ansiosta, mikä lisäsi myyntiä kaikilla markkinoilla ja kaikissa kanavissa. Rankat mutta tarpeelliset kustannussäästöt alkavat myös tuottaa hedelmää. Myyntikate parani ja tästä johtuen oikaistu liiketulos kasvoi 8 miljoonalla eurolla.

Stockmann Retailissa huhtikuun Hullut Päivät -kampanja oli menestys, mutta myynti hidastui toisen vuosineljänneksen loppua kohti. Tavoitteenamme on kompensoida liikevaihdon lasku parantuneella myyntikatteella ja kustannussäästöillä vuoden 2018 aikana kiriäksemme Retailin tulosparannuksen aikataulua. Stockmann Retailin ei kuitenkaan odoteta saavuttavan positiivista liiketulosta koko vuoden osalta. Myynnin kasvuun tähtäävät digitaaliset hankkeet ovat myös käynnissä.

Real Estaten kehitys jatkui vakaana. Vastasimme asiakkaiden toiveisiin avaamalla vuosineljänneksen aikana useita ravintoloita ja kahviloita tavarataloihimme. Helsingin Kirjatalon myynti saatiin päätökseen. Selvitykset Pietarin Nevsky Centren mahdollisesta myynnistä jatkuvat aktiivisesti.

Syksyllä jatkamme strategisten projektiemme, erityisesti digikiihdytyksen, nopeuttamista kasvun saavuttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Kausiluonteisuuden vuoksi vuoden tärkeimmät kuukaudet ovat vasta edessämme.

AVAINLUKUJA

Jatkuvat toiminnot 4-6/
2018
4-6/
2017
1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
Liikevaihto, milj. euroa 279,4 281,3 481,8 498,1 1 055,9
Suhteellinen myyntikate, % 58,2 56,1 56,9 54,9 55,8
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 43,5 29,5 30,8 19,4 67,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 37,7 29,5 27,1 19,4 73,2
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 29,6 14,6 2,7 -10,5 -148,4
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 23,8 14,6 -1,0 -10,5 12,3
Nettorahoituskulut, milj. euroa* -8,8 -10,8 -17,5 -15,4 -31,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa 20,8 3,8 -14,8 -25,9 -179,5
Katsauskauden tulos, milj. euroa 8,0 -1,1 -22,9 -28,0 -198,1
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
0,09 -0,03 -0,35 -0,42 -2,82
Henkilöstö, keskimäärin 7214 7224 7144 7217 7 360
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot ** 4-6/
2018
4-6/
2017
1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
Osakekohtainen nettotulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
0,09 -0,09 -0,35 -0,52 -2,98
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 79,7 48,2 17,9 -29,9 25,9
Investoinnit, milj. euroa 7,4 7,9 15,1 15,7 34,7
Oma pääoma/osake, euroa 11,92 14,32 12,29
Nettovelkaantumisaste, % 72,7 76,5 83,8
Omavaraisuusaste, % 45,7 46,9 43,0
Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % -8,3 1,3 -9,1

* Sisältää 3,8 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Stockmannin sijoitukseen Tuko Logistics -osuuskunnassa (Q2 2017), Seppälään liittyvän 2,0 miljoonan alaskirjauksen (Q3 2017) ja Hobby Halliin liittyvän 1,5 miljoonan euron alaskirjauksen (Q4 2017).

** Lopetetut toiminnot sisältävät Stockmann Herkun toiminnot Suomessa (2017).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät

Miljoonaa euroa 4-6/
2018
4-6/
2017
1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 37,7 29,5 27,1 19,4 73,2
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA)
Uudelleenjärjestelyt -1,2 -3,3 -9,6
Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen voitot ja tappiot 4,0
Kiinteistöjen myyntivoitot 7,0 7,0
Oikaisut yhteensä 5,7 3,7 -5,6
Käyttökate (EBITDA) 43,5 29,5 30,8 19,4 67,6
Miljoonaa euroa 4-6/
2018
4-6/
2017
1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
Oikaistu liiketulos (EBIT) 23,8 14,6 -1,0 -10,5 12,3
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
Lindexin liikearvon arvonalentuminen -150,0
Uudelleenjärjestelyt -1,2 -3,3 -14,6
Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen voitot ja tappiot 4,0
Kiinteistöjen myyntivoitot 7,0 7,0
Oikaisut yhteensä 5,7 3,7 -160,6
Oikaistu liiketulos (EBIT) 29,6 14,6 2,7 -10,5 -148,4

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) lasketaan liiketuloksesta ilman poistoja, lyhennyksiä ja arvonalennustappioita. Oikaistu käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Stockmann-konsernin suurimmissa toimintamaissa, Suomessa ja Ruotsissa, yleinen taloustilanne on parantunut, ja kansallisten keskuspankkien ennusteiden mukaan bruttokansantuotteen kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2018. Kuluttajien luottamuksen arvioidaan jatkavan positiivista kehitystä.

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu kuitenkin digitalisaation ja kilpailun lisääntyessä. Tämä heijastuu muotimarkkinoihin, jotka Stockmannin johdon arvion mukaan eivät kasva yhtä nopeasti kuin yleinen taloustilanne.

Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat johdon arvion mukaan paremmat kuin Stockmann-konsernin muilla markkina-alueilla.

Stockmann jatkaa konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista. Lindexissä vuoden 2017 lopussa ja Stockmannilla vuoden 2018 alussa käynnistetyt tehostamistoimet on pääosin toteutettu ja ne näkyvät kokonaisuudessaan toiminnan kuluissa vuonna 2019.

Vuoden 2018 investointien arvioidaan olevan noin 40–45 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2018

Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018.

Puolivuotiskatsaus
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–kesäkuun 2018 puolivuotiskatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Puolivuotiskatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 16.8.2018 klo 10.00 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B. Englanninkielinen tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Osallistu webcastiin soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9104
USA: +1 323 974 2095

Webcastin koodi: 424569

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmannin puolivuotiskatsaus 2018.pdf


Takaisin listaukseen