Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018

Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu liiketulos edellisvuoden tasolla

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 27.4.2018 klo 8.00 EET

Tammi-maaliskuu 2018, jatkuvat toiminnot:

- Konsernin liikevaihto oli 202,4 miljoonaa euroa (216,9).
- Suhteellinen myyntikate oli 55,1% (53,3).
- Oikaistu liiketulos oli -24,8 miljoonaa euroa (-25,1).
- Raportoitu liiketulos oli -26,9 miljoonaa euroa (-25,1).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,42 euroa (-0,39).
- Tulosennuste muuttumaton:
Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018.

TOIMITUSJOHTAJA LAURI VEIJALAINEN:

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli edellisvuoden tasolla, kuten olimme arvioineet. Liikevaihtomme pieneni, mutta suhteellinen myyntikate parani. Varastomme ovat terveellä tasolla, ja siksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli huomattavasti vähemmän alennusmyyntejä vuoden 2017 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Odotamme vastaavan myyntikatekehityksen jatkuvan loppuvuoden ajan.

Kohtuuhintaisten muotimarkkinoiden muuttuessa nopeasti Lindex tarkastelee myymäläverkostoaan tarkemmin. Tappiolliset myymälät suljetaan. Myymälöiden kokonaismäärän arvioidaan tänä vuonna vähenevän yli 20 myymälällä vuoteen 2017 verrattuna, mikä on enemmän kuin arvioimme vuoden alussa, ja joka heijastaa Ruotsin muotimarkkinoiden heikentynyttä kehitystä.

Real Estate jatkoi hyvää kehitystään vuosineljänneksen aikana kasvaneiden vuokratuottojen ansiosta kaikilla markkinoilla. Selvitykset Nevsky Centren ja Kirjatalon mahdollisista myynneistä jatkuivat aktiivisina. Molemmat kiinteistöt luokitellaan nyt myytävinä oleviksi varoiksi.

Stockmann Retailissa käynnistyi digitaalinen kiihdytysprojekti vuoden 2018 alussa. Tavoitteena on verkkokaupan kasvattaminen ja monikanavaisen kaupan vahvistaminen. Osana digitaalista hanketta Stockmann solmi digitaalisen kumppanuussopimuksen OP-pankin kanssa.

Hullut Päivät -kampanja, jota vietettiin ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen Stockmann-tavarataloissa ja verkkokaupassa, onnistui erittäin hyvin. Kampanjan myynti kasvoi yhteensä 4 %, ja kasvua oli sekä Suomessa että Baltiassa. Verkkokaupan myynti kasvoi 19 %, mikä osoittaa Hullujen Päivien olevan nyt täysin monikanavainen kampanja. Menestyksekäs kampanja antaa meille hyvän lähdön kevään myynteihin.

AVAINLUKUJA

Jatkuvat toiminnot 1-3/
2018
1-3/
2017
1-12/
2017
Liikevaihto, milj. euroa 202,4 216,9 1 055,9
Suhteellinen myyntikate, % 55,1 53,3 55,8
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa -12,6 -10,0 67,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa -10,6 -10,0 73,2
Liiketulos (EBIT), milj. euroa -26,9 -25,1 -148,4
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa -24,8 -25,1 12,3
Nettorahoituskulut, milj. euroa* -8,7 -4,6 -31,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa -35,6 -29,7 -179,5
Katsauskauden tulos, milj. euroa -30,9 -26,9 -198,1
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,45 -0,39 -2,82
Henkilöstö, keskimäärin 7 074 7 211 7 360
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot ** 1-3/
2018
1-3/
2017
1-12/
2017
Osakekohtainen nettotulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,45 -0,43 -2,98
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -61,9 -78,1 25,9
Investoinnit, milj. euroa 7,8 7,8 34,7
Oma pääoma/osake, euroa 11,78 14,46 12,29
Nettovelkaantumisaste, % 94,6 79,9 83,8
Omavaraisuusaste, % 41,6 46,1 43,0
Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % -8,9 1,4 -9,1

* Sisältää 3,8 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Stockmannin sijoitukseen Tuko Logistics -osuuskunnassa (Q2 2017), Seppälään liittyvän 2,0 miljoonan alaskirjauksen (Q3 2017) ja Hobby Halliin liittyvän 1,5 miljoonan euron alaskirjauksen (Q4 2017).
** Lopetetut toiminnot sisältävät Stockmann Herkun ruokatoiminnot Suomessa (2017).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät

Miljoonaa euroa 1-3/
2018
1-3/
2017
1-12/
2017
Oikaistu käyttökate -10,6 -10,0 73,2
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA)
Uudelleenjärjestelyt -2,0 -9,6
  Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen voitot ja tappiot 4,0
Oikaisut yhteensä -2,0 -5,6
Käyttökate (EBITDA) -12,6 -10,0 67,6
Miljoonaa euroa 1-3/
2018
1-3/
2017
1-12/
2017
Oikaistu liiketulos (EBIT) -24,8 -25,1 12,3
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
Lindexin liikearvon arvonalentuminen -150,0
  Uudelleenjärjestelyt -2,0 -14,6
  Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen voitot ja tappiot 4,0
Oikaisut yhteensä -2,0 -160,6
Liiketulos (EBIT) -26,9 -25,1 -148,4

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) lasketaan liiketuloksesta ilman poistoja, lyhennyksiä ja arvonalennustappioita. Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Lisätietoja osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Stockmann-konsernin suurimmissa toimintamaissa, Suomessa ja Ruotsissa, yleinen taloustilanne on parantunut, ja kansallisten keskuspankkien ennusteiden mukaan bruttokansantuotteen kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2018. Kuluttajien luottamuksen arvioidaan jatkavan positiivista kehitystä.

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu kuitenkin digitalisaation ja kilpailun lisääntyessä. Tämä heijastuu muotimarkkinoihin, jotka Stockmannin johdon arvion mukaan eivät kasva yhtä nopeasti kuin yleinen taloustilanne.

Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat johdon arvion mukaan paremmat kuin Stockmann-konsernin muilla markkina-alueilla.

Stockmann jatkaa konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista. Lindexissä vuoden 2017 lopussa ja Stockmannilla vuoden 2018 alussa käynnistetyt tehostamistoimet on pääosin toteutettu ja ne näkyvät kokonaisuudessaan toiminnan kuluissa vuonna 2019.

Vuoden 2018 investointien arvioidaan olevan noin 40–45 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2018

Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 27.4.2018 klo 10.00 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B. Englanninkielinen tilaisuus on seurattavissa webcast-lähetyksenä tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Osallistu webcastiin soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9104
USA: +1 929 477 0630

Webcastin koodi: 522545

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmannin osavuosikatsaus Q1 2018 FIN.pdf


Takaisin listaukseen