Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 25.11.2016 klo 12.30

Stockmann on saanut tiedon, että Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman (Y-tunnus 0533297-9) osuus Stockmann Oyj Abp:n osakkeiden äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan 24.11.2016 tehdyn osakekaupan seurauksena.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 24.11.2016

3. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä transaktion jälkeen:

Osakkeiden
määrä
A+B
Osuus
osakepääomasta,
prosenttia
Osuus
äänimäärästä,
prosenttia
Varma 6 109 508 8,84 5,03

Osakeomistus jakautuu eri osakelajeihin siten, että A-osakkeiden määrä on 1 257 745 ja B-osakkeiden määrä 4 851 763.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen