Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015

Strategian toteutus etenee, liiketulos edelleen pienessä kasvussa

Helsinki, Suomi, 2015-10-28 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 28.10.2015 klo 8.00

Heinä–syyskuu 2015:
Konsernin liikevaihto oli 350,9 miljoonaa euroa (405,0 miljoonaa euroa), laskua 2,9 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein ilman Seppälää.
Suhteellinen myyntikate kasvoi 50,1 prosenttiin (49,6 prosenttia).
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä  oli -12,7 miljoonaa euroa (-14,8 miljoonaa euroa).

Tammi–syyskuu 2015:
Konsernin liikevaihto oli 1 137,1 miljoonaa euroa (1 295,9 miljoonaa euroa), laskua 3,6 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein ilman Seppälää.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -56,9 miljoonaa euroa (-55,1 miljoonaa euroa).
Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -71,6 miljoonaa euroa (-61,7 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,99 euroa (-0,86 euroa).
Kertaluonteiset erät olivat -13,0 miljoonaa euroa (0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2015 näkymät pysyvät ennallaan: Suunniteltujen rakenteellisten muutosten takia Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2015 liikevaihto laskee vuodesta 2014. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan, mutta jäävän negatiiviseksi vuonna 2015 Stockmann Retail -liiketoimintayksikön tuloskehityksen takia. Real Estate- ja Fashion Chains -liiketoimintayksiköiden liiketulosten odotetaan olevan positiiviset.

Toimitusjohtaja Per Thelin:
Uuden strategiamme vieminen käytäntöön etenee suunnitellusti. Monia muutoksia on tehty, ja ne ovat vaatineet paljon työtä kaikilta Stockmannin työntekijöiltä. Edessämme on vielä monia toimenpiteitä, sillä olemme vasta alkuvaiheessa uuden Stockmannin rakentamisessa. Suunta on kuitenkin selvä ja etenemme määrätietoisesti päämääräämme kohti.

Stockmann haluaa tarjota asiakkaillensa inspiraatiota, laatua ja vaivattoman ostoskokemuksen. Uudistamme tarjontaamme tavarataloissa keskittyen luomaan entistä ajanmukaisemman brändivalikoiman päätuotealueillamme. Haluamme tarjota asiakkaillemme uusia elämyksiä ja inspiraatiota, mistä syyskuun Brooklyn-kampanja oli onnistunut esimerkki. Houkuttelevat vuokralaiset täydentävät Stockmannin omaa tarjontaa, ja meillä on yhteinen tavoite tarjota asiakkaillemme ensiluokkaisia ostoskokemuksia.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana veimme suunnitellusti päätökseen Akateemisen Kirjakaupan myymisen Bonnier Booksille. Kirjat säilyvät valikoimassa asiakkaille, sillä Akateeminen Kirjakauppa jatkaa vuokralaisena suurimmassa osassa Suomen tavaratalojamme. Euronics avasi syyskuussa elektroniikkamyymälänsä Riian ja Tallinnan tavarataloissa. Yhteistyö on käynnistynyt hyvin, ja uusi vuokralainen laajentaa tarjontaamme, sillä elektroniikkaa ei ole myyty aiemmin Baltian tavarataloissamme.

Vaikeasta markkinatilanteesta ja heikosta Venäjän ruplasta huolimatta Stockmannin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani hiukan kolmannella neljänneksellä, ja liiketulos ennen poistoja oli jo positiivinen. Erityisesti Lindex teki vahvan tulosparannuksen kasvaneen myynnin ja tiukan kulukontrollin ansiosta. Real Estate -liiketoimintayksikkö jatkoi hyvää kehitystään. Stockmann Retailin liiketulos oli edelleen negatiivinen, vaikka toiminnan kustannukset laskivatkin. Etenemme nyt kohti vähittäiskaupan tärkeintä sesonkia, joulua, ja teemme kovasti töitä asettamiemme tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avainlukuja

  7-9/
2015
7-9/
2014
1-9/
2015
1-9/
2014
1-12/
2014
Liikevaihto, milj. euroa 350,9 405,0 1 137,1 1 295,9 1 844,5
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 50,1 49,6 48,8 47,8 46,6
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA), milj. euroa 4,5 2,4 -8,2 -1,5 -11,3
Liiketulos*, milj. euroa -16,0 -14,8 -69,9 -55,1 -82,2
Liiketulos* ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa -12,7 -14,8 -56,9 -55,1 -42,9
Nettorahoituskulut, milj. euroa 5,7 4,7 15,7 17,4 21,4
Tulos ennen veroja, milj. euroa -21,6 -19,5 -85,7 -72,6 -103,6
Katsauskauden tulos, milj. euroa -16,5 -13,6 -84,6 -61,7 -99,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,23 -0,19 -1,17 -0,86 -1,39
Oma pääoma/osake, euroa     14,19 11,14 10,55
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -31,8 -51,9 -79,8 -87,3 29,6
Investoinnit, milj. euroa 10,8 15,4 37,0 42,7 53,8
Nettovelkaantumisaste, prosenttia     89,9 114,3 105,4
Omavaraisuusaste, prosenttia     43,8 39,0 39,3
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl     72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12 kk, prosenttia
    -5,2 -0,3 -4,9
Henkilöstö, keskimäärin 13 008 14 344 13 258 14 504 14 533

* Liiketulos ei ole vertailukelpoinen, koska vuoden 2014 luvut eivät sisällä kasvaneita poistoja, jotka ovat seurausta kiinteistöjen uudelleenarvostuksesta.

Strategiaprosessi
Stockmann jatkaa liiketoiminnan suunnanmuutoksen toteuttamista vuoden 2014 lopulla asetetun strategisen suunnan mukaisesti. 1.1.2015 lähtien yhtiö on jaettu kolmeen segmenttiin: Stockmann Retail, Real Estate sekä Fashion Chains.

Stockmann Retail -liiketoimintayksikköön kuuluvat tällä hetkellä Stockmann-tavaratalot ja Hobby Hall sekä näiden verkkokaupat. Stockmann-tavaratalojen ja -verkkokaupan valikoima keskittyy tulevaisuudessa muotiin, kosmetiikkaan, ruokaan ja kodin tuotteisiin. Tätä tarjontaa täydennetään vuokralaisten houkuttelevilla tuotteilla ja palveluilla. Stockmannin oman vähittäiskauppaliiketoiminnan ja vuokralaisten yhteinen tavoite on tarjota Stockmannin asiakkaille ensiluokkaisia ostoskokemuksia.

Stockmann keskittyy vahvasti monikanavaiseen kauppaan ja investoi digitaalisiin ratkaisuihin. Syyskuussa Stockmann julkaisi ensimmäisen version omasta mobiilisovelluksestaan helpottaakseen asiointia tavarataloissaan. Sovelluksen kehitystyö jatkuu, ja siihen julkaistaan uusia ominaisuuksia vaiheittain. Stockmann on kehittänyt myös myyjien tablettityökalun, joka otetaan käyttöön kaikissa Suomen tavarataloissa syksyn 2015 aikana. Lisäksi Helsingin keskustan tavaratalossa keväällä pilotoitu digitaalinen sovituskoppi laajenee loppuvuoden aikana muihin Suomen Stockmann-tavarataloihin.

Stockmann on luopunut omista elektroniikkatuotteiden ja kirjojen tuotevalikoimistaan. Expert on avannut elektroniikkamyymälänsä Helsingin keskustan, Turun ja Tampereen Stockmann-tavarataloissa, ja Euronics on avannut omat elektroniikkamyymälänsä Tallinnan ja Riian Stockmann-tavarataloissa. Akateemisen Kirjakaupan liiketoiminnan myyminen ruotsalaiselle Bonnier Books AB -mediayhtiölle vietiin päätökseen 30.9.2015. Bonnier jatkaa Akateemisen Kirjakaupan liiketoimintaa kuudessa Stockmann-tavaratalossa Suomessa. Kaupan johdosta Stockmann kirjasi vuoden 2015 kolmannelle neljännekselle -3,2 miljoonan euron kertaluonteisen erän liittyen varastoihin ja käyttöomaisuuteen. Kirjavarastojen arvo kaupan toteutumispäivänä oli aiemmin arvioitua korkeampi.

Stockmann luopuu omista lelujen ja lemmikkieläintarvikkeiden tuotevalikoimistaan vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana. Maailman vanhin lelukauppa Hamleys avaa myymälänsä marraskuussa 2015 Helsingin keskustan tavaratalossa. Toisena uutena vuokralaisena Helsingin lippulaivatavaratalossa aloittaa lemmikkieläintarvikkeita myyvä Musti ja Mirri. Sekä Hamleysin että Musti ja Mirri -ketjun kanssa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia muissa Suomen Stockmann-tavarataloissa vuodesta 2016 lähtien. Stockmannin omaa urheilun tuotevalikoimaa täydentää marraskuusta lähtien ulkoilutuotteisiin erikoistunut Halti Helsingin keskustan tavaratalossa. Stockmann on pienentänyt omaa urheiluvälineiden valikoimaansa, mutta myy jatkossakin urheiluvaatteita ja -jalkineita kaikissa tavarataloissaan.

Tärkeä osa Stockmannin liiketoiminnan suunnanmuutosta on tehokkuusohjelma, jonka Stockmann käynnisti helmikuussa 2015 ja jonka tavoitteena ovat 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Kolmannella vuosineljänneksellä keskeisinä painopistealueina ovat edelleen olleet tavarantoimittajayhteistyön parantaminen, brändivalikoiman uudistaminen sekä sopimusehtojen uudelleenneuvotteleminen tärkeimpien tavarantoimittajien kanssa. Ensimmäiset tulokset tavarantoimittaja-arvioinnista näkyvät jo Stockmann Retailin varastojen arvossa, joka on laskenut yli 45 miljoonalla eurolla syyskuun 2014 loppuun verrattuna. Tehokkuusohjelma jatkuu suunnitelman mukaisesti, ja sen vaikutukset näkyvät Stockmannin tuloskehityksessä pääosin vuodesta 2016 lähtien.

Stockmann avaa uuden jakelukeskuksen Suomen ja Baltian maiden käyttöön huhtikuussa 2016. Keskus on pitkälle automatisoitu, ja se palvelee entistä tehokkaammin tavarataloja ja verkkokauppaa. Nykyiset varastotoiminnot siirtyvät vaiheittain uuteen jakelukeskukseen vuoden 2016 aikana neljästä eri paikasta pääkaupunkiseudulla. Baltian varaston toiminnot Riiasta siirtyvät vuonna 2017 uuteen jakelukeskukseen. Hobby Hallin logistiikan toiminnot Viinikkalassa ja Tammistossa säilyvät toistaiseksi ennallaan. Koska keskitetty jakelukeskus työllistää nykyistä vähemmän työntekijöitä, Stockmann käynnisti helmikuussa 2014 yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat kaikkia Suomen varastotoimintoja. Neuvottelujen tuloksena vähennetään noin 110 työpaikkaa, joista suurin osa toteutetaan irtisanomisilla. Neuvottelujen alkaessa vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 220 työpaikkaa tai 200 henkilötyövuotta Suomessa. Uuden jakelukeskuksen avulla Stockmann tavoittelee noin 5,5 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä verrattuna vuoteen 2014, tai 3,5 miljoonan euron säästöjä sisältäen kasvaneet poistot, jotka aiheutuvat automaatioteknologiaan tehdystä investoinnista. Säästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen. Tämä kustannussäästö ei sisälly tehokkuusohjelman 50 miljoonan euron vuosittaiseen kustannussäästötavoitteeseen.

Riskitekijät
Stockmann on altis riskeille, jotka aiheutuvat toimintaympäristöstä, yhtiön omasta toiminnasta ja taloudellisista riskitekijöistä. Yleinen taloustilanne vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Nopeat ja odottamattomat muutokset markkinoilla voivat vaikuttaa niin taloudellisten toimijoiden kuin kuluttajienkin käyttäytymiseen. Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, erityisesti kuluttajien ostovoimaan liittyvien epävarmuustekijöiden, ja valuuttakurssien vaihteluiden arvioidaan olevan ensisijaisia riskejä, jotka vaikuttavat Stockmannin toimintaan vuonna 2015. Heikko toimintaympäristö voi myös aiheuttaa vuokratulojen laskua ja heikentää kiinteistöjen vuokrausastetta. Näillä tekijöillä voi olla vaikutusta kiinteistöjen käypään arvoon.

Stockmann-konsernin yksiköissä on käynnissä verotarkastuksia, jotka voivat johtaa verojen uudelleenarviointiin. Stockmann Oyj Abp vastaanotti kesäkuussa 2015 verotarkastuskertomuksen, jossa esitettiin yhtiön verotettavien tulojen lisäämistä Suomessa. Veroviranomainen tekee päätöksen asiasta myöhemmin, kun se on käsitellyt Stockmannin vastineen tarkastuskertomukseen. Esitetty lisäys heikentäisi Stockmannin tulosta noin 8 miljoonalla eurolla ilman korkoja. Ruotsin veroviranomaiset tekevät parhaillaan verotarkastusta Stockmann Sverige Ab:ssa. Alustavan verotarkastuskertomuksen mukaan Ruotsin veroviranomaiset esittävät verotettavien tulojen lisäämistä verovuodelle 2013. Esitetty lisäys heikentäisi tulosta noin 6 miljoonalla eurolla ilman korkoja. Stockmann arvioi vastaanottavansa lopullisen verotarkastuskertomuksen lähiaikoina.
Stockmannin johdon mukaan verot on maksettu molemmissa tapauksissa oikein eikä verotettavan tulon lisäystä tulisi tehdä.

Yhtiön näkemyksen mukaan muut merkittävät riskitekijät ovat edelleen vuoden 2014 tilinpäätöksessä esitetyn mukaiset.

Vuoden 2015 näkymät
Venäjän rupla on heikentynyt merkittävästi ja Venäjän talouskasvun odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna 2015. Näillä tekijöillä on jatkossakin negatiivinen vaikutus kuluttajien ostovoimaan. Heikon ostovoiman arvioidaan myös vähentävän venäläisturistien määrää Suomessa ja Baltian maissa. Venäjän vastaiset pakotteet ja näiden vastatoimet vaikuttavat edelleen Venäjän talouteen kuluvan vuoden aikana. Näistä tekijöistä johtuen Venäjän vähittäiskaupan näkymät ovat edelleen hyvin epävarmat.

 
Suomessa vähittäiskaupan markkinoilla ei odoteta kasvua vuonna 2015. Erityisesti käyttötavaroiden kysynnän osalta näkymät ovat epävarmat. Ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena, millä tulee olemaan negatiivinen vaikutus kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien Ruotsissa odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina, kuten myös vähittäiskauppamarkkinoiden Baltian maissa. Kuluttajien alhainen luottamus voi kuitenkin vaikuttaa halukkuuteen tehdä ostoksia kaikilla markkina-alueilla.

Stockmannin strategia tähtää konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen liiketoiminnan suunnanmuutoksen avulla. Stockmann aloitti helmikuussa 2015 tehokkuusohjelman, jonka tavoitteena on 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Ohjelma etenee suunnitellusti, ja sen keskeiset vaikutukset näkyvät Stockmannin tuloskehityksessä pääosin vuodesta 2016 alkaen.

Vuoden 2015 investointien arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikuttaa negatiivisesti poistojen kasvu, mikä johtuu kiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon. Vuoden 2015 poistojen arvioidaan olevan yli 80 miljoonaa euroa.

Suunniteltujen rakenteellisten muutosten takia Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2015 liikevaihto laskee vuodesta 2014. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan, mutta jäävän negatiiviseksi vuonna 2015 Stockmann Retail -liiketoimintayksikön tuloskehityksen takia. Real Estate- ja Fashion Chains -liiketoimintayksiköiden liiketulosten odotetaan olevan positiiviset.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 28.10.2015 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Fazer À la Carte -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Webcast
Toimitusjohtaja Per Thelin ja talousjohtaja Lauri Veijalainen pitävät 28.10.2015 klo 11.15 englanninkielisen webcastin, jossa he esittelevät osavuosikatsauksen. Webcastiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 9 2310 1619
Ruotsi: +46 8 5065 3932
Iso-Britannia: +44 20 3427 1933
Saksa: +49 69 2222 10639
Alankomaat: +31 20 716 8251
Ranska: +33 1 76 77 22 41
USA: +1646 254 3370

Webcastin koodi: 3540099


Lisätietoja:
Per Thelin, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5542
Lauri Veijalainen, talousjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 OVK Q3 2015 FIN.pdf


Takaisin listaukseen