Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015

Uusi strategia etenee hyvin, liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä

Helsinki, Suomi, 2015-08-12 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 12.8.2015 klo 8.00

Huhti–kesäkuu 2015:
Konsernin liikevaihto oli 405,8 miljoonaa euroa (495,3 miljoonaa euroa), laskua 10,9 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein ilman Seppälää.
Suhteellinen myyntikate kasvoi ja oli 51,2 prosenttia (48,1 prosenttia).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,7 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa).

Tammi–kesäkuu 2015:
Konsernin liikevaihto oli 786,2 miljoonaa euroa (890,9 miljoonaa euroa), laskua 4,0 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein ilman Seppälää.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -44,2 miljoonaa euroa (-40,3 miljoonaa euroa).
Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -58,2 miljoonaa euroa (-48,2 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,81 euroa (-0,67 euroa).
Kertaluonteiset erät olivat -9,8 miljoonaa euroa (0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2015 näkymät pysyvät ennallaan: Suunniteltujen rakenteellisten muutosten takia Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2015 liikevaihto laskee vuodesta 2014. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan, mutta jäävän negatiiviseksi vuonna 2015 Stockmann Retail -liiketoimintayksikön tuloskehityksen takia. Real Estate- ja Fashion Chains -liiketoimintayksiköiden liiketulosten odotetaan olevan positiiviset.   

Toimitusjohtaja Per Thelin:
Stockmannin strategia etenee hyvin ja katsauskauden aikana otettiin monia merkittäviä askeleita eteenpäin. Seppälän myynti toteutui suunnitelmien mukaisesti huhtikuussa. Kesäkuussa Stockmann allekirjoitti aiesopimuksen Akateemisen Kirjakaupan liiketoiminnan myymisestä ruotsalaiselle Bonnier Books AB -mediayhtiölle.  Akateeminen Kirjakauppa jatkaa Suomen tavarataloissa vuokralaisena.

Strategiansa mukaisesti Stockmann Retailin tuotevalikoima keskittyy jatkossa entistä voimakkaammin muotiin, kosmetiikkaan, ruokaan ja kodin tuotteisiin. Real Estate -liiketoimintayksikön toiminta on edennyt hyvin ja useita uusia vuokrasopimuksia on allekirjoitettu. Sopimusten myötä tuote- ja palvelutarjontamme paranee merkittävästi. Voimme ylpeänä kertoa, että maailmankuulu lelukauppa Hamleys avaa Suomen ensimmäisen myymälänsä Stockmannilla marraskuussa. Muita uusia vuokralaisia Helsingin keskustan lippulaivatavaratalossa ovat Halti ja Espresso House. Expert avasi toisen vuosineljänneksen aikana elektroniikkamyymälät Helsingin keskustan ja Turun tavarataloissa, ja pian avataan myymälä Tampereen tavaratalossa. Baltian tavarataloissa avataan syyskuussa Euronics-elektroniikkamyymälät, ja lisäksi tarjontaa täydentävät uudet kahvilat ja muut uudet palveluntarjoajat.

Stockmannin liikevaihto laski toisella neljänneksellä pääosin Hullut Päivät -kampanjan ajoituksesta sekä edelleen heikkona jatkuneesta Venäjän ruplasta johtuen. Tästä huolimatta konsernin toisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani. Real Estate -liiketoimintayksikkö kasvatti liikevoittoaan ja Lindex jatkoi tasaista kehitystään. Uusi kosmetiikkamerkki Lindex Beauty lanseerattiin menestyksekkäästi toisella vuosineljänneksellä.

Toisen vuosineljänneksen aikana tehtiin päätöksiä monista rakenteellisista toimenpiteistä ja kustannussäästöistä. Jatkamme tehokkuusohjelmaa, jolla tavoitellaan 50 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Ohjelman vaikutukset näkyvät pääosin vuodesta 2016 lähtien, mutta voimme jo nyt nähdä, että ydinliiketoimintamme on paranemassa. Kustannustasomme on jo nyt matalampi kuin vuonna 2014. Tavaratalojen liikevaihto on nousussa, ja olemme ottaneet markkinaosuutta suurimmassa tuotekategoriassamme muodissa viimeisten kuukausien aikana. Heinäkuu oli erittäin lupaava, sillä tavaratalojen ja Lindex-myymälöiden myynti kasvoi kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla.

Avainlukuja

  4-6/
2015
4-6/
2014
1-6/
2015
1-6/
2014
1-12/
2014
Liikevaihto, milj. euroa 405,8 495,3 786,2 890,9 1 844,5
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 51,2 48,1 48,2 47,0 46,6
Liiketulos, milj. euroa -4,1 3,5 -54,0 -40,3 -82,2
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 5,7 3,5 -44,2 -40,3 -42,9
Nettorahoituskulut, milj. euroa 4,8 7,3 10,1 12,7 21,4
Tulos ennen veroja, milj. euroa -8,9 -3,8 -64,0 -53,1 -103,6
Katsauskauden tulos, milj. euroa -11,9 -8,1 -68,0 -48,2 -99,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,16 -0,11 -0,94 -0,67 -1,39
Oma pääoma/osake, euroa     14,42 11,28 10,55
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 17,2 77,5 -48,0 -35,5 29,6
Investoinnit, milj. euroa 9,7 17,8 26,2 27,3 53,8
Nettovelkaantumisaste, prosenttia     85,3 104,3 105,4
Omavaraisuusaste, prosenttia     44,6 41,1 39,3
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1000 kpl     72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia     -5,2 1,3 -4,9
Henkilöstö, keskimäärin 12 740 14 866 13 383 14 584 14 533


Strategiaprosessi
Stockmann jatkaa liiketoiminnan suunnanmuutoksen toteuttamista vuoden 2014 lopulla asetetun strategisen suunnan mukaisesti. 1.1.2015 lähtien yhtiö on jaettu kolmeen segmenttiin: Stockmann Retail, Real Estate sekä Fashion Chains, joka koostuu Lindexistä sen jälkeen, kun Seppälän toiminnot Suomessa ja Virossa myytiin 1.4.2015. Hobby Hallin etäkauppaliiketoiminta suunnitellaan yhtiöitettävän erilliseksi tytäryhtiöksi.

Stockmann Retail -liiketoimintayksikköön kuuluvat tällä hetkellä Stockmann-tavaratalot, Akateeminen Kirjakauppa, Hobby Hall sekä näiden verkkokaupat. Stockmann-tavaratalojen ja -verkkokaupan valikoima keskittyy tulevaisuudessa muotiin, kosmetiikkaan, ruokaan ja kodin tuotteisiin. Asiakaskokemuksen parantamiseksi tarjontaa täydennetään vuokralaisten houkuttelevilla tuotteilla ja palveluilla. Tämän strategian mukaisesti Stockmann ja Hamleys, maailman vanhin lelukauppa, ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen myymälätilan vuokraamisesta Hamleysille Helsingin keskustan tavaratalosta marraskuusta 2015 lähtien. Hamleys ja Stockmann kartoittavat yhteistyömahdollisuuksia myös muissa Suomen Stockmann-tavarataloissa vuodesta 2016 alkaen.

Stockmann on allekirjoittanut aiesopimuksen Akateemisen Kirjakaupan liiketoiminnan myymisestä ruotsalaiselle Bonnier Books AB -mediayhtiölle. Bonnier jatkaa Akateemisen Kirjakaupan toimintaa Stockmann-tavarataloissa vuokraten yhteensä noin 5 000 neliömetriä myyntipinta-alaa Stockmannin nykyisin käyttämistä tiloista. Kaupan on suunniteltu toteutuvan viimeistään 1.10.2015, eikä kauppahinnalla arvioida olevan merkittävää vaikutusta Stockmannin tulokseen vuonna 2015.

Stockmann on luopunut omasta elektroniikan tuotevalikoimastaan toisen vuosineljänneksen aikana ja vuokrannut myyntitilaa Suomen tavarataloistaan Expert ASA Oy:lle. Expert avasi myymälänsä Helsingin keskustan Stockmann-tavaratalossa toukokuussa ja Turun tavaratalossa kesäkuussa 2015. Tampereen Stockmannilla avataan Expert-myymälä syyskuussa 2015. Kesäkuussa Stockmann allekirjoitti sopimukset myyntitilan vuokraamisesta Tallinnan ja Riian tavarataloistaan Euronicsille, joka on Baltian maiden johtava kulutuselektroniikan jälleenmyyjä. Yhteistyö käynnistyy syyskuussa 2015 molemmissa tavarataloissa.

Tärkeä osa Stockmannin liiketoiminnan suunnanmuutosta on tehokkuusohjelma, jonka Stockmann käynnisti helmikuussa 2015 ja jonka tavoitteena on 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Huhtikuussa Stockmann päätti sulkea Suomen Oulun tavaratalonsa viimeistään vuoden 2017 alussa ja Moskovan Mega-kauppakeskuksissa sijaitsevat kolme tavarataloa vuoden 2016 loppuun mennessä. Merkittävä osa kustannussäästöistä arvioidaan saavutettavan tehostamalla tukitoimintoja. Muutoksiin liittyneet yhteistoimintaneuvottelut käytiin Suomessa toisen vuosineljänneksen aikana, ja neuvottelujen tuloksena tukitoiminnoista väheni 100 työpaikkaa. Venäjällä vähennetään kuluvan vuoden aikana noin 70 työpaikkaa. Tehokkuusohjelma jatkuu, ja sen vaikutukset näkyvät Stockmannin tuloskehityksessä pääosin vuodesta 2016 lähtien.


Riskitekijät
Stockmann on altis riskeille, jotka aiheutuvat toimintaympäristöstä, yhtiön omasta toiminnasta ja taloudellisista riskitekijöistä. Yleinen taloustilanne vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Nopeat ja odottamattomat muutokset markkinoilla voivat vaikuttaa niin taloudellisten toimijoiden kuin kuluttajienkin käyttäytymiseen. Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, erityisesti kuluttajien ostovoimaan liittyvien epävarmuustekijöiden, ja valuuttakurssien vaihteluiden arvioidaan olevan ensisijaisia riskejä, jotka vaikuttavat Stockmannin toimintaan vuonna 2015. Heikko toimintaympäristö voi myös aiheuttaa vuokratulojen laskua ja heikentää kiinteistöjen vuokrausastetta. Näillä tekijöillä voi olla vaikutusta kiinteistöjen käypään arvoon.

Stockmann-konsernin yksiköissä on käynnissä verotarkastuksia. Ne voivat johtaa verojen uudelleenarviointiin. Stockmann Oyj Abp vastaanotti kesäkuussa 2015 verotarkastuskertomuksen, jossa esitettiin yhtiön verotettavien tulojen lisäämistä Suomessa. Veroviranomainen tekee päätöksen asiasta myöhemmin, kun se on käsitellyt Stockmannin vastineen tarkastuskertomukseen. Stockmannin johdon mukaan verot on maksettu oikein eikä verotettavan tulon lisäystä tulisi tehdä. Esitetty lisäys heikentäisi Stockmannin tulosta noin 8 miljoonalla eurolla ilman korkoja. Ruotsin veroviranomaiset tekevät parhaillaan verotarkastusta myös Stockmann Sverige Ab:ssa, mutta Stockmann ei ole vielä vastaanottanut kertomusta tarkastuksesta.

Yhtiön näkemyksen mukaan muut merkittävät riskitekijät ovat edelleen vuoden 2014 tilinpäätöksessä esitetyn mukaiset.

Vuoden 2015 näkymät
Venäjän rupla on heikentynyt merkittävästi ja Venäjän talouskasvun odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna 2015. Näillä tekijöillä on jatkossakin negatiivinen vaikutus kuluttajien ostovoimaan. Heikon ostovoiman arvioidaan myös vähentävän venäläisturistien määrää Suomessa ja Baltian maissa. Ukrainan kriisi, Venäjän vastaiset pakotteet ja näiden vastatoimet voivat edelleen vaikuttaa Venäjän talouteen kuluvan vuoden aikana. Näistä tekijöistä johtuen Venäjän vähittäiskaupan näkymät ovat edelleen hyvin epävarmat.

Suomessa vähittäiskaupan markkinoilla ei odoteta kasvua vuonna 2015. Erityisesti käyttötavaroiden kysynnän osalta näkymät ovat epävarmat. Ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena, millä tulee olemaan negatiivinen vaikutus kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien Ruotsissa odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina, kuten myös vähittäiskauppamarkkinoiden Baltian maissa. Kuluttajien alhainen luottamus voi kuitenkin vaikuttaa halukkuuteen tehdä ostoksia kaikilla markkina-alueilla.

Stockmannin strategia tähtää konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen. Stockmann on aloittanut tehokkuusohjelman, jonka tavoitteena on 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Vaikutukset näkyvät Stockmannin tuloskehityksessä pääosin vuodesta 2016 alkaen.

Vuoden 2015 investointien arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikuttaa negatiivisesti poistojen kasvu, mikä johtuu kiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon. Vuoden 2015 poistojen arvioidaan olevan yli 80 miljoonaa euroa.

Suunniteltujen rakenteellisten muutosten takia Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2015 liikevaihto laskee vuodesta 2014. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan, mutta jäävän negatiiviseksi vuonna 2015 Stockmann Retail -liiketoimintayksikön tuloskehityksen takia. Real Estate- ja Fashion Chains -liiketoimintayksiköiden liiketulosten odotetaan olevan positiiviset.


Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 12.8.2015 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Fazer À la Carte -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Webcast
Toimitusjohtaja Per Thelin ja talousjohtaja Lauri Veijalainen pitävät 12.8.2015 klo 11.15 englanninkielisen webcastin, jossa he esittelevät osavuosikatsauksen. Webcastiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com.

Suomi: +358 9 2310 1619
Ruotsi: +46 8 5065 3931
Iso-Britannia: +44 20 3427 1921
Saksa: +49 69 2222 10641
Ranska: +33 1 76 77 22 34
USA: +1646 254 3371

Webcastin koodi: 8765076


Lisätietoja:
Per Thelin, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5801
Lauri Veijalainen, talousjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 OVK Q2 2015 FIN.pdf


Takaisin listaukseen