Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014

Heikko vuosineljännes haastavassa markkinatilanteessa

Helsinki, Suomi, 2014-08-13 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 13.8.2014 klo 8.00

Huhti–kesäkuu 2014:
Konsernin liikevaihto oli 495,3 miljoonaa euroa (543,6 miljoonaa euroa), laskua 8,9 prosenttia tai laskua 5,1 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (30,1 miljoonaa euroa).

Tammi–kesäkuu 2014:
Konsernin liikevaihto oli 890,9 miljoonaa euroa (974,9 miljoonaa euroa), laskua 8,3 prosenttia ilman lopetettuja franchising-toimintoja tai laskua 4,9 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Liiketulos oli -40,3 miljoonaa euroa (-4,6 miljoonaa euroa).
Katsauskauden tulos oli -48,2 miljoonaa euroa (-17,1 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli -0,67 euroa (-0,24 euroa).

Tulosennuste vuodelle 2014 (päivitetty 12.6.2014):
Stockmann arvioi, että konsernin euromääräinen liikevaihto vuonna 2014 laskee vuoteen 2013 verrattuna. Konsernin liikevoiton vuonna 2014 odotetaan olevan merkittävästi heikompi kuin vuonna 2013.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
”Suomen vähittäiskauppamarkkinoilla eletään merkittävien muutosten aikaa. Kuluttajien luottamus on edelleen alhainen, ja käyttötavaroiden kysyntä on vähentynyt selvästi. Me Stockmannilla emme ole onnistuneet pysäyttämään negatiivista markkinakehitystä. Verkkokauppa muuttaa kuluttajakäyttäytymistä, mutta toistaiseksi verkkokaupat eivät ole korvanneet perinteisessä vähittäiskaupassa tapahtunutta dramaattista laskua. Samanaikaisesti Venäjän markkinatilanne on edelleen haastava, sillä Venäjän rupla on heikko ja maan tuleva taloudellinen suunta on epäselvä. Markkinatilanne Baltian maissa, Ruotsissa ja Norjassa on ollut vakaa.

Stockmannin liikevaihto laski vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Lindex jatkoi hyvää kehitystään ja sen liikevaihto paikallisvaluutoissa kasvoi. Euromääräinen liikevaihto laski kuitenkin valuuttakurssivaikutuksista johtuen. Tavarataloryhmälle ja Seppälälle toisen neljänneksen liikevaihto oli suuri pettymys.

Myynnin laskun ja alhaisen suhteellisen myyntikatteen seurauksena Stockmann-konsernin tulos laski selvästi alle vuoden 2013 tason erityisesti Suomessa ja Venäjällä. Olemme ryhtyneet moniin toimenpiteisiin, joilla tavoitellaan myynnin kasvua, parempaa asiakaspalvelua ja kustannusrakenteen sopeuttamista heikentyneeseen markkinatilanteeseen; esimerkkinä mainittakoon uusi myynnin organisaatiorakenne Suomen tavarataloissa. Näiden toimenpiteiden avulla saatavat säästöt näkyvät pääosin vuodesta 2015 eteenpäin, vaikka konsernin kulut vuoden ensimmäisellä puoliskolla olivatkin alhaisemmat kuin vuonna 2013. Loppuvuoden 2014 näkymät ovat haastavat, sillä markkinatilanteen merkittävästä elpymisestä ei ole merkkejä.”

Uusi konsernistrategia
Stockmann on käynnistänyt strategiansa arviointi- ja muutosprosessin. Se kattaa kaikki konsernin toiminnot kaikilla markkinoilla. Tavoitteena on parantaa Stockmannin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Osana strategiaprosessia Stockmann ottaa käyttöön uuden raportointirakenteen, joka kuvaa paremmin vähittäiskaupan ja kiinteistöliiketoiminnan erilaisia toimintamalleja. Tämä tehdään, jotta yksiköt voivat keskittyä ydinosaamiseensa, läpinäkyvyys paranee ja tilankäyttöä tehostamalla voidaan parantaa asiakkaiden ostoskokemusta.
Uudet liiketoimintayksiköt ovat 1.1.2015 alkaen Stockmann Retail, Real Estate and Fashion Chains.

Stockmann Retail -liiketoimintayksikön muodostavat Stockmann-tavaratalot, Akateeminen Kirjakauppa, Hobby Hall, näiden verkkokaupat (Stockmann.com, Akateeminen.com ja Hobbyhall.fi) sekä Stockmann Beauty -kosmetiikkamyymälät. Real Estate -liiketoimintayksikkö koostuu konsernin kiinteistöomistuksista Helsingissä, Pietarissa, Tallinnassa ja Riiassa. Kiinteistöt ovat Stockmann-tavaratalojen ja ulkopuolisten vuokralaisten käytössä. Fashion Chains -liiketoimintayksikköön kuuluvat Lindex ja Seppälä.

Stockmannin tammi–syyskuun osavuosikatsaus 2014 sekä vuoden 2014 tilinpäätös julkaistaan nykyisen raportointirakenteen mukaisesti. Uuden raportointirakenteen mukaiset vertailuluvut vuodelta 2014 julkaistaan vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Vuoden 2014 näkymät
Venäjän rupla on heikentynyt merkittävästi ja Venäjän talouskasvun odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna 2014. Ukrainan kriisi, Venäjän vastaiset pakotteet ja näiden vastatoimet vaikuttavat haitallisesti Venäjän talouteen kuluvan vuoden aikana. Näistä tekijöistä johtuen maan vähittäiskaupan näkymiä on erittäin vaikea ennustaa.

Suomessa epävarmuus vähittäiskaupan markkinoilla jatkuu. Käyttötavaroiden kysynnän odotetaan jatkuvan heikkona myös toisella vuosipuoliskolla. Ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena, millä tulee olemaan negatiivinen vaikutus kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien odotetaan paranevan Ruotsissa hieman vuonna 2014. Baltian maissa vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina. Kuluttajien alhainen luottamus voi kuitenkin vaikuttaa halukkuuteen tehdä ostoksia kaikilla markkina-alueilla.

Epävarmojen näkymien seurauksena Stockmann aloitti kustannussäästöohjelman keväällä 2013. Ohjelma jatkuu vuonna 2014 keskittyen pitkän aikavälin rakenteellisiin muutoksiin, joiden avulla kustannusrakennetta voidaan sopeuttaa hitaaseen kasvuun ja tulosta voidaan parantaa. Stockmannin käynnissä olevan strategiaprosessin tavoitteena on parantaa konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Konsernin vuoden 2014 investointien arvioidaan olevan poistoja pienemmät ja yltävän noin 60 miljoonaan euroon.

Stockmann arvioi, että konsernin euromääräinen liikevaihto vuonna 2014 laskee vuoteen 2013 verrattuna. Liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi heikompi kuin vuonna 2013.

Avainlukuja

 

  4-6 /
2014
4-6/
2013
1-6/
2014
1-6/
2013
1-12/
2013
Liikevaihto, milj. euroa 495,3 543,6 890,9 974,9 2 037,1
Liikevaihdon kasvu, prosenttia -8,9 1,2 -8,6 -1,3 -3,7
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 48,1 49,1 47,0 47,7 48,6
Liikevoitto, milj. euroa 3,5 30,1 -40,3 -4,6 54,4
Nettorahoituskulut, milj. euroa 7,3 8,5 12,7 14,5 27,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa -3,8 21,6 -53,1 -19,1 26,8
Katsauskauden tulos, milj. euroa -8,1 19,5 -48,2 -17,1 48,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,11 0,27 -0,67 -0,24 0,67
Oma pääoma/osake, euroa     11,28 11,50 12,42
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 77,5 101,4 -35,5 -9,8 125,4
Investoinnit, milj. euroa 17,8 16,9 27,3 28,4 56,8
Nettovelkaantumisaste, prosenttia     104,3 107,0 87,3
Omavaraisuusaste, prosenttia     41,1 40,5 43,8
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1000 kpl     72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12 kk, prosenttia
    1,3 4,0 3,4
Henkilöstö, keskimäärin 14 866 14 977 14 584 14 903 14 963


Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 13.8.2014 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Fazer À la Carte -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 13.8.2014 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 OVK Q2 2014 FIN.pdf


Takaisin listaukseen