Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

Liiketulos laski heikossa markkinatilanteessa

Helsinki, Suomi, 2013-04-26 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 26.4.2013 klo 8.00

Tammikuu–maaliskuu 2013:
Konsernin liikevaihto oli 431,3 miljoonaa euroa (450,3 miljoonaa euroa), laskua ilman lopetettuja franchising-toimintoja 3,2 prosenttia.
Liiketulos oli -34,6 miljoonaa euroa (-16,2 miljoonaa euroa).
Katsauskauden tulos oli -36,5 miljoonaa euroa (-20,9 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli -0,51 euroa (-0,29 euroa).

Vuoden 2013 näkymät (päivitetty 16.4.): Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2013, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Liikevoiton ei arvioida ylittävän vuoden 2012 tasoa.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
Poikkeuksellisen heikko vähittäiskaupan markkinoiden kehitys ja edellisvuotta pienempi myyntipäivien määrä heikensivät Stockmann-konsernin liikevaihtoa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto laski molemmissa liiketoimintayksiköissä ja erityisesti Suomen toiminnoissa. Lindexin liikevaihto jatkoi kasvua Pohjoismaiden ulkopuolella. Stockmannin tavaratalo Pietarissa menestyi jälleen muita yksiköitä paremmin liikevaihdon kasvattamisessa.

Stockmannin vuosineljänneksen liiketulos oli selvästi tavoitettamme pienempi. Olemme aloittaneet kustannussäästöohjelman, joka pienentää kuluja kesästä 2013 alkaen. Tavoitteenamme on parantaa kannattavuutta entistä tehokkaamman kustannusrakenteen avulla kaikissa toiminnoissa ja yksiköissä.


Katsauskauden jälkeen, huhtikuussa, järjestetty Hullut Päivät -kampanja teki uuden liikevaihtoennätyksen 10 prosentin kasvulla. Tavoitelluista säästöistä ja onnistuneesta Hullut Päivät -kampanjasta huolimatta Stockmann muutti koko vuoden 2013 tulosennustettaan. Arvioimme, että Pohjoismaiden vähittäiskaupan markkinoiden kehitys jatkuu heikkona myös loppuvuonna 2013 ja tämän seurauksena Stockmannin koko vuoden liikevoitto ei ylitä vuoden 2012 tasoa.

Vuoden 2013 näkymät

Euroopan talouden epävakaan tilanteen arvioidaan jatkuvan vuonna 2013. Euroopan velkakriisille ei ole löytynyt ratkaisua, mikä aiheuttaa epävarmuutta vähittäiskaupan markkinakehitykseen. Heikentyvä ostovoima voi vähentää kuluttajaluottamusta entisestään, ja näyttääkin todennäköiseltä, että Suomen markkinoilla matala kasvu jatkuu pitkään. Kohtuuhintaisen muodin markkinat kehittyivät heikosti vuosina 2011 ja 2012 erityisesti Ruotsissa, mutta vuonna 2013 näkymien odotetaan paranevan hiukan vuoden loppua kohden.

Vaikka Venäjän bruttokansantuotteen kasvuennusteita on laskettu, Venäjän markkinat jatkanevat Pohjoismaita parempaa kehitystä, jollei öljyn hinta merkittävästi laske nykyiseltä tasoltaan. Vähittäiskaupan vakaan kehityksen arvioidaan jatkuvan Baltian maissa. Markkinoiden suuri epävarmuus ja kuluttajien alhainen luottamus voivat kuitenkin edelleen heikentää kuluttajien ostohalukkuutta kaikilla markkinoilla.

Stockmann lopetti Bestseller-franchising-toiminnan Venäjällä ja Zara-franchising-toiminnan Suomessa, mikä hidastaa jonkin verran liikevaihdon kasvua. Venäjällä franchising-toiminnan lopetus parantaa kuitenkin liikevoittoa. Toiminnassa kiinnetään huomiota kustannustehokkuuteen erityisesti Suomessa, jossa on aloitettu kustannussäästöohjelma. Konsernin investointien arvioidaan jäävän poistoja pienemmiksi ja olevan noin 60 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2013, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Liikevoiton ei arvioida ylittävän vuoden 2012 tasoa.

Avainlukuja

 

  1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Liikevaihto, milj. euroa 431,3 450,3 2 116,4
Liikevaihdon kasvu, prosenttia -4,2 10,4 5,5
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 45,8 48,0 49,5
Liikevoitto, milj. euroa -34,6 -16,2 87,3
Nettorahoituskulut, milj. euroa 6,0 8,7 32,4
Tulos ennen veroja, milj. euroa -40,7 -24,9 54,9
Katsauskauden tulos, milj. euroa. -36,5 -20,9 53,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,51 -0,29 0,74
Oma pääoma/osake, euroa 11,31 11,30 12,40
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -111,3 -73,3 123,7
Investoinnit, milj. euroa 11,5 10,3 60,3
Nettovelkaantumisaste, prosenttia 116,2 112,5 90,9
Omavaraisuusaste, prosenttia 37,7 38,5 42,8
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 71 841 71 945
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia 4,0 4,8 5,1
Henkilöstö, keskimäärin 14 829 15 057 15 603Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 26.4.2013 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Tema -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 26.4.2013 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp


Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 OVK Q1 2013 FIN.pdf


Takaisin listaukseen