Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2012

Liikevoitto kasvoi tasaisesti kolmannella neljänneksellä

Helsinki, Suomi, 2012-10-31 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 31.10.2012 klo 8.00

Heinä - syyskuu 2012:
Konsernin liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia ja oli 485,1 miljoonaa euroa (461,3 Me).
Liikevoitto kasvoi 12,5 prosenttia ja oli 17,1 miljoonaa euroa (15,2 Me).

Tammi - syyskuu 2012:
Konsernin liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia ja oli 1 472,6 miljoonaa euroa (1 379,2 Me).
Liikevoitto kasvoi 19,7 miljoonalla eurolla ja oli 30,5 miljoonaa euroa (10,8 Me).
Katsauskauden tulos oli 5,8 miljoonaa euroa (-14,4 Me).
Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (-0,20 e).
Vuoden 2012 näkymät entisellään: Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan suurempia kuin vuonna 2011, jollei markkinatilanne heikkene merkittävästi.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
Stockmann-konsernin liikevaihto ja liikevoitto jatkoivat vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä tasaista kasvuaan. Parhaiten myyntiä kasvatti Lindex, jonka markkinaosuus kasvoi kaikilla markkinoilla Norjaa lukuun ottamatta. Kasvua vauhditti erityisesti onnistunut, yhteistyössä Missonin kanssa toteutettu rintasyövän vastainen kampanja syyskuussa. Tämän ansiosta Lindex paransikin selvästi liikevoittoaan.

Seppälä ei onnistunut yhtä hyvin kuin vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Luotamme siihen, että konsernin uusi organisaatiorakenne ja kesäkuussa perustettu muotiketjut-liiketoimintayksikkö auttavat Seppälää parantamaan toimintojensa kannattavuutta. Seppälä aloitti kolmannella neljänneksellä brändiuudistusprojektin, jonka odotetaan vaikuttavan positiivisesti Seppälän toimintaan tulevien vuosien aikana.

Stockmannin tavaratalot Venäjällä jatkoivat hyvää kehitystään. Kehityksen kärjessä oli Pietarin tavaratalo. Venäjän toimintojen liikevoitto jatkoi parantumista huolimatta tappiota tekevistä Bestseller-franchising-myymälöistä, jotka suljetaan vuoden loppuun mennessä. Myös Baltian maiden tavaratalot jatkoivat hyvää kehitystään. Liikevoitto oli edellisvuotta pienempi Suomessa, jossa näkyy heikkenemisen merkkejä kuluttajien ostokäyttäytymisessä.

Katsauskauden jälkeen järjestetty Hullut Päivät -kampanja vauhditti tavarataloryhmän liikevaihdon kasvua. Saavutimme kampanjassa yhteensä 8 prosentin liikevaihdon kasvun. Liikevaihto kasvoi 21 prosenttia Venäjällä ja 3 prosenttia Baltian maissa. Suomessa kampanja lanseerattiin myös verkkoon, mikä edesauttoi liikevaihdon kasvun Suomessa 3 prosenttiin. Konsernin myynnin kehitys syyskuussa sekä onnistunut Hullut Päivät -kampanja luovat uskoa tärkeille vuoden viimeisille kuukausille. Meillä on hyvät asemat saavuttaa koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton kasvutavoitteet.

Stockmann tutkii tällä hetkellä kahta tärkeää projektia vahvistaakseen taloudellista asemaansa ja toteuttaakseen pitkän aikavälin strategiaansa. Yhtiö tutkii mahdollisuuksia laskea liikkeeseen luottomarkkinoille joukkovelkakirjalaina. Sen avulla yhtiö voisi korvata osan pankkilainoista ja lainalimiiteistä ja näin laajentaa rahoituslähteitään ja velkojensa maturiteettijakaumaa.

Stockmann on onnistuneesti rakentanut Pietariin Nevsky Centre -kauppakeskuksen, jonka toiminta on hyvässä vauhdissa. Venäjän kiinteistömarkkinoiden positiivinen kehitys on kannustanut Stockmannia arvioimaan kauppakeskuksen kaupallisen arvon ja mahdollisesti vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa etsimällä ulkopuolisen sijoittajan tälle kiinteistölle. Mikäli sopivat ehdot täyttyvät, Stockmann voisi harkita toteuttavansa kiinteistön myynnin vuoden 2013 aikana.

Loppuvuoden 2012 näkymät

Maailmantalouden vakiintumaton tila ja ratkaisematon Euroopan velkakriisi luovat haastavat lähtökohdat tulevaisuuden arvioinnille, erityisesti vähittäismarkkinoiden pitkän aikavälin kehityksen osalta. Kuluttajien ostokäyttäytymisen heikkenemisestä on merkkejä erityisesti Suomessa, jossa kuluttajien luottamus omaan talouteen heikentyi kesällä.

Venäjän markkinat jatkanevat Pohjoismaita parempaa kehitystä, erityisesti jollei raakaöljyn hinta merkittävästi laske nykyiseltä tasoltaan. Baltian maiden kuluttajamarkkinoiden positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Toisaalta korkea epävarmuus ja kuluttajien alhainen luottamus voivat edelleen heikentää kuluttajien ostohalukkuutta kaikilla markkinoilla.

Kohtuuhintaisten muotivaatteiden markkinat kehittyivät heikosti vuonna 2011 ja vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla, erityisesti Ruotsissa. Syyskuussa 2012 markkinat alkoivat kasvaa, mutta loppuvuoden näkymät ovat edelleen epävarmat.

Stockmannin päätös lopettaa tappiollinen Bestseller-franchising-toiminta vuonna 2012 vähentää Venäjän liikevaihtoa, mutta parantaa liikevoittoa vuodesta 2013 alkaen. Stockmann tavoittelee Venäjällä positiivista liikevoittoa vuonna 2012 ilman Bestseller-toimintoja.

Vuonna 2012 Stockmann keskittyy hyödyntämään täydellä teholla aiemmin tehtyjä investointeja ja pyrkii pääomien tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi kaikissa yksiköissä keskitytään kustannustehokkaaseen toimintaan. Konsernin investointien arvioidaan jäävän selvästi poistojen alle ja olevan yhteensä noin 50 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon ja liikevoiton olevan suurempia kuin vuonna 2011, jollei markkinatilanne heikkene merkittävästi.

Avainlukuja

  7-9/
2012
7-9/
2011
1-9/
2012
1-9/
2011
1-12/
2011
Liikevaihto, Me 485,1 461,3 1 472,6 1 379,2 2 005,3
Liikevaihdon kasvu, % 5,2 9,6 6,8 10,8 10,1
Suhteellinen myyntikate, % 50,6 49,1 49,5 48,8 48,7
Liikevoitto, Me 17,1 15,2 30,5 10,8 70,1
Nettorahoituskulut, Me 7,5 8,8 23,8 26,3 34,4
Voitto ennen veroja, Me 9,6 6,4 6,8 -15,5 35,7
Katsauskauden tulos, Me 8,1 5,7 5,8 -14,4 30,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,11 0,08 0,08 -0,20 0,43
Oma pääoma/osake, e     11,75 11,42 12,11
Liiketoiminnan rahavirta, Me -32,4 -39,1 -17,5 -113,7 66,2
Investoinnit, Me 17,6 11,4 40,9 50,4 66,0
Nettovelkaantumisaste, %     111,0 119,2 95,3
Omavaraisuusaste, %     39,1 38,6 42,2
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo,
1 000 kpl
    71 911 71 380 71 496
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk     5,1 3,6 4,1
Henkilöstö, keskimäärin     15 437 15 879 15 964


Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin osavuosikatsauksesta Q3 2012 ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 31.10.2012 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Tema -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 31.10.2012 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Stockmann on valtuuttanut Danske Bankin, Pohjola Marketsin ja Swedbankin järjestämään yhtiölle sijoittajatapaamisia 6.11.2012 alkaen. Pääomamarkkinatapahtuma on mahdollinen tämän jälkeen markkinatilanteesta riippuen.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 Q3 2012 FIN.pdf


Takaisin listaukseen