Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Helsinki, Suomi, 2012-08-14 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 14.8.2012 klo 17.00

Stockmann on tänään saanut tiedon, että Konstsamfundet r.f.:n (Y-tunnus 0200196-3) osuus Stockmann Oyj Abp:n äänimäärästä on ylittänyt 15 prosentin rajan 14.8.2012 tehdyn osakekaupan seurauksena.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 14.8.2012

3. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä:

  Osakkeiden
määrä
A+B
Osuus
osakepääomasta,
prosenttia
Osuus
äänimäärästä,
prosenttia
Konstsamfundet r.f.
(Y-tunnus 0200196-3)
6.764.848 9,39 15,00

Osakeomistus jakautuu eri osakelajeihin siten, että A-osakkeiden määrä on 5.043.849 ja B-osakkeiden määrä 1.720.999.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen