Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011

Hyvä liikevaihdon kasvu jatkui, Q3-liikevoitto jonkin verran edellisvuotta pienempi

Helsinki, Suomi, 2011-10-26 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 26.10.2011 klo 8.00 EET

Heinäkuu - syyskuu 2011:
Konsernin liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia ja oli 461,3 miljoonaa euroa (420,7 Me).
Liikevoitto oli 15,2 miljoonaa euroa (18,4 Me).

Tammikuu - syyskuu 2011:
Konsernin liikevaihto kasvoi 10,8 prosenttia ja oli 1 379,2 miljoonaa euroa (1 245,0 Me).
Liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (40,2 Me).
Katsauskauden tulos oli -14,4 miljoonaa euroa (41,2 Me).
Osakekohtainen tulos oli -0,20 euroa (0,58 e).

Koko vuoden näkymät päivitetty 30.9.2011: Liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2011. Tilikauden liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden liikevoittoa pienempi.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
Stockmann-konsernin liikevaihto jatkoi hyvää kasvua vuoden kolmannella neljänneksellä. Myynnin kasvu oli suurinta Venäjällä, jossa erityisesti uusi Pietarin tavaratalo nosti Stockmannin liikevaihtoa. Tavarataloryhmän vuosineljänneksen liiketulos parani kaikilla markkina-alueilla.

Lindex on kasvattanut liikevaihtoaan uusilla markkinoillaan. Ruotsissa koko muotialan myynti on tänä vuonna laskenut, ja markkinaosuuden vahvistumisesta huolimatta Lindexin myynti Ruotsissa laski edellisvuodesta. Myyntivolyymin jääminen tavoitetasosta ja hankintahintojen nousu entistä kilpaillummassa toimintaympäristössä näkyivät negatiivisesti muotiketjujemme tuloksissa.  

Saavutimme konsernina kohtuullisen liikevoiton kolmannella vuosineljänneksellä, mutta koko vuoden tuloskehityksen kannalta ratkaiseva aika on vasta edessä. Meillä on positiiviset odotukset vuoden viimeiselle neljännekselle erinomaisesti sujuneen Hullut Päivät -kampanjan ansiosta. Markkinoiden epävarmuus tekee kuitenkin ennustamisesta erittäin hankalaa. Vallitsevissa olosuhteissa arvioimme, että koko vuoden liikevoitto jää pienemmäksi kuin vuonna 2010.

Loppuvuoden 2011 näkymät
Arviot loppuvuoden talouskehityksestä ovat heikentyneet Euroopan velkakriisin vuoksi, ja tämä on vaikuttanut negatiivisesti myös kuluttajien luottamukseen. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ennustaminen vuoden viimeisellä neljänneksellä on tullut entistä vaikeammaksi.

Venäjän markkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan suurempana kuin Pohjoismaissa, vaikka ruplan heikentyminen voi vaikuttaa kuluttajien ostovoimaan ja käyttäytymiseen. Baltian maiden positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan kuluttajamarkkinoilla. Kohonnut inflaatio vaikuttaa kuitenkin kuluttajien ostovoimaan kaikilla markkinoilla.

Kohtuuhintaisten vaatteiden markkinat käynnistyivät heikosti vuonna 2011 edellisvuoden vahvaan ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kaukoidän hankintamarkkinoiden kapasiteettiongelmat ovat helpottuneet, minkä takia syksyn toimitukset saapuivat oikeaan aikaan. Kysyntä Ruotsin markkinoilla on muista markkinoista poiketen ollut heikkoa, ja maan muotikaupan kokonaismarkkinat ovat pudonneet selvästi. Ruotsin muotimarkkinoiden loppuvuoden kehitystä on vaikea arvioida, mutta muilla markkina-alueilla kysynnän arvioidaan loppuvuotta kohden parantuvan suhteessa edellisvuoden lopun heikkoon kehitykseen.

Stockmannin tavarataloryhmän syksyllä 2010 ja alkuvuonna 2011 valmistuneet investoinnit vaikuttavat positiivisesti liikevaihdon kehitykseen vuonna 2011. Useat Venäjän tavarataloista ovat kuitenkin vielä käynnistysvaiheessa. Valmistuneiden investointien positiivinen vaikutus liiketoimintayksikön liikevoittoon näkyy vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä eteenpäin.

Stockmann arvioi edelleen liikevaihtonsa ja liikevoittonsa kehittyvän myönteisesti vuoden viimeisen neljänneksen aikana, joka on koko vuoden tuloskehityksen kannalta ratkaiseva. Koko vuoden osalta Stockmann-konserni arvioi liikevaihdon kasvun jatkuvan. Tilikauden liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuoden liikevoittoa pienemmäksi.

Konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 65 miljoonaa euroa vuonna 2011 (165,4 miljoonaa euroa vuonna 2010) ja jäävän koko vuoden arvioituja poistoja pienemmiksi.

Avainlukuja

  7-9/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
1-12/
2010
Liikevaihto, Me 461,3 420,7 1379,2 1245,0 1821,9
Liikevaihdon kasvu, % 9,6 8,1 10,8 6,2 7,3
Suhteellinen myyntikate, % 49,1 50,0 48,8 50,1 49,9
Liikevoitto, Me 15,2 18,4 10,8 40,2 88,8
Nettorahoituskulut, Me 8,8 6,6 26,3 10,4 14,6
Tulos ennen veroja, Me 6,4 11,9 -15,5 29,8 74,2
Katsauskauden tulos, Me 5,7 13,4 -14,4 41,2 78,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,08 0,19 -0,20 0,58 1,10
Oma pääoma/osake, e     11,42 11,87 12,45
Liiketoiminnan rahavirta, Me -39,1 -0,3 -113,7 -16,4 91,8
Investoinnit, Me 11,4 34,5 50,4 107,1 165,4
Nettovelkaantumisaste, %     119,2 98,0 87,7
Omavaraisuusaste, %     38,6 41,6 43,1
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl     71 380 71 112 71 120
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk     3,6 6,7 5,8
Henkilöstö, keskimäärin 16 014 15 261 15 879 14 825 15 164

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin osavuosikatsauksesta tammi-syyskuulta 2011 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.stockmanngroup.fi.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus ja puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 26.10.2011 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Easy -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52 B.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 26.10.2011 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi

 

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 Q3 2011 FIN.pdf


Takaisin listaukseen