STOCKMANN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011

Liikevaihto jatkoi kasvua, liiketulos vielä edellisvuotta pienempi

Helsinki, Suomi, 2011-08-10 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 10.8.2011 klo 8.00 EET

Huhtikuu - kesäkuu 2011:
Konsernin liikevaihto kasvoi 13,0 prosenttia ja oli 510,2 miljoonaa euroa (451,7 Me).
Liikevoitto oli 25,6 miljoonaa euroa (30,9 Me).

Tammikuu - kesäkuu 2011:
Konsernin liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia ja oli 917,9 miljoonaa euroa (824,3 Me).
Liiketulos oli -4,4 miljoonaa euroa (21,8 Me).
Katsauskauden tulos oli -20,1 miljoonaa euroa (27,9 Me).
Osakekohtainen tulos oli -0,28 euroa (0,39 e).

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
”Stockmann-konsernin liikevaihto jatkoi kasvua vuoden toisella neljänneksellä. Hyvällä tasolla pysynyt kuluttajien luottamus ja äskettäin valmistuneet uudet tavaratalot Pietarissa ja Jekaterinburgissa vauhdittivat tavarataloryhmän kasvua. Suomessa tavaratalot ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan erityisesti muotikaupassa.

Kohtuuhintaisten vaatteiden markkinat ovat edelleen heikot, minkä vuoksi muotiketjujemme Lindexin ja Seppälän liikevaihto jäi ennakoitua pienemmäksi. Lindex on tästä huolimatta onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan päämarkkinoillaan Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

Huhti-kesäkuun liikevoitto oli edellisvuotta pienempi, sillä liikevaihdon kasvu ei riittänyt kattamaan laajentumisen ja kiihtyneen inflaation takia kohonneita kustannuksia ja poistoja sekä suhteellisen myyntikatteen heikentymistä. Tuloskehitys on kuitenkin kääntynyt positiiviseen suuntaan. Arvioimme toisen vuosipuoliskon ja erityisesti vuoden viimeisen neljänneksen liikevoiton parantuvan edellisvuodesta. Heikosta ensimmäisestä vuosipuoliskosta huolimatta Stockmannin tavoitteena on edelleen edellisvuotta parempi koko vuoden liikevoitto. Tämä on haastava tavoite ja edellyttää, että yleisessä talouskehityksessä ei tapahdu merkittävää heikennystä loppuvuoden aikana.”

Loppuvuoden 2011 näkymät

Kansainvälisen talouden kehitys on pysynyt suhteellisen hyvällä tasolla, mutta euroalueen ja Yhdysvaltojen velkakriisin hoitoon liittyvät epävarmuudet ovat tehneet markkinoiden tulevan kehityksen ennustamisen entistä vaikeammaksi. Epävarmuus vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen, vaikka toistaiseksi kuluttajien luottamus oman taloutensa kehittymiseen on Stockmann-konsernin päämarkkinoilla säilynyt hyvällä tasolla. Kun rahoitusta on ollut saatavilla, yksityisen kulutuksen painopiste on viimeisen puolen vuoden aikana kohdistunut erityisesti suurien kestokulutushyödykkeiden, kuten asuntojen ja autojen hankintaan. Myös elintarvikekauppa on kehittynyt myönteisesti, osin voimakkaasta kustannusinflaatiosta johtuen.

Venäjän markkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan suurempana kuin Pohjoismaissa. Baltian maiden positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan kuluttajamarkkinoilla. Kohonnut inflaatio vaikuttaa kuitenkin kuluttajien ostovoimaan kaikilla markkinoilla.

Kohtuuhintaisten vaatteiden markkinat käynnistyivät heikosti vuonna 2011 edellisvuoden vahvaan ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kysynnän arvioidaan loppuvuotta kohden parantuvan suhteessa edellisvuoden lopun heikkoon kehitykseen. Kaukoidän hankintamarkkinoiden kapasiteettiongelmat ovat helpottuneet, minkä takia syksyn toimitukset ovat saapuneet oikeaan aikaan eivätkä Stockmann-konsernin yhtiöt kärsi samanlaisista myöhästymisistä kuin syksyllä 2010. Myös hintojen nousupaineet ovat helpottuneet viime aikoina.

Stockmannin tavarataloryhmän syksyllä 2010 ja alkuvuonna 2011 valmistuneet investoinnit vaikuttavat positiivisesti liikevaihdon kehitykseen vuonna 2011. Useat Venäjän tavarataloista ovat kuitenkin vielä käynnistysvaiheessa. Valmistuneiden investointien vaikutus liiketoimintayksikön liikevoittoon näkyy vasta vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä eteenpäin.

Stockmann-konserni arvioi liikevaihdon kasvun jatkuvan loppuvuoden aikana. Vuonna 2010 konsernin tulos parani voimakkaasti alkuvuoden ja erityisesti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, kun taas loppuvuoden tuloskehitys oli epätyydyttävä. Stockmannin arvion mukaan loppuvuoden 2011 ja erityisesti viimeisen vuosineljänneksen aikana liikevoitto tulee olemaan edellisvuotta parempi.

Konsernin tavoitteena on edelleen, että koko vuoden liikevoitto on parempi kuin edellisenä vuonna. Tämän tavoitteen saavuttaminen on haastavaa ensimmäisen vuosipuoliskon heikon tuloskehityksen takia ja edellyttää, että yleisessä talouskehityksessä ei tapahdu merkittävää heikennystä loppuvuoden aikana.

Konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa euroa vuonna 2011 (165,4 miljoonaa euroa vuonna 2010) ja jäävän koko vuoden arvioituja poistoja pienemmiksi.

Avainlukuja

  4-6/
2011
4-6/
2010
1-6/
2011
1-6/
2010
1-12/
2010
Liikevaihto, Me 510,2 451,7 917,9 824,3 1 821,9
Liikevaihdon kasvu, % 13,0 5,1 11,4 5,3 7,3
Suhteellinen myyntikate, % 49,5 51,3 48,6 50,1 49,9
Liikevoitto, Me 25,6 30,9 -4,4 21,8 88,8
Nettorahoituskulut, Me 9,2 3,2 17,5 3,8 14,6
Voitto ennen veroja, Me 16,4 27,8 -21,9 18,0 74,2
Katsauskauden voitto, Me 14,7 25,7 -20,1 27,9 78,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,21 0,36 -0,28 0,39 1,10
Oma pääoma/osake, e     11,31 11,71 12,45
Liiketoiminnan rahavirta, Me 70,9 57,8 -74,6 -16,1 91,8
Investoinnit, Me 15,2 34,1 39,0 72,7 165,4
Nettovelkaantumisaste, %     114,9 93,1 87,7
Omavaraisuusaste, %     39,1 43,3 43,1
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl     71 150 71 094 71 120
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk     3,8 6,7 5,8
Henkilöstö, keskimäärin 16 072 15 104 15 812 14 607 15 164


Osavuosikatsausten julkistaminen

Stockmann on siirtynyt noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin osavuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2011 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.stockmanngroup.fi.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus ja puhelinkonferenssi

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 10.8.2011 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Easy -ravintolassa (os. Aleksanterinkatu 52 B).

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 10.8.2011 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi
 

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 Q2 2011 Interim Report FIN.pdf


Takaisin listaukseen