ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

STOCKMANN Oyj Abp Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 25.9.2009 klo 10.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Stockmann Oyj Abp:n ("Stockmann") tiedotti 24.9.2009 merkintäetuoikeusannin lopputuloksesta. Merkintäetuoikeusannissa Hartwall Capital Oy:n ("Hartwall Capital") määräysvaltayhtiö HTT Holding Oy Ab:lle ("HTT Holding") ei tullut merkittäväksi osakkeita 14.8.2009 ja 26.8.2009 julkistetuissa liputusilmoituksissa kuvatun merkintätakaussopimuksen perusteella. Stockmannin saaman ilmoituksen mukaan HTT Holdingin osuus Stockmannin osakkeista ylittää siten edelleen 10 %:n liputusrajan, mutta osuus osakkeiden tuottamista äänistä ei nouse yli 10 %:n liputusrajan. Merkintätakausta koskeva sopimus on päättynyt.

A. Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot: Stockmann Oyj Abp, Y-tunnus 0114162-2

B. Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet: HTT Holding Oy Ab, Y-tunnus 2279939-4 Hartwall Capital Oy, Y-tunnus 0711984-8

C. Transaktion päivämäärä: Merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos julkistettiin 24.9.2009.

D. Liputusraja: HTT Holding ei ylitä tai alita uusia liputusrajoja. HTT Holding omistaa 14.8.2009 ja 26.8.2009 julkistettujen liputusilmoitusten mukaisesti Stockmannin osakkeita siten, että sen omistusosuus ylittää 1/10(10%)osakkeista. Koska merkintäetuoikeusantiin liittynyt merkintätakaus ei toteudu, HTT Holdingin osuus Stockmannin osakkeiden tuottamista äänistä ei ylitä 1/10:n (10%) osuutta.

E. Ilmoitettavat tiedot: Tarkka osuus Stockmannin osakepääomasta ja äänimäärästä

Omistus- ja ääniosuus merkintäetuoikeusannin jälkeen

OsakkeidenÄänioikeuksienOsuusOsuus
määrämäärä, A+Bosakepääomastaäänioikeuksista
A+Bprosenttiaprosenttia
HTT Holding2.593.76825.937.680
+4.703.052+4.703.052
Yhteensä7.296.82030.640.73210,268,84
Hartwall Capital ei omista Stockmannin osakkeita.

Stockmannin osakepääoma koostuu 71.093.953 osakkeesta (30.627.563 A-sarjan osaketta ja 40.466.390 B-sarjan osaketta) sen jälkeen, kun merkintäetuoikeusannissa annetut uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin 28.9.2009.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen