ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

STOCKMANN Oyj Abp Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 26.8.2009 klo 11.50

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

Stockmann Oyj Abp:n ("Stockmann")saaman ilmoituksen mukaan Hartwall Capital Oy:n ("Hartwall Capital") määräysvaltayhtiö HTT Holding Oy Ab:n ("HTT Holding") omistusosuus Stockmannin osakkeista on noussut yli 1/10 (10%) liputusrajan.

A. Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot: Stockmann Oyj Abp, Y-tunnus 0114162-2

B. Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet: HTT Holding Oy Ab, Y-tunnus 2279939-4 Hartwall Capital Oy (Y-tunnus 0711984-8)

C. Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin: 24.8.2009

D. Liputusraja, joka on ylitetty: HTT Holding on hankkinut B-osakkeita siten, että sen omistusosuus ylittää 1/10 (10%)osakkeista. Mikäli F. kohdassa kuvattu HTT Holdingin sitoumus toteutuu, ylittyy myös 1/10 (10%):n osuus äänistä.

E. Ilmoitettavat tiedot: Tarkka osuus Stockmannin osakepääomasta ja äänimäärästä

Omistus- ja ääniosuus transaktion jälkeen

OsakkeidenÄänioikeuksienOsuusOsuus ääni-
määrämäärä, A+Bosakepääomasta,oikeuksista,
A+Bprosenttiaprosenttia
HTT Holding2.433.53724.335.370
Oy+4.471.293+4.471.293
Yhteensä6.904.83028.806.66310,258,77
Hartwall Capital ei omista Stockmannin osakkeita.

Stockmannin tämänhetkinen osakepääoma koostuu yhteensä 67.352.166 osakkeesta (29.015.586 A-sarjan osaketta ja 38.336.580 B-sarjan osaketta).

Mahdollinen omistus- ja ääniosuus sitoumuksen toteutuessa

OsakkeidenÄänioikeuksienOsuusOsuus ääni-
määrämäärä, A+Bosakepääomasta,oikeuksista,
A+Bprosenttiaprosenttia
HTT Holding3.215.98432.159.840
Oy+6.055.661+6.055.661
Yhteensä9.271.64538.215.50113,0411,02
F. Lisätiedot: Lisäksi HTT Holding on sitoutunut merkitsemään 14.8.2009 tiedotetussa merkintäetuoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jäävät tarjottavat osakkeet, pois lukien sellaiset osakkeet joiden osalta tietyt Stockmannin osakkeenomistajat ovat antaneet sitoumuksen merkitä osuutensa merkintäoikeusannista. Jos osakeanti ja HTT Holdingin sitoumus toteutuisivat täysimääräisinä, HTT Holdingin omistusosuus Stockmannista nousisi 13,04 prosenttiin osakkeista ja 11,02 prosenttiin äänistä sen jälkeen kun merkintäetuoikeusannissa annetut osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin eli arviolta 28.9.2009.

HTT Holdingin sitoumukset perustuvat 14.8.2009 Stockmannin kanssa allekirjoitettuun sopimukseen, joka koskee 14.8.2009 toteutettua suunnattua antia ja tuolloin tiedotettua merkintäetuoikeusantia.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen