ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

STOCKMANN Oyj Abp Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 18.8.2009 klo 17.55

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

Stockmann on tänään saanut tiedon, että Kari Niemistön ja hänen määräysvallassaan olevan Oy Selective Investor Ab:n osuus Stockmann Oyj Abp:n äänimäärästä on laskenut alle 10 prosentin rajan 18.8.2009 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen seurauksena.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 18.8.2009

3-6. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä

Y-tunnus,OsakkeidenOsuus
henkilötunnusmääräosakepääomasta,
A+Bprosenttia
Kari Niemistö061062-175K1.425.4302,12
Oy Selective0687839-12.544.4003,78
Investor Ab Yhteensä 3.969.830 5,90

Y-tunnus,OsakkeidenOsuus
henkilötunnusmäärääänimäärästä,
A+Bprosenttia
Kari Niemistö061062-175K1.425.4304,31
Oy Selective0687839-12.544.4005,12
Investor Ab Yhteensä 3.969.830 9,43

Osakeomistus jakautuu eri osakelajeihin siten, että A-osakkeiden määrä on 3.001.876 ja B-osakkeiden määrä 967.954, jolloin yhteenlaskettu osuus osakemäärästä on 5,9 prosenttia ja äänimäärästä 9,43 prosenttia.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen