STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003, klo 12.00

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,8 prosenttia ja oli 1 196,1 Me (1 109,6 Me vuonna 2002). Voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 5,7 Me ja oli 39,4 Me (33,7 Me). Varsinaisen liiketoiminnan tulos oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli vertailukautta parempi, varsinkin tavarataloryhmän tulos kehittyi myönteisesti. Vuoden 2003 tulosarvio on muuttumaton.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin myynti oli vuoden 2003 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 1 196,1 miljoonaa euroa eli 86,5 miljoonaa euroa ja 7,8 prosenttia suurempi kuin vertailukauden myynti. Liikevaihto oli 994,7 miljoonaa euroa ja 7,7 prosenttia suurempi kuin vertailukauden liikevaihto.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 13,8 miljoonalla eurolla ja oli 310,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate heikkeni ja oli 31,2 prosenttia (32,1 prosenttia). Myyntikatteen kehitykseen vaikuttivat autoryhmän myynnin voimakas kasvu sekä Hobby Hallin suhteellisen myyntikatteen selvä heikkeneminen. Toiminnan kustannukset kasvoivat 16,4 miljoonaa euroa. Poistot pienenivät 0,4 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 6,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja olivat 15,4 miljoonaa euroa. Ne muodostuivat pääosin Espoon Tapiolan tavaratalokiinteistön myyntivoitosta sekä lehtitilausten välitystoiminnan myynnistä saadusta goodwill-korvauksesta. Liikevoitto kasvoi 4,4 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 33,6 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa.

Voitto ennen satunnaisia eriä oli 39,4 miljoonaa euroa eli 5,7 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat 11,4 miljoonaa euroa eli 1,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden voitto oli 28,0 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 23,9 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen myynti kasvoi 6,8 prosenttia ja oli 394,5 miljoonaa euroa (369,3 miljoonaa euroa). Saman jakson voitto ennen satunnaisia eriä oli 0,4 miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuonna eli 11,6 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,55 euroa (0,47 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,90 euroa (9,71 euroa).

Myynnin ja tuloksen kehitys ryhmittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 4 prosenttia 575,0 miljoonaan euroon. Kotimaan tavaratalojen myynti kehittyi erityisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana myönteisesti. Vaikka Kampin rakennustyöt haittasivat edelleen Helsingin keskustaan tulevaa asiakasliikennettä, myös Helsingin tavaratalon myynti kääntyi kasvu-uralle. Erityisen voimakkaasti myynti kasvoi Oulun tavaratalossa. Ulkomaantoimintojen osuus ryhmän myynnistä kasvoi ja oli 15,3 prosenttia (14,9 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 1,2 miljoonaa euroa ja oli 13,3 miljoonaa euroa (12,1 miljoonaa euroa). Tulosta rasittivat lokakuun puolivälissä avatun Riian tavaratalon sekä uusien Stockmann Beauty- ja Zara-myymälöiden avausta edeltäneet kustannukset. Kolmannella vuosineljänneksellä sekä myynti että liikevoitto kasvoivat vertailukaudesta.

Autoveron alentaminen tammikuun alusta lukien käynnisti autokaupan voimakkaan kasvun, joka jatkuu edelleen. Autoryhmän myynti kasvoi 24 prosenttia ja oli 365,5 miljoonaa euroa. Uusien autojen kappalemääräinen myynti kasvoi 31 prosenttia ja käytettyjen autojen 21 prosenttia vertailukaudesta. Stockmannin markkinaosuus autokaupassa kasvoi kaikilla toimintapaikkakunnilla. Ryhmän liikevoitto kasvoi 1,1 miljoonaa euroa ja oli 5,5 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa). Sekä myynti että liikevoitto kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä vertailukaudesta. Stockmannin toimialue Audi-jälleenmyyjänä laajeni 1.10.2003 lukien myös itäiselle ja läntiselle Uudellemaalle aiemman pääkaupunkiseudun lisäksi. Samoin 1.10.2003 lukien autoryhmä luopui viimeisestä Mitsubishi- edustuksestaan. Tampereen myyntipiste jatkaa Skodan jälleenmyyjänä ja kehittää huoltotoimintojaan.

Hobby Hall -ryhmän myynti pieneni 1 prosentin ja oli 165,7 miljoonaa euroa. Myynnin rakenteessa tapahtuneen muutoksen vuoksi lähetettyjen pakettien määrä kuitenkin kasvoi 6 prosentilla. Hobby Hallissa käynnistettiin viime vuodenvaihteessa 6 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin tähtäävä tervehdyttämisohjelma, joka vaikutti positiivisesti toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kustannuskehitykseen. Suhteellisen myyntikatteen ja myynnin jäätyä selvästi tavoitteista muodostui Hobby Hallin kannattavuus kuitenkin epätyydyttäväksi. Syyskuussa lopetettiin Herttoniemen myymälä, jonka lopetuskulut rasittivat tulosta. Ryhmän liiketulos pieneni katsauskaudella 3,8 miljoonaa euroa ja oli -4,3 miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä Hobby Hallin myynti kasvoi hieman vertailukaudesta, mutta liiketulos jäi vertailukautta pienemmäksi ja oli tappiollinen. Kehittääkseen toimintaansa Hobby Hall -ryhmä keskittyy entistä tiiviimmin etäkauppaan, jonka logistiikkaa ja valikoimanhallintaa tehostetaan. Espoon, Tampereen ja Tallinnan keskustan myymälöiden toiminta lopetetaan alkavan talvikauden aikana. Toimintaansa jatkavien Helsingin Hämeentien, Vantaan Tammiston sekä Tallinnan Rocca al Maren myymälöiden rooli muutetaan etäkauppaa tukevaksi. Muutosten tavoitteena on vuositasolla noin 7,5 - 8,5 miljoonan euron tuloksen parannus. Myymälöiden lopettamiset merkitsevät henkilöstön supistamista Suomessa noin 80 henkilöllä, joista osa on osa-aikaisia tai määräaikaisia, sekä Virossa noin 10 henkilöllä.

Seppälä-ryhmän myynti pieneni 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 89,3 miljoonaa euroa. Seppälän tavoitteena on ollut varaston kierron ja myyntikatteen parantaminen, mikä näkyikin vuoden kolmannella neljänneksellä liikevoiton parantumisena edelliseen vuoteen verrattuna. Toisaalta toimiminen selvästi edellistä vuotta alhaisemmalla varastotasolla on jossain määrin vaikuttanut myynnin kehitykseen. Lisäksi Seppälän suurin myymälä Virossa, Tallinnan Virukeskuksessa, suljettiin keväällä kauppakeskuksessa tehtävän noin vuoden kestävän remontin ajaksi. Suomessa myymälöiden määrä väheni kahdella; neljä myymälää suljettiin ja kaksi uutta myymälää avattiin. Katsauskauden liikevoitto pieneni erityisesti toisen neljänneksen myynnin kehityksen vuoksi 1,1 miljoonaa euroa ja oli 3,3 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa). Seppälä-ryhmä avasi elo-syyskuussa Latviassa Riiassa kolme myymälää ja lokakuussa Stockmannin tavaratalon tiloissa neljännen. Myynti Latviassa on lähtenyt käyntiin odotuksia paremmin.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidit varat olivat 70,8 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2002 lopussa olivat 70,5 miljoonaa euroa.

Lainoja lyhennettiin alkuvuoden aikana 1,0 miljoonalla eurolla. Latviassa nostettiin tavaratalon rakennusprojektiin liittyvä 9,0 miljoonan latin (13,9 miljoonan euron) laina. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli syyskuun lopussa 49,1 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste pieneni vertailukauden 69,1 prosentista 67,6 prosenttiin. Vuoden 2002 lopussa omavaraisuusaste oli 69,7 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti viimeisten 12 kuukauden ajalta kasvoi tuloksen kasvun myötä ja oli 13,1 prosenttia (12,0 prosenttia). Konsernin sitoutunut pääoma kasvoi hieman vertailukaudesta ja oli 573 miljoonaa euroa.

Kokonaisvastuusitoumukset pienenivät vuoden 2002 lopusta 2,5 miljoonalla eurolla ja olivat 65,9 miljoonaa euroa.

Kiinteistö- ja liiketoimintakaupat

Pääomien vapauttamiseen tähtäävän strategiansa mukaisesti Stockmann myi maaliskuun lopussa Espoon Tapiolan tavaratalokiinteistönsä hollantilaisen kiinteistösijoitusyhtiön Wereldhave N.V:n täysin omistamalle konserniyhtiölle runsaan 36 miljoonan euron kauppahinnalla. Samalla Stockmann vuokrasi myydyn kiinteistön uudelta omistajalta Tapiolan tavaratalon käyttöön pitkäaikaisin vuokrasopimuksin.

Stockmann myi Akateemisen Kirjakaupan harjoittaman lehtitilausten välitystoiminnan Suomalainen Kirjakauppa Oy:lle. Liiketoiminta siirtyi uudelle omistajalle 1.6.2003 alkaen. Järjestely on kuluttajakauppaan keskittyneen Stockmann-konsernin strategian mukainen. Akateeminen Kirjakauppa jatkaa edelleen lehtitilausten välittämistä Stockmannin kanta- asiakkaille sekä kirjojen toimitusmyyntiä yrityksille ja julkisyhteisöille.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 22,3 miljoonaa euroa (22,0 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Ryhmän merkittävin investointikohde oli edelleen Riian tavaratalo. Vuoden 2003 aikana kohteen rakennukseen ja kalusteisiin sitoutuu yhteensä noin 19,0 miljoonaa euroa, ja Stockmannin kokonaisinvestointi tulee olemaan noin 24,0 miljoonaa euroa. Tavaratalo avattiin lokakuun 17. päivänä.

Moskovan ensimmäinen Zara-myymälä avattiin helmikuun lopussa Mega- kauppakeskuksessa. Suomessa avattiin uudet Zara-myymälät huhtikuussa Helsingin Itäkeskuksessa ja Turun Hansa-korttelissa. Stockmann Beauty - kosmetiikkaketjun uusia myymälöitä on avattu katsauskaudella kauppakeskus Forumissa Helsingissä ja Tampereen Koskikeskuksessa. Lokakuussa avattiin Seinäjoen ja Vaasan Stockmann Beauty -myymälät.

Stockmann ja IKEA:n venäläinen tytäryhtiö LLC IKEA MOS tekivät huhtikuussa vuokrasopimuksen Etelä-Moskovassa sijaitsevaan kauppakeskus Megaan sijoittuvasta myyntipinta-alaltaan noin 10 000 neliömetrin suuruisesta Stockmann-tavaratalosta. Kohteen rakennustyöt käynnistyivät vuokranantajan toimesta keväällä. Rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti, ja tavaratalo avataan keväällä 2004. Stockmannin investoinnit kohteeseen tulevat olemaan noin 20 miljoonaa euroa. Mega on IKEA:n perustama pinta-alaltaan 200 000 neliömetrin suuruinen kauppakeskus, jossa on toiminut helmikuusta alkaen mm. Zaran ensimmäinen Venäjän myymälä.

Loppukesällä käynnistettiin Espoon Suomenojalla sijaitsevan autoryhmän käytössä olevan Stockmannin omistaman rakennuksen uudistus- ja laajennustyöt. Uudistettaviin tiloihin avataan keväällä 2004 pääkaupunkiseutua ja lähiympäristöä palveleva Audi-autotalo. Hankkeen kustannusarvio on noin 3,4 miljoonaa euroa.

Hobby Hall -ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat tietojärjestelmien kehittämiseen sekä postimyynnin käynnistämiseen Liettuassa. Myynti Liettuassa on lähtenyt käyntiin suunnitelmien mukaisesti.

Seppälän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden kiinteistöinvestoinnit olivat 7,7 miljoonaa euroa, josta 3,2 miljoonaa euroa kohdistui Riian tavarataloon.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

Ajankohtaiset hankkeet

Stockmann on tehnyt lokakuussa vuokrasopimuksen myyntipinta-alaltaan noin 11 000 neliömetrin tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kauppakeskus Jumbon uudisosassa Vantaalla. Suunnitelmien mukaan tavaratalo valmistuu vuonna 2006.

Pietarin tavarataloa koskeva esisopimus ZAO Znamenskajan kanssa raukesi, koska kiinteistön omistaja ei sopimuksen mukaisessa määräajassa onnistunut järjestämään kauppakeskuksen toteuttamiseen tarvittavaa rahoitusta. Stockmann selvittää mahdollisuuksia avata tavaratalo jossakin vaihtoehtoisessa kohteessa Pietarissa.

Helsingissä on vireillä mittava keskustatavaratalon laajennus- ja muutoshanke. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 115 miljoonaa euroa. Työt valmistuvat vaiheittain, alustavan arvion mukaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta, joka on vireillä.

IKEA teki alkusyksystä päätöksen pinta-alaltaan noin 200 000 neliömetrin suuruisen Mega 2 -kauppakeskuksen rakentamisesta Moskovan pohjoisosaan. Stockmann teki lokakuussa IKEA:n kanssa sopimuksen myyntipinta-alaltaan noin 10 000 neliömetrin suuruisen Stockmann-tavaratalon avaamisesta vuokratiloihin myös tähän kauppakeskukseen. Tavaratalo on tarkoitus avata vuoden 2004 lopussa. Tämä on Stockmannin kolmas täysimittainen tavaratalo Moskovassa. Stockmannin investoinnit kohteeseen tulevat olemaan noin 20 miljoonaa euroa.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Stockmannin hallitus on hyväksynyt kokouksissaan 20.5.2003 ja 12.8.2003 osakkeenomistajien pyynnöt yhteensä 130 000 yhtiön osakkeen muuntamisesta A-osakkeista B-osakkeiksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälän mukaisesti. Osakemuunnot merkittiin kaupparekisteriin 40 000 osakkeen osalta 6.6.2003 ja 90 000 osakkeen osalta 5.9.2003.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin 2.5.2003 - 31.5.2003 yhteensä 5 580 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 30.6.2003, ja ne tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.7.2003. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 11 160 eurolla.

Katsauskauden jälkeen on Stockmannin vuoden 1997 optio-oikeuksilla merkitty yhteensä 127 904 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 255 808 eurolla. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 3.10.2003, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 6.10.2003.

Osakepääoma on korotusten jälkeen 103 035 090 euroa. A-osakkeiden lukumäärä on 24 738 893 ja B-osakkeiden 26 778 652.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli syyskuun lopussa 832,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2002 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 710,1 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä HEX- yleisindeksiä että HEX-portfolioindeksiä paremmin. Syyskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 16,21 euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli 13,84 euroa, ja B-osakkeen 16,20 euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli 13,80 euroa.

Stockmannin omistuksessa oli syyskuun 2003 lopussa 163 000 omaa A-osaketta ja 250 000 omaa B-osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 826 000 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,7 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 8 548, mikä on 351 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärän kasvu johtuu pääosin tavarataloryhmän uusista Zara- ja Stockmann Beauty- myymälöistä sekä Riian tavaratalosta. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 230 henkilöllä ja oli 6 882 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli syyskuun 2003 lopussa 1 822 henkilöä. Edellisen vuoden syyskuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 243 henkilöä.

Loppuvuoden näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan epävarmasta taloustilanteesta huolimatta edelleen kasvavan Suomessa. Uusien henkilöautojen kappalemääräinen myynti kasvaa merkittävästi. Venäjän ja Baltian maiden talouksien odotetaan edelleen kasvavan Suomea nopeammin. Stockmann-konsernin myynnin kasvun arvioidaan olevan markkinoiden kasvua parempi. Vuoden 2003 myynnin arvioidaan olevan runsaat 1,7 miljardia euroa.

Merkittävä osa konsernin koko vuoden myynnistä ja tuloksesta syntyy viimeisen vuosineljänneksen aikana. Konsernin viimeisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan muodostuvan paremmaksi kuin edellisenä vuonna. Tavarataloryhmän loppuvuoden tuloksen kannalta tärkeä Hullut Päivät - kampanja onnistui erinomaisesti. Ryhmän koko vuoden liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna. Myös autoryhmän koko vuoden liikevoitosta muodostuu viimevuotista parempi. Seppälä-ryhmän koko vuoden liikevoiton arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla. Hobby Hallin koko vuoden liiketulos tulee myymälöiden lopettamiskustannusten ja aikaisemman kehityksen seurauksena olemaan tappiollinen. Konsernin koko vuoden tulosarvio on ennallaan. Tavoitteena on edelleen, että konsernin voitto ennen satunnaisia eriä on parempi kuin vuonna 2002.

Helsingissä 28. lokakuuta 2003

STOCKMANN Oyj Abp

Tuloslaskelma, konserni, Me

1-9/03 1-9/02 Muutos % 1-12/02

Liikevaihto994,7923,581,315,3
Liiketoiminnan muut tuotot15,48,8758,8
Materiaalit ja palvelut684,5627,29876,4
Henkilöstökulut139,1129,97184,9
Poistot21,221,6-228,9
Liiketoiminnan muut kulut131,6124,46172,0
Liikevoitto33,629,21561,9
Rahoitustuotot ja -kulut5,84,5286,7
Voitto ennen satunnaisia eriä39,433,71768,6
Satunnaiset erät0,00,00,0
Voitto ennen veroja39,433,71768,6
Välittömät verot11,49,81718,9
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Kauden voitto28,023,91749,7
Tulos/osake, e0,550,47170,97
Tulos/osake, laimennettu e0,540,47150,97
Oma pääoma/osake e9,909,71210,21
Oman pääoman tuotto,10,79,09,6
liukuva 12 kk, % Sijoitetun pääoman tuotto, 13,1 12,0 12,6 liukuva 12 kk, % Henkilöstö keskimäärin 6 882 6 652 3 6 752 kokoaikaiseksi muutettuna

Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

1-9/03 1-9/02 Muutos % 1-12/02

Tavarataloryhmä575,0553,24811,1
Autoryhmä365,5295,524398,9
Hobby Hall -ryhmä165,7166,9-1237,1
Seppälä-ryhmä89,392,8-4132,7
Kiinteistöt14,819,2-2323,9
Eliminoinnit-14,2-17,9-21,3
Konserni1 196,11 109,681 582,3
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

1-9/03 1-9/02 Muutos % 1-12/02

Tavarataloryhmä482,4464,54679,3
Autoryhmä300,2243,223328,3
Hobby Hall -ryhmä138,2139,4-1198,1
Seppälä-ryhmä73,576,4-4109,2
Kiinteistöt15,819,1-1724,2
Eliminoinnit-15,4-19,1-23,7
Konserni994,7923,581 315,3
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

1-9/03 1-9/02 Muutos % 1-12/02

Tavarataloryhmä13,312,11039,7
Autoryhmä5,54,4245,4
Hobby Hall -ryhmä-4,3-0,50,5
Seppälä-ryhmä3,34,4-2410,4
Kiinteistöt11,212,8-1316,4
Liiketoiminnan muut tuotot15,48,8758,8
Eliminoinnit-10,8-12,7-19,3
Konserni33,629,21561,9
Investoinnit liiketomintaryhmittäin, brutto, Me

1-9/03 1-9/02 Muutos % 1-12/02

Tavarataloryhmä10,59,41210,1
Autoryhmä1,50,61590,6
Autoryhmän leasing-omaisuus-0,60,2-469-0,8
Hobby Hall -ryhmä1,22,3-463,2
Seppälä-ryhmä1,00,41400,6
Kiinteistöt7,78,6-1110,9
Muut1,00,5731,2
Konserni22,322,0125,8
Kassavirtalaskelma, konserni, Me

1-9/03 1-9/02 1-12/02 Liiketoiminnan rahavirta 18,7 26,9 70,2 Investointien rahavirta

   Investoinnit-23,6-19,2-27,0
   Luovutustulot37,135,550,5
Investointien rahavirta yhteensä13,516,323,5
Rahoituksen rahavirta
   Maksullinen osakeanti1,80,00,0
   Maksetut osingot-45,8-30,6-30,6
   Pitkäaikaisten lainojen muutos13,1-0,3-7,9
   Lyhytaikaisten lainojen muutos-1,0-10,7-10,3
Rahoituksen rahavirta yhteensä-32,0-41,6-48,9
Rahavarojen muutos0,31,644,8
Rahavarat kauden alussa70,525,625,6
Rahavarat kauden lopussa70,827,270,5
Tase, konserni, Me

30.9.03 30.9.02 31.12.02 Pysyvät vastaavat

   Aineettomat hyödykkeet37,137,736,3
   Aineelliset hyödykkeet213,0239,0236,4
   Sijoitukset28,739,528,7
Vaihtuvat vastaavat
   Vaihto-omaisuus228,3210,6188,9
   Saamiset, korolliset107,5109,8110,3
   Saamiset, korottomat67,458,881,6
   Likvidit varat70,827,270,5
Vastaavaa752,8722,6752,7
Oma pääoma508,7499,1524,8
Vähemmistöosuus0,00,10,0
Pakolliset varaukset0,0
Laskennallinen verovelka23,325,923,3
Pitkäaikainen vieras pääoma49,143,435,8
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen17,317,216,9
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton154,4136,9151,9
Vastattavaa752,8722,6752,7
Omavaraisuusaste, %67,669,169,7
Velkaantumisaste (Gearing), %-0,96,7-3,4
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e0,360,521,38
Korollinen nettovelka, Me-111,9-76,5-128,1
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,51 39051 38451 384
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä, 50 973 50 970 50 971 painotettu keskiarvo, 1000 kpl

Vastuusitoumukset, konserni, Me

30.9.03 30.9.02 31.12.02

Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin1,73,53,4
Pantit0,10,10,1
Takaukset0,5
Muut vastuut64,165,764,9
Yhteensä65,969,768,4
Liiketilojen vuokravastuut ilmoitetaan vuosikertomuksessa.

Johdannaissopimukset, konserni, Me

30.9.03 30.9.02 31.12.02 Nimellisarvot

Valuuttajohdannaissopimukset11,830,211,4
Korkojohdannaissopimukset35,045,045,0
Markkina-arvot
Valuuttajohdannaissopimukset-0,10,70,0
Korkojohdannaissopimukset-1,1-0,6-0,8
Johdannaissopimukset kohdistuvat tulevien liiketominnan kassavirtojen suojaukseen.

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q3/03 Q2/03 Q1/03 Q4/02

Liikevaihto327,7348,3318,7391,8
Liiketoiminnan muut tuotot0,02,612,80,0
Materiaalit ja palvelut221,1237,9225,5249,2
Henkilöstökulut44,248,946,055,1
Poistot7,07,17,17,3
Liiketoiminnan muut kulut45,244,042,447,6
Liikevoitto10,113,110,532,7
Rahoitustuotot ja -kulut1,62,22,02,2
Voitto ennen satunnaisia eriä11,615,312,534,8
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja11,615,312,534,8
Välittömät verot3,44,43,69,1
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto8,310,88,925,7
Tulos/osake, euro
Perus0,160,220,170,49
Laimennettu0,150,220,170,49
Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q3/02 Q2/02 Q1/02 Q4/01

Liikevaihto306,7319,2297,6371,6
Liiketoiminnan muut tuotot0,07,11,70,4
Materiaalit ja palvelut207,6212,1207,5235,1
Henkilöstökulut40,745,443,753,0
Poistot7,17,37,27,6
Liiketoiminnan muut kulut41,541,341,647,9
Liikevoitto9,720,2-0,728,4
Rahoitustuotot ja -kulut1,51,02,02,2
Voitto ennen satunnaisia eriä11,221,21,430,6
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja11,221,21,430,6
Välittömät verot3,36,10,410,4
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto7,915,01,020,2
Tulos/osake, euro
Perus0,160,300,020,40
Laimennettu0,160,300,020,40
Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

Q3/03 Q2/03 Q1/03 Q4/02

Tavarataloryhmä192,4198,6184,0258,0
Autoryhmä115,1137,2113,2103,4
Hobby Hall -ryhmä54,453,557,870,2
Seppälä-ryhmä32,530,626,239,9
Kiinteistöt4,74,95,24,7
Eliminoinnit-4,5-4,7-5,0-3,4
Konserni394,5420,2381,4472,7
Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

Q3/02 Q2/02 Q1/02 Q4/01

Tavarataloryhmä183,4188,1181,7241,2
Autoryhmä98,5106,490,592,8
Hobby Hall -ryhmä53,556,257,166,9
Seppälä-ryhmä33,333,825,740,8
Kiinteistöt6,06,86,45,9
Eliminoinnit-5,4-6,2-6,3-5,8
Konserni369,3385,2355,1441,9
Liikevaihto liiketomintaryhmittäin, Me

Q3/03 Q2/03 Q1/03 Q4/02

Tavarataloryhmä160,9166,0155,4214,7
Autoryhmä94,5112,693,185,1
Hobby Hall -ryhmä45,344,648,358,7
Seppälä-ryhmä26,725,221,632,8
Kiinteistöt5,05,15,75,1
Eliminoinnit-4,8-5,2-5,4-4,6
Konserni327,7348,3318,7391,8
Liikevaihto liiketomintaryhmittäin, Me

Q3/02 Q2/02 Q1/02 Q4/01

Tavarataloryhmä153,7157,1153,8201,7
Autoryhmä81,287,474,676,3
Hobby Hall -ryhmä44,746,947,859,2
Seppälä-ryhmä27,427,821,133,5
Kiinteistöt6,36,66,36,1
Eliminoinnit-6,6-6,4-6,0-5,1
Konserni306,7319,2297,6371,6
Liikevoitto liiketomintaryhmittäin, Me

Q3/03 Q2/03 Q1/03 Q4/02

Tavarataloryhmä7,37,9-1,827,7
Autoryhmä2,01,81,71,0
Hobby Hall -ryhmä-2,6-1,0-0,71,0
Seppälä-ryhmä2,62,7-1,96,0
Kiinteistöt3,33,64,23,6
Liiketoiminnan muut tuotot0,02,612,80,0
Eliminoinnit-2,5-4,4-3,9-6,6
Konserni10,013,110,532,7
Liikevoitto liiketomintaryhmittäin, Me

Q3/02 Q2/02 Q1/02 Q4/01

Tavarataloryhmä6,07,2-1,121,8
Autoryhmä1,91,41,00,1
Hobby Hall -ryhmä-0,70,9-0,76,7
Seppälä-ryhmä2,04,4-2,03,6
Kiinteistöt4,04,44,53,8
Liiketoiminnan muut tuotot0,07,11,70,4
Eliminoinnit-3,6-5,2-4,0-8,0
Konserni9,720,2-0,728,4

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Helsingissä, 28. lokakuuta 2003

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 28.10.2003 kello 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen