Stockmann-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Vahva kasvu jatkui ja kannattavuus parani sekä Lindexillä että Stockmannilla

STOCKMANN Oyj Abp, puolivuosikatsaus 22.7.2022 klo 8.00

 

Huhti–kesäkuu 2022:
- Stockmann-konsernin liikevaihto oli 269,0 miljoonaa euroa (228,0), jossa oli nousua 18,9 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate laski 59,4 %:iin (60,5).
- Liiketulos kasvoi 114,5 miljoonaan euroon (26,4).
- Oikaistu liiketulos oli 35,4 miljoonaa euroa (26,8).
- Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,26).
- Vuosineljänneksen nettotulos oli 80,7 miljoonaa euroa (19,2).
 

Tammi–kesäkuu 2022:
- Stockmann-konsernin liikevaihto oli 465,1 miljoonaa euroa (383,7), jossa oli nousua 22,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate pysyi samalla tasolla 58,7 %:ssa (58,8).
- Liiketulos kasvoi 124,3 miljoonaan euroon (-1,2).
- Oikaistu liiketulos oli 31,6 miljoonaa euroa (5,8).
- Osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (-0,14).
- Katsauskauden nettotulos oli 83,4 miljoonaa euroa (-10,3).

 

Tulosennuste vuodelle 2022 (julkaistu 19.7.2022):
Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna. Tulosennuste perustuu olettamukseen, että kulutuksessa ei tapahdu suuria muutoksia loppuvuoden aikana. Maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon, toimitusketjujen haasteisiin ja kansainväliseen logistiikkaan sekä COVID-19-rajoitusten aiheuttamat haasteet edellyttävät kummaltakin divisioonalta mukautuvuutta ja joustavuutta tulevaisuudessa.

 

Aiempi tulosennuste (julkaistu 29.4.2022):
Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen. Maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon, toimitusketjujen haasteisiin ja kansainväliseen logistiikkaan sekä COVID-19-rajoitusten aiheuttamat haasteet edellyttävät kummaltakin divisioonalta mukautuvuutta ja joustavuutta tulevaisuudessa.

 

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Stockmann-konsernin toisen neljänneksen tulos parani merkittävästi vuonna 2022 Lindexin vahvan tuloksen sekä molempien divisioonien myynnin kasvun ansiosta. Vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 18,9 % ja oli 269,0 miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen liiketulos parani vahvasti 26,4 miljoonasta eurosta 114,5 miljoonaan euroon. Operatiivisen parannuksen lisäksi Helsingin lippulaivatavaratalon myynnillä ja takaisinvuokrauksella oli positiivinen vaikutus tulokseen.

 

Vertailukelpoinen ja oikaistu liikevoittomme oli 35,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli noin 9 miljoonaa euroa. Stockmann-konsernin kannattava kasvu perustuu oikeisiin strategisiin valintoihin ja niiden menestyksekkääseen toteuttamiseen. Vuosineljänneksen tuloksemme on parantunut kuutena peräkkäisenä neljänneksenä ja yli kaksinkertaistunut viimeisen 12 kuukauden aikana vuoden 2019 tasoon verrattuna.

 

Lindex-divisioona suoriutui erityisen hyvin kaikilla päämarkkinoilla, mikä johti ennätykselliseen toisen neljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen. Toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 26,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto kasvoi 6,7 miljoonaa euroa. Myynti ja kannattavuus paranivat merkittävästi vuosineljänneksellä kivijalkamyymälöiden hyvän tuloksen ansiosta. Lindexin kokonaismyynti on nyt 21,9 % suurempi kuin vuonna 2019 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna.

 

Myös Stockmann-divisioona teki hyvän tuloksen toisella neljänneksellä. Myynti kasvoi 22,6 %, ja vertailukelpoinen oikaistu tulos kasvoi 2,6 miljoonaa euroa. Tavaratalojen rullaava 12 kuukauden tulos on nyt lähes kannattavuusrajalla, kun asiakasliikenne on kasvanut ja katteet ja kulurakenne ovat parantuneet.

 

Helsingin lippulaivatavaratalon myynti ja takaisinvuokraus toteutettiin huhtikuussa, ja Stockmann kehittää kiinteistöä edelleen yhdessä uuden omistajan kanssa. Myynnillä ja takaisinvuokrauksella oli positiivinen vaikutus liiketulokseen vuosineljänneksellä. Huhtikuussa hallitus hyväksyi päätöksen Lindexin uuden kaikkikanavaisen logistiikkakeskuksen rakentamisesta, joka mahdollistaa kasvun jatkumisen.

 

Jatkamme systemaattista vastuullisuustyötä molemmissa divisioonissa. Toisella vuosineljänneksellä Lindex-divisioona investoi uuteen kuituun, joka perustuu tekstiilien laajamittaisen kierrätyksen innovatiiviseen prosessiin.  Lisäksi Lindex avasi käytettyjen vauvanvaatteiden pop up -myymälän ja aloitti uuden femtech-brändin, Female Engineeringin, lanseerauksen. Osana systemaattista ympäristötyötä Stockmann-divisioona toteutti ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän auditoinnin Suomessa. Lisäksi Stockmann-divisioona pidentää tekstiilien kierrätyksen pilottiprojektia kaikissa pääkaupunkiseudun tavarataloissa yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen, HSY:n, kanssa.

 

Haluan kiittää molempien divisiooniemme tiimejä heidän suuresta panoksestaan yrityksen hyväksi ja ponnisteluista asiakkaidemme palvelemiseksi sekä sitkeydestä toimintaympäristön poikkeuksellisissa tapahtumissa, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi Stockmannin toimintaan viimeisten erittäin haastavien vuosien aikana.

 

AVAINLUKUJA

 

 

4–6/
2022

4–6/
2021

1–6/
2022

1–6/
2021

1–12/
2021

Liikevaihto, milj. euroa

269,0

228,0

465,1

383,7

899,0

Suhteellinen myyntikate, %

59,4

60,5

58,7

58,8

58,6

Liiketulos (EBIT), milj. euroa

114,5

26,4

124,3

-1,2

82,1

Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa

35,4

26,8

31,6

5,8

68,3

Katsauskauden nettotulos, milj. euroa

80,7

19,2

83,4

-10,3

47,9

Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, euroa

0,52

0,26

0,54

-0,14

0,42

Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa*

0,01

0,26

-0,06

-0,04

0,30

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

37,6

51,5

-20,2

34,4

150,4

Investoinnit, milj. euroa

5,4

2,0

11,7

4,3

16,9

Oma pääoma/osake, euroa

 

 

2,15

2,59

1,74

Omavaraisuusaste, %

 

 

25,6

14,1

18,9

 

Luvut on tarvittaessa oikaistu vastaamaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosta.

* Katsauskauden voitto/tappio – oikaisut, ks. vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät / keskimääräinen osakkeiden määrä osakeannilla oikaistuna
 

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT

 

Milj. euroa

4–6/
2022

4–6/
2021

1–6/
2022

1–6/
2021

1–12/
2021

Liiketulos (EBIT)

114,5

26,4

124,3

-1,2

82,1

Oikaisut liiketulokseen (EBIT)

 

 

 

 

 

Kiinteistöjen myyntivoitto

-81,4

 

-95,4

 

-21,7

Saneerausmenettely ja muutostoimenpiteet

2,2

0,4

2,3

7,0

10,9

Venäjään liittyvät tappiot

 

 

0,4

 

 

Työntekijän vakuutusmaksun palautukset

 

 

 

 

-3,0

Oikaistu liiketulos (EBIT)

35,4

26,8

31,6

5,8

68,3

 

YRITYSSANEERAUSOHJELMA

 

Saneerausprosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Stockmannin kaikki tavaratalokiinteistöt on myyty, ja vakuudellinen saneerausvelka ja riidaton vakuudeton saneerausvelka on maksettu. Tallinnan tavaratalokiinteistö myytiin joulukuussa 2021. Riian tavaratalokiinteistön myyntisopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2021 ja pantiin täytäntöön tammikuussa 2022. Helsingin keskustan tavaratalokiinteistö myytiin huhtikuussa 2022 ja viimeinen saneerausvelka maksettiin.

 

Muut Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman mukaiset toimenpiteet ja sitoumukset saatiin päätökseen jo vuoden 2021 aikana. Niistä on lisätietoja vuoden 2021 vuosikertomuksessa.

 

Vuokrasopimusten irtisanomiseen liittyy vielä kiistanalaisia vaatimuksia, jotka on selvitettävä ennen kuin saneerausprosessi voidaan viedä päätökseen. Näistä vaatimuksista on lisätietoja kohdassa ”Liiketoiminnan jatkuvuus, riskit ja rahoitustilanne”.

 

COVID-19

 

Covid-19 vaikutti Stockmann-konsernin myyntiin vuonna 2020, jolloin kävijämäärät fyysisissä myymälöissä laskivat rajusti. Molemmat divisioonat onnistuivat kasvattamaan verkkokauppaa, mutta verkkokaupan kasvu ei täysin kompensoinut fyysisten myymälöiden myynnin laskua. Vuonna 2021 fyysinen liikenne osittain elpyi eri tahtiin markkinoilla. Vuoden 2022 alussa joillakin markkinoilla oli vielä rajoituksia, jotka vaikuttivat myymälöihin. Huhtikuusta 2022 alkaen kaikkia rajoituksia on kevennetty ja myynti on elpynyt. Vuoden 2019 pandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna tavaroiden myynti vuoden 2022 toisella neljänneksellä kasvoi 22,6 % Lindex-divisioonassa mutta laski 4,7 % Stockmann-divisioonassa. Lasku selittyy osittain sillä, että myyntitilaa on vähemmän kuin vuonna 2019. Stockmann-konsernin tavaroiden kokonaismyynti on kasvanut 13,4 % vuoteen 2019 verrattuna.

 

Puolivuosikatsaus
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

 

Webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 22.7.2022 klo 10.00 englanninkielisenä suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata tästä linkistä. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

 

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Annelie Forsberg, talousjohtaja, puh. +46 706 43 00 59
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. 050 5705080

 

www.stockmanngroup.com
 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmannin puolivuosikatsaus 2022.pdf


Takaisin listaukseen