Stockmann-konsernin johdon osavuotinen selvitys 1.1.–31.3.2022

Stockmann-konsernin ensimmäinen vuosineljännes oli positiivinen, molemmilla divisioonilla selkeästi parempi tulos

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 29.4.2022 klo 8.00

Tammi–maaliskuu 2022:
- Stockmann-konsernin liikevaihto oli 196,1 miljoonaa euroa (155,7), jossa oli nousua 27,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate nousi 57,8 %:iin (56,3).
- Liiketulos kasvoi 9,8 miljoonaan euroon (-27,6).
- Oikaistu liiketulos oli -3,7 miljoonaa euroa (-21,1).
- Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaisut koostuivat pääasiassa Riian kiinteistön myyntivoitosta (14,1 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (-0,39).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (-0,30).
- Katsauskauden nettotulos oli 2,8 miljoonaa euroa (-29,4).

Tulosennuste vuodelle 2022:
Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen. Maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon, toimitusketjujen haasteisiin ja kansainväliseen logistiikkaan sekä COVID-19-rajoitusten aiheuttamat haasteet edellyttävät kummaltakin divisioonalta mukautuvuutta ja joustavuutta tulevaisuudessa.

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat:
Stockmann ilmoitti 7.4.2022 saattaneensa päätökseen Helsingin keskustan tavaratalokiinteistönsä myynnin uudelle kotimaiselle omistajalle, työeläkevakuuttaja Kevalle. Kaikki vakuudelliset ja vakuudettomat vahvistetut velat on maksettu huhtikuussa.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Stockmann-konsernin ensimmäinen vuosineljännes oli positiivinen. Kummankin divisioonan liiketoiminta parani edelleen selvästi. Konsernin liiketulos kasvoi 37,4 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 9,8 miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos ilman Riian kiinteistön myyntiä parani 17,4 miljoonaa euroa ja oli -3,7 miljoonaa euroa.

Lindex teki erittäin vahvan tuloksen, jossa oikaistu liiketulos parani 13,1 miljoonalla eurolla 5,5 miljoonaan euroon. Stockmann-divisioona teki erinomaisen tuloksen parantaen oikaistua liiketulostaan 4,8 miljoonalla eurolla -7,3 miljoonaan euroon. Ensimmäinen neljännes on kummallekin divisioonalle perinteisesti negatiivinen kausivaihtelun vuoksi.

Lindexin ensimmäisen neljänneksen tulos oli kaikkien aikojen paras myynti- ja liiketulos, mikä johtui myynnin kasvusta kaikissa kanavissa ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kivijalkamyymälöiden myynti kasvoi 47.5 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja digitaalinen myynti (verkkokauppa ja kolmansien osapuolien myynti) kasvoi 8,2 %. Tämä yhdessä hyvien marginaalien ja tehokkaan kustannusten hallinnan kanssa tuki divisioonan hyvää liiketulosta.

Stockmann-divisioonan liikevaihto kasvoi 9,2 %. Kivijalkamyymälöiden myynti kasvoi kävijämäärien lisääntymisen myötä ja muutti myyntikanavien välistä tasapainoa. Kivijalkamyymälöiden osuus myynnistä oli 87,8 % (78,8) ja verkkokaupan 12,2 % (21,2). Hullut Päivät -kampanjan myynti parani merkittävästi viime kevääseen verrattuna.

Stockmannin Tallinnan, Riian ja Helsingin tavaratalokiinteistöt on nyt myyty. Kiinteistökaupan myyntituloilla Stockmann maksaa täysimääräisesti takaisin sekä vakuudellisen saneerausvelan että riidattomat vakuudettomat saneerausvelat, jotka ovat tällä hetkellä yrityssaneerauksen maksuohjelman alaisia.

Tavaratalokiinteistöjen myynnin jälkeen Stockmannin tase on entistä vahvempi ja korolliset velat huomattavasti pienemmät, kuten havainnollistava laskelma osoittaa.

Haluan kiittää molempien divisiooniemme tiimejä heidän suuresta panoksestaan yrityksen hyväksi ja ponnisteluista asiakkaidemme palvelemiseksi sekä sitkeydestä toimintaympäristön poikkeuksellisissa tapahtumissa, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi Stockmannin toimintaan viimeisten erittäin haastavien vuosien aikana.

AVAINLUKUJA

1–3/
2022
1–3/
2021
1–12/
2021
Liikevaihto, milj. euroa 196,1 155,7 899,0
Suhteellinen myyntikate, % 57,8 56,3 58,6
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 9,8 -27,6 82,1
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa -3,7 -21,1 68,3
Katsauskauden nettotulos, milj. euroa 2,8 -29,4 47,9
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,02 -0,39 0,42
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -57,8 -17,1 150,4
Investoinnit, milj. euroa 6,3 2,3 16,9
Oma pääoma/osake, euroa 1,73 2,38 1,74
Omavaraisuusaste, % 19,6 12,7 18,9

Luvut on tarvittaessa oikaistu vastaamaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosta.

YRITYSSANEERAUSOHJELMA

Suurin osa Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman mukaisista toimenpiteistä ja sitoumuksista saatiin päätökseen jo vuoden 2021 aikana. Niistä on lisätietoja vuoden 2021 vuosikertomuksessa.

Stockmannin Riian tavaratalokiinteistön myynti- ja takaisinvuokraussopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2021, mutta pantiin täytäntöön tammikuussa 2022. Siksi liiketapahtuma kirjattiin vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle. Kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot käytettiin saneerausohjelman mukaisesti täysimääräisesti vakuudellisten saneerausvelkojen pienentämiseen.

Stockmann sopi 21.3.2022 Helsingin keskustan tavaratalokiinteistönsä myynnistä työeläkevakuuttaja Kevalle. Kiinteistökaupan myyntituloilla (391,3 miljoonaa euroa) Stockmann maksoi täysimääräisesti takaisin sekä vakuudellisen saneerausvelan (342,6 miljoonaa euroa) että riidattomat vakuudettomat saneerausvelat (22,7 miljoonaa euroa), jotka olivat tuolloin yrityssaneerauksen maksuohjelman alaisia. Stockmann jatkaa tavaratalonsa toimintaa koko kiinteistössä uuden omistajan kanssa tehdyllä pitkäaikaisella takaisinvuokraussopimuksella. Vuokrasopimukset Stockmannin vuokralaisten kanssa jatkuvat nykyisellä konseptilla. Stockmann ilmoitti 7.4.2022 saattaneensa päätökseen Helsingin keskustan tavaratalokiinteistönsä myynnin ja maksaneensa takaisin kaikki riidattomat vakuudelliset ja vakuudettomat velat huhtikuussa 2022.

Yhtiön hallitus päätti 23.3.2022 saneerausohjelman mukaisesti ja varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeelle 284 337 uutta yhtiön osaketta (”konversio-osakkeet”), jotka annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sellaisille yhtiön velkojille, joiden saneerausohjelman mukaiset aikaisemmin ehdolliset tai riidanalaiset saneerausvelat on vahvistettu lopulliselta määrältään 21.1.2022 mennessä (”osakeanti”), ja on hyväksynyt osakeannissa tehdyn merkinnän. Osakeannissa merkintähinta oli 0,9106 euroa osakkeelta, ja se on maksettu kuittaamalla saneerausohjelman mukaista saneerausvelkaa. Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden kokonaismäärä kasvoi 284 337 osakkeella yhteensä 154 749 420 osakkeeseen. (Pörssitiedote 23.3.2022)

COVID-19

Stockmann-konsernin asiakasmäärät ja keskimääräiset ostosummat jatkoivat kasvuaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja vähittäismyynti kasvoi 27,1 % vuoteen 2021 verrattuna.

Lindex-divisioonan myynti kasvoi vahvasti ensimmäisellä neljänneksellä, ja muotiyhtiö lisäsi myyntiään merkittävästi, vaikka joillakin markkinoilla oli koronarajoituksia neljänneksen alussa. Lindex on kasvattanut myyntiään 18,7 % verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon ennen pandemiaa, mikä on todellinen vahvuus. 

Lievennetyt koronarajoitukset siirsivät Stockmann-divisioonan kävijäliikennettä verkkokaupasta kivijalkamyymälöihin. Asiakasmäärien kasvu yhdistettynä keskimääräisten ostosummien kasvuun kaikissa kanavissa johti siihen, että ensimmäisen vuosineljänneksen myynti ylitti edellisvuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tason.  

VUODEN 2022 NÄKYMÄT

Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Geopoliittinen epävarmuus tulee vaikuttamaan toimitusketjuihin sekä kansainväliseen logistiikkaan ja pandemia vaikuttaa edelleen maailmantalouteen, kunnes koronatilanne saadaan paremmin hallintaan. Lisäksi kiihtyvällä inflaatiolla on vaikutus kotitalouksiin sekä kulutukseen ja se johtaa myös käyttökustannusten nousuun. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutosten.

Stockmann-divisioona jatkaa saneerausohjelman toteuttamista, ja Lindex tutkii uusia kasvumahdollisuuksia.

Johdon osavuotinen selvitys
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–maaliskuun 2022 johdon osavuotisesta selvityksestä ja sisältää sen olennaiset tiedot. Johdon osavuotinen selvitys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 29.4.2022 klo 10.00 englanninkielisenä suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata tästä linkistä. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606

Annelie Forsberg, talousjohtaja, puh. +46 706 43 00 59

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmann johdon osavuotinen selvitys Q1 2022.pdf


Takaisin listaukseen