Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat 19.7.2021 klo 17.00 EET

Stockmann on saanut tiedon, että Denali European Opportunities Designated Activities Company:n

osuus Stockmann Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 prosentin rajan 16.7.2021 tehdyn osakekaupan seurauksena.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin osuus on muuttunut: 16.7.2021

3. Osakkeenomistajan osuus ilmoituksen mukaan:

Osakkeiden ja äänten määrä,kpl. Osuus osakkeista
ja äänistä,
prosenttia
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Denali European Opportunities Designated Activities Company 8 606 011 5,57 154 436 944

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen