Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat 6.7.2021 klo 16.00 EET

Stockmann on saanut tiedon, että Föreningen Konstsamfundet -ryhmään (Föreningen Konstsamfundet r.f. Y-tunnus 0200196-3, Mercator Media Ab Y-tunnus 0195717-0) kuuluvan Föreningen Konstsamfundet r.f:n osuus Stockmann Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä on alittanut 10 prosentin rajan Stockmann Oyj Abp:n 5.7.2021 tehdyn osakeannin seurauksena.  

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin osuus on muuttunut: 6.7.2021

3. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä osakesarjojen yhdistämisen jälkeen:

Osakkeiden ja äänten määrä, kpl. Osuus osakkeista
ja äänistä,
prosenttia
Föreningen Konstamfundet r.f. 15 101 147 9,78
Mercator Media Ab 1 053 953 0,68
Föreningen Konstsamfundet -ryhmä 16 155 100 10,46

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen