Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat 6.7.2021 klo 14.00 EET

Stockmann on saanut tiedon, että HC Holding Oy Ab:n (Y-tunnus 2279939-4) osuus Stockmann Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä on alittanut 5 prosentin rajan Stockmann Oyj Abp:n 5.7.2021 tehdyn osakeannin seurauksena.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin osuus on muuttunut: 6.7.2021

3. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä osakesarjojen yhdistämisen jälkeen:

Osakkeiden ja äänten määrä,kpl. Osuus osakkeista
ja äänistä,
prosenttia
HC Holding Oy Ab 6 434 263 4,17

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen