Stockmann-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

Stockmann-konsernin strateginen muutos etenee suunnitelmien mukaisesti

STOCKMANN Oyj Abp, Puolivuosikatsaus 9.8.2019 klo 8.00 EET

Huhti-kesäkuu 2019, jatkuvat toiminnot
- Konsernin liikevaihto oli 242,3 miljoonaa euroa (279,4), laskua 12,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla pääosin Hullujen Päivien ajoituksesta johtuen.
- Suhteellinen myyntikate oli 58,6 % (58,2).
- Oikaistu liiketulos oli 16,2 miljoonaa euroa (23,8 tai 19,3 ilman Nevsky Centreä).
- Raportoitu liiketulos oli 10,2 miljoonaa euroa (29,6).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (0,01).

Tammi-kesäkuu 2019, jatkuvat toiminnot
- Konsernin liikevaihto oli 449,5 miljoonaa euroa (481,8), laskua 5,5 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 56,1 % (56,9).
- Oikaistu liiketulos oli -4,4 miljoonaa euroa (-1,0 tai -10,0 ilman Nevsky Centreä).
- Raportoitu liiketulos oli -11,2 miljoonaa euroa (2,7).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,47 euroa (-0,41) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,56 (-0,35).

Konsernin 2019 lukuihin sisältyy IFRS 16 -standardin mukaisia muutoksia. Vuoden 2018 vertailulukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -erät on esitetty taulukossa ”IFRS 16:n vaikutus”.

Vuoden 2019 näkymät säilyvät ennallaan
Stockmann arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centreä, mutta huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutuksen, olevan vuoden 2018 tasolla.

Toimeenpaneva puheenjohtaja Lauri Ratia:
Olemme kevään ja kesän aikana jatkaneet Stockmannin strategian työstämistä, jotta saamme liiketoimintamme käännettyä kestävälle tasolle vuoteen 2021 mennessä. Uudistamme muodin, kauneuden ja kodin valikoimiamme sekä tavaratalojamme. Remontoimme parhaillaan Tallinnan-tavaratalon Herkku-osastoa, ja kesäkuussa kerroimme suunnitelmista uudistaa koko Jumbon tavaratalomme vuoden 2020 aikana.

Muutosohjelmamme, jonka tavoitteena ovat vähintään 40 miljoonan euron säästöt vuoteen 2021 mennessä, etenee suunnitelmien mukaisesti. Odotamme, että säästöt ja muut toimenpiteet alkavat näkyä tuloksessa jo loppuvuodesta 2019.

Toisella vuosineljänneksellä Stockmann-konsernin liikevaihto heikkeni pääosin Hullut Päivät -kampanjan ajankohdasta johtuen. Kampanja ajoittui tänä vuonna Suomessa maaliskuulle. Tuloksemme on parantunut kesää kohden, ja Stockmann Retailin myyntikate on parantunut. Verkkokauppa jatkoi kasvuaan ja sen myynti nousi 22 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Avasimme digitaalisen markkinapaikan kesäkuussa, jolloin monet uudet Online Exclusive -brändit esiteltiin asiakkaillemme stockmann.comissa.

Lindexin verkkokauppa on kasvanut vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana 30 %. Suhteellinen myyntikate kasvoi edelleen johtuen paremmasta varastojen ja hinnanalennusten hallinnasta. Lindex jatkoi verkkoliiketoimintansa kasvattamista ja aloitti yhteistyön suositun pohjoismaisen Boozt-verkkokaupan kanssa. Näemme Lindexissä suurta potentiaalia, ja sen vuoksi hallitus on päättänyt selvittää yhtiön omistuksen strategisia vaihtoehtoja.

Olen iloinen voidessani kertoa, että myöhemmin tämän kuukauden aikana uusi toimitusjohtaja ja talousjohtaja aloittavat Stockmannilla. He molemmat tuovat mukanaan suuren määrän kokemusta kuluttajaliiketoiminnasta ja muutosprosesseista. Olen varma, että Jari Latvasen ja Pekka Vähähyypän johdolla etenemme suunnitelmiemme mukaisesti. Näiden nimitysten jälkeen Stockmannilla on vahva johtoryhmä, joka yhdessä koko henkilöstön kanssa kehittää Stockmannista johtavan muodin ja tyylin edelläkävijän.

AVAINLUKUJA

Jatkuvat toiminnot 4–6/
2019
4–6/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–12/
2018
Liikevaihto, milj.euroa 242,3 279,4 449,5 481,8 1 018,8
Suhteellinen myyntikate, % 58,6 58,2 56,1 56,9 56,9
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 45,6 43,5 59,5 30,8 76,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 51,6 37,7 66,3 27,1 84,3
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 10,2 29,6 -11,2 2,7 -5,0
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 16,2 23,8 -4,4 -1,0 28,4
Nettorahoituserät, milj. euroa -13,6 -8,8 -27,3 -17,5 -34,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa -3,3 20,8 -38,5 -14,8 -39,6
Katsauskauden tulos, milj. euroa -5,5 8,0 -37,9 -22,9 -43,7
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,10 0,09 -0,56 -0,35 -0,68
Henkilöstö, keskimäärin 7 007 7 214 6 961 7 144 7 241
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Osakekohtainen nettotulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,10 0,09 -0,56 -0,35 -0,70
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 48,0 62,7 27,9 3,9 82,9
Investoinnit, milj. euroa 9,3 7,4 15,8 15,1 29,3
Oma pääoma/osake, euroa 10,96 11,92 11,71
Nettovelkaantumisaste, % 121,7 72,6 64,4
Omavaraisuusaste, % 37,2 45,7 46,2
Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, ilman IFRS 16 -eriä, % -1,0 -8,3 -0,4

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Miljoonaa euroa 4–6/
2019
4–6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 51,6 37,7 66,3 27,1 84,3
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA)
Uudelleenjärjestelyt ja muutostoimenpiteet -6,1 -1,2 -6,1 -3,3 -3,3
Kiinteistöjen myyntivoitot tai -tappiot 0,1 7,0 -0,7 7,0 6,8
Myytävänä olevien varojen arvonoikaisu -11,9
Oikaisut yhteensä -6,0 5,7 -6,8 3,7 -8,4
Käyttökate (EBITDA) 45,6 43,5 59,5 30,8 76,0
Miljoonaa euroa 4–6/
2019
4–6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Oikaistu liiketulos (EBIT) 16,2 23,8 -4,4 -1,0 28,4
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
Liikearvon arvonalentuminen -25,0
Uudelleenjärjestelyt ja muutostoimenpiteet -6,1 -1,2 -6,1 -3,3 -3,3
Kiinteistöjen myyntivoitot tai -tappiot 0,1 7,0 -0,7 7,0 6,8
Myytävänä olevien varojen arvonoikaisu -11,9
Oikaisut yhteensä -6,0 5,7 -6,8 3,7 -33,4
Liiketulos (EBIT) 10,2 29,6 -11,2 2,7 -5,0

IFRS 16 -STANDARDIN VAIKUTUS

Miljoonaa euroa, vuosineljännes Raportoitu 4-6/2019 IFRS 16 -erät 4-6/2019 Ilman IFRS 16 -eriä 4-6/2019 Raportoitu 4-6/2018
Liikevaihto 242,3 -0,5 242,8 279,4
Käyttökate (EBITDA) 45,6 25,5 20,0 43,5
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 51,6 25,5 26,0 37,7
Poistot ja arvonalentumiset 35,3 21,7 13,6 13,9
Liiketulos (EBIT) 10,2 3,8 6,4 29,6
Oikaistu liiketulos (EBIT) 16,2 3,8 12,4 23,8
Nettorahoituserät -13,6 -6,8 -6,8 -8,8
Katsauskauden tulos -5,5 -2,5 -3,1 8,0
Liiketoiminnan rahavirta 48,0 18,7 29,3 62,7


Miljoonaa euroa, vuoden alusta Raportoitu 1–6/2019 IFRS 16 -erät 1–6/2019 Ilman IFRS 16 -eriä 1–6/2019 Raportoitu 1–6/2018
Liikevaihto 449,5 -1,1 450,6 481,8
Käyttökate (EBITDA) 59,5 51,0 8,5 30,8
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 66,3 51,0 15,3 27,1
Poistot ja arvonalentumiset 70,7 43,4 27,3 28,1
Liiketulos (EBIT) -11,2 7,6 -18,8 2,7
Oikaistu liiketulos (EBIT) -4,4 7,6 -12,0 -1,0
Nettorahoituserät -27,3 -13,5 -13,9 -17,5
Katsauskauden tulos -37,9 -4,7 -33,2 -22,9
Varat 2 121,8 541,3 1 580,5 1 881,6
Korolliset nettovelat 961,0 529,3 431,6 623,3
Liiketoiminnan rahavirta 27,9 37,6 -9,6 3,9

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) lasketaan liiketuloksesta ilman poistoja, lyhennyksiä ja arvonalennustappioita. Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

STRATEGIAPROSESSI

Stockmann-konserni otti 1.7.2019 alkaen käyttöön yksinkertaisemman organisaatiorakenteen, jossa Stockmann Retail ja Real Estate –liiketoimintayksiköt sekä yhteiset toiminnot on yhdistetty uuteen Stockmann-yksikköön. Stockmann-konsernin raportoivat segmentit ovat tästä päivästä eteenpäin Lindex ja Stockmann. Puolivuosikatsaus esitetään käyttämällä aiempaa kolmen segmentin rakennetta.

Lindexin päivitetty strategia vuosille 2019-2023 on hyväksytty. Tavoitteena on vahvistaa entisestään kansainvälistä kasvua ja erityisesti digitaalista muutosta. Lindexillä on vahva markkina-asema Pohjoismaissa, nopeasti kasvava verkkoliiketoiminta, hyvin toimiva ja joustava myymäläverkosto ja kasvava kannattavuus. Hallitus näkee suuren potentiaalin Lindexin liiketoiminnassa, ja on siksi päättänyt selvittää yhtiön omistuksen strategisia vaihtoehtoja.

Yhdistetyissä Stockmann Retail ja Real Estate –liiketoimintayksiöissä on alkanut kaksivuotinen muutosprosessi, jonka tavoitteena on asettaa Stockmann muodin ja tyylin suunnannäytäjäksi. Seuraavaksi yhtiö asemoi itsensä uudelleen mahdollistaakseen muoti- ja päivittäistavarakaupan kasvun Baltian markkinoilla.

Stockmannin tuloksen kääntäminen kannattavaksi vaatii merkittävää uudistusta ja kustannusten vähentämistä, ja tavoitteena on säästää vähintään 40 miljoonaa euroa kevääseen 2021 mennessä. Säästöt alkavat näkyä jo vuoden 2019 lopulla, ja suurin osa vuoden 2020 tuloksessa. Henkilöstöön kohdistuvat säästöt ovat alle kolmasosan tavoitteesta, ja yli kaksi kolmasosaa on muita säästöjä.

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Vuonna 2019 vähittäismyynnin kasvun arvioidaan hidastuvan hieman Suomessa talouskasvun hidastumisen myötä, mutta Ruotsissa kasvun odotetaan jatkuvan maltillisena (lähteet: Kaupan liitto, HUI Reseach). Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat paremmat kuin Stockmann-konsernin muilla päämarkkina-alueilla (lähde: OECD).

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation ja kilpailun lisääntyessä. Sähköisen kaupankäynnin odotetaan kasvavan tasaisesti, mutta kivijalkamyymälöissä kehitys jatkuu haastavana. Vähittäiskaupan alalla on edessään suuria rakenteellisia haasteita digitalisaation ja kansainvälistymisen jatkumisen myötä.

Stockmann on uudistanut strategiaansa tavoitteenaan luoda kestävä liiketoimintamalli, joka mahdollistaa kannattavan kasvun ja vahvistaa yrityksen asemaa ja kilpailukykyä. Tavoitteena on vähentää toiminnan kustannuksia kevääseen 2021 mennessä vähintään 40 miljoonalla eurolla, josta merkittävä osa näkyy tuloksessa jo vuonna 2020.

Myös laskentaperiaatteiden muutokset parantavat konserni käyttökatetta ja liikevoittoa, kun uusi vuokrasopimusten käsittelyä sääntelevä IFRS 16 -standardi otettiin käyttöön 1.1.2019. Konserni soveltaa standardia käyttäen yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, mikä tarkoittaa, ettei vuoden 2018 vertailulukuja oikaista.

Vuoden 2019 investointien arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2019

Yhtiö arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centreä, mutta huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutuksen, olevan vuoden 2018 tasolla.

Puolivuosikatsaus
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 9.8.2019 klo 10.00 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B. Englanninkielinen tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmannin puolivuosikatsaus 2019.pdf


Takaisin listaukseen