Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 20.12.2018 klo 14.20

Stockmann on saanut tiedon, että Åbo Akademin säätiön (Y-tunnus 0246312-1) osuus Stockmann Oyj Abp:n osakkeiden äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan 20.12.2018 tehdyn osakemyynnin seurauksena.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 20.12.2018

3. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä transaktion jälkeen:

Osakkeiden
määrä
A+B
Osuus
osakepääomasta,
prosenttia
Osuus
äänimäärästä,
prosenttia
Åbo Akademin säätiö 0 0 0

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen